Медия без
политическа реклама

Директори недоволстват от орязване на паралелките по изкуства до 1%

Зададеният от МОН план-прием след 7 клас не отразява регионалните специфики, казват те

"От 100 деца само 1 да се занимава с изкуства. Защо?", питат директори
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
"От 100 деца само 1 да се занимава с изкуства. Защо?", питат директори

Училищни директори са силно притеснени от зададените от МОН проценти на професионални и профилирани паралелки в 8 клас, които трябва да постигнат през 2024/25 г., става ясно от писмо на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, изпратено до просветния министър. В него те молят за преосмисляне на зададените стойности, за да не се стига до напрежение. 

 години МОН провежда политика по намаляване на профилираните паралелки за сметка на увеличаване на професионалните - заради недостига на кадри за икономиката. Няколко области към момента изостават от масовата тенденция двата вид паралелки да са в съотношение поне 50:50 - София, Шумен, Кърджали и Смолян. Специално за София процентът на професионалните паралелки е от най-ниските - 42 на сто. Зам.-министърът на образованието Мариета Георгиева заяви пред просветната комисия, че за 2024/25 г. МОН планира известно забавяне на ръста на професионалните паралелки, за да се коригират някои дисбаланси по регионите и да се отговори на нуждите на бизнеса.

В писмото, изпратено от МОН на директорите, зададените стойности за страната са 60% професионални паралелки, 40% профилирани и под 1% паралелки по изкуства, разказа председателят на СРСНПБ Диян Стаматов. По думите му директорите подкрепят нагласите за повече паралелки с професия, както и изучаване на предмети в областите, които са STEM. Опасенията им обаче са, че в предложените целеви стойности не е отразената регионалната специфика. "Не е възможно само с формули и стриктни параметри да се влезе в характеристиката на региона. Категорично, този вариант на крайно централизиран, математически обусловен и без никаква възможност за гъвкавост план-прием създава възможности за много регионални проблеми, заличаване на специалности, профили и професии, които са желани от родителите. Опитът на МОН да вкара в типова рамка образователните институции е професионално опасно", казва той в писмото си.

В него се посочва, че според училищния закон план-приемът е решение на педагогическия състав, а не еднолично решение на училищните директори, както и че е професионална отговорност на началника на РУО да вземе окончателното решение за броя паралелки след предложения план-прием от училището. Затова и директорите настояват съотношенията да имат препоръчителен характер, а не задължителен. "Не е добра повсеместно наложилата се практика от настояване за "доброволно отказване" на педагогически колективи от предложена паралелка", казват те. Според тях в градове като София, Пловдив, Варна и Бургас предложените целеви стойности биха довели до сериозно недоволство, както и необходимост от разкриване на нови паралелки след второ класиране. По думите им съгласно писмото на МОН паралелките трябва да се планират при средна пълняемост от 22-24 ученици. "Успоредно с това с наложената рестрикция за фиксиран брой паралелки ще се стигне на много места до паралелки с чувствително по-висока пълняемост, дори някъде средно по 26 в паралелка", казват те.

 

На 100 деца само 1 ще се занимава с изкуство? 

Намаляването на паралелките от област "Изкуства" също буди сериозно безпокойство у директорите - не само защото, според тях, това влиза в пряко противоречие с изпълнение на целевата стойност за STEM паралелки (в които влизат и такива от областта на изкуствата). "Процентът само на паралелките в училищата кък министерството на културата в някои области е по висок от 1% и предопределя невъзможност от планиране и след това реализиране на паралелки в област изкуства на различни места", се казва в писмото.

"В изкуствата не влизат само музикално, танцово и изобразително изкуство, но и аудио-визуална изкуства и техники и производство на медийни продукти", коментира Асен Александров, директор на 51 училище в столицата, което предлага именно подобни специалности от областта на изкуствата - като компютърен график, компютърен аниматор, графичен дизайнер и др. (които са и STEM - бел. ред.) "По компютърна анимация не се правят само сайтове, тук се учат всички компютърни програми, в които има симулация, например програмите за шофьорите и др.", казва той. По думите му дори намалението да се отнасяше само за музика, танци и изобразително изкуството, орязването до 1% е изключително голямо - близо 6 пъти. "От 100 деца само едно да се занимава с изкуства. Защо? Това звучи обидно. Някои деца се интегрират в образованието именно през изкуствата", казва той. По думите му София е със специфичен профил и само 20% от училищата са професионални, т.е. трудно може дори физически да се отговори на изискването за 60% професионални паралелки.

Целевата стойност за столицата отново е горе-долу като м.г. - 42.3% места за професионална подготовка за 2024/25 г., което за поредна година е доста под нивото в останалите градове. Процентът на местата в STEM паралелки в София пък следва да е 52,25% от общия брой места в профилирани и професионални паралелки.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата