Медия без
политическа реклама

МОН предлага повече студенти по здравни грижи и по-малко по туризъм

Министрите на МВР и отбраната са поискали повече бройки за военно дело и национална сигурност

Кандидат-студентската кампания за 2024/25 г. вече започна.
Илияна Кирилова
Кандидат-студентската кампания за 2024/25 г. вече започна.

Повече места за студенти по здравни грижи, енергетика и металургия и по-малко - за философия, туризъм и наука за земята. Това предвижда проекторешение на МС за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните университети за академичната 2024/25 г.

Министерството на образованието, внасящо проекта, предвижда догодина субсидиране на обучението в 38 държавни висши училища на 42 994 новоприети студенти в първи курс - 36 000 от тях в редовна и към 6 800 в задочна форма на обучението. Това е с 365 места повече от настоящата година, въпреки че и сегашният прием не бе докрай запълнен.

Повече места ще бъдат утвърдени в 30 професионални направления, като част от тях са здравни грижи, обществено здраве, теория и управление на образованието, растениевъдство, енергетика, металургия, национална сигурност, военно дело и други. Намаление на местата в сравнение с 2023/24 г. има в направленията философия, туризъм, науки за земята и др.

От МОН припомнят, че за висшите училища, обучаващи по специалности от регулираните професии от направленията обществено здраве и медицина, просветният министър може да предлага на МС за утвърждаване и по-голям брой студенти след съгласуване със здравния министър. По този ред е увеличен броят на местата за студенти в три висши училища - Медицинският университет-София е получил 15 бройки за студенти в специалност "управление на здравните грижи" в направление обществено здраве; МУ-Варна - 17 места в специалност медицина, 19 места в специалност "управление на здравните грижи", 5 места за докторанти в медицина и 1 място за докторант в направление обществено здраве; а Университет "Проф. д-р А. Златаров" - Бургас - 17 бройки за студенти по медицина.

Студенти над определения брой могат да предлагат и министрите на вътрешните работи и на отбраната за направленията национална сигурност и военно дело. В случая те също са направили допълнителни заявки, които са взети предвид. От МОН не уточняват за колко бройки става дума.

Положителна оценка са получили и още 5 университета - за новооткрити за въпросните висши училища професионални направления и специалности, за които няма данни за реализацията на завършилите (тези данни се вземат предвид при определянето на броя на студентите във въпросните направления, а когато не са налични, както и при новооткритите направления, социалното министерство дава становище, свързано с потребностите на пазара на труда). В случая МУ-Варна получава възможност за прием на 45 студенти по електротехника, електроника и автоматика, МУ-Пловдив - за прием на 8 студенти по фармация, Тракийският университет в Стара Загора - 30 студенти по специалност кинезитерапия, МУ-Плевен - 30 студенти по кинезитерапия, Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас - за прием на 60 студенти по специалност "управление на здравните грижи". Повторна отрицателна оценка обаче е дадена на заявката на Великотърновския университет за прием на 15 студенти по национална сигурност, която ще е валидна за следващите 3 г.

Предложението за броя на студентите срещу заплащане, които могат да приемат държавните висши училища догодина, е за 15 216 души, от които след средно образование 8 019 души. Докторантите в редовна форма на обучение догодина се очаква да са 1 641, а в задочна форма - 495. Прогнозният размер на нужните средства за издръжка на обучението на студентите и докторантите в първи курс (без тези във висшите военни училища) е в размер на 147 млн. лв., които ще са в рамките на разчетените средства за държавните висши училища за 2025 г., които са близо 816 млн. лв. 

 

Студентите намаляват и ще продължат да намаляват. Капацитетът на университетите е празен наполовина, а свободните места по някои важни за икономиката направления достигат до 80%.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата