Quantcast

Медия без
политическа реклама

МС отпусна 2.6 млн. лв. за стипендии в 72 училища-отличници

Одобрени бяха и 580 млн. лв. за строеж и ремонт на детски градини и училища в следващите 3 г.

04 Окт. 2023
Илияна Кирилова
Отличниците ще могат да получат стипендии между 30 и 90 лв.

Допълнителни 2.6 млн. лв. ще получат 72 училища у нас за стипендии на своите ученици, реши правителството на вчерашното си заседание. Това са училища, чиито възпитаници имат високи резултати на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика за период от 5 учебни години.

Най-добре представилите се училища са разпределени в 7 групи - 4 на база средните резултати по български език и литература и 3 на база средните резултати по математика. В зависимост от групата, в която се намират, училищата получават различен размер на средствата за един ученик - между 30 и 80 лева за групите по български език и между 50 и 90 лева за групите по математика. "С тези допълнителни средства училищата имат възможност да дадат стипендии на повече ученици с висок успех", посочват от МОН.

От МОН обясниха, че допълнителните средства за стипендии на училища-отличници не са нещо ново, а се отпускат всяка година. Наредбата за стипендиите действително позволява по решение на просветния министър да се заделят средства в бюджета за стипендии, които да се разпределят въз основа на образователните резултати на училищата. Така обаче силните училища получават възможността да станат още по-силни, а слабите остават без подкрепа, като ножицата между двата вида институции се разтваря още повече, коментират експерти.

Иначе, учениците имат право на различни видове месечни стипендии - за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, за подпомагане на ученици с трайни увреждания, за ученици без родители, както и за успех, които са в размер от 21 до 60 лв.

 

580 млн. лв. за ремонт на градини и училища

С 580 млн. лв. ще бъдат обновени сградите и материалната база в системата на образованието в периода между 2024 и 2026 г., реши още правителството. Средствата ще се разпределят по три нови програми. Едната е за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища, като за целта са предвидени до 240 млн. лв. Целта е да намалее недостигът на места в детските ясли и градини, в задължително предучилищно образование да бъдат обхванати всички 4-годишните деца, както и да се увеличат училищата, преминали на едносменен режим. 240 млн. лв. са планирани и за другата програма, насочена към държавни и общински училища - тя е за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони. Ще бъдат финансирани също саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, предоставени за управление на държавните висши училища и "Студентски столове и общежития" ЕАД. По тази програма се отпускат до 100 млн. лв. с цел подобряване на социално-битовите условия на студентите.

 

Нов състав на НАОА

МС актуализира и състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) заради изтичане на мандатите на някои негови членове. Проф. Елиза Стефанова, зам.-ректор на Софийския университет, е новият председател на НАОА, след като изтече мандатът на досегашния председател проф. д-р Петя Кабакчиева. Сменени са и трима представители на висшите училища и един от представителите на МОН, чиито мандати изтекоха през септември. От квотата на Съвета на ректорите вече ще участват чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев от МУ-Пловдив, проф. д-р Станимир Йотов от Тракийския университет-Стара Загора и доц. Гергана Боянова от УНСС. Новият представител на МОН ще е доц. д­р Мария Кехайова-Стойчева от Икономически университет-Варна.

 

 

 

 

 

Ключови думи:

училища, стипендии, ученици

Още по темата