Медия без
политическа реклама

МОН продължава да увеличава професионалните паралелки след 7 клас

Някои директори не знаят дали ще могат да намерят достатъчно учители

Езиковите паралелки да се преобразуват в такива с професия, като запазят броя на часовете по чужд език, е един от вариантите, които предлагат директори
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Езиковите паралелки да се преобразуват в такива с професия, като запазят броя на часовете по чужд език, е един от вариантите, които предлагат директори

И тази година просветното министерство ще продължи с намаляването на профилираните паралелки с прием след 7-и клас за сметка на увеличаване на професионалните, както и тези в областта на СТЕМ (наука, технологии, инженерство, математика). Това става ясно от спуснатите от МОН към всяка област целеви стойности (съотношение на професионални към профилирани паралелки), които следва да бъдат изпълнени догодина. Целта на тази политика е осигуряване на повече кадри с техническо образование, от които има нужда бизнесът. Не навсякъде обаче мярката се приема еднозначно - директори се чудят дали ще могат да осигурят учители по математика, технологии и природни науки по новите професии, които биха разкрили, както и дали ще успеят да запълнят увеличения прием в професионалните гимназии.

За настоящата 2020/21 от общо 55 829 предвидени бройки за прием в 8-ми клас в професионални паралелки са приети 56.86% от учениците, в паралелки със STEM профили и професии - 54.38%. Колко ще са професионалните и колко профилираните паралелки догодина, все още не е ясно.

"Министерството на образованието и науката определя целеви стойности за професионалните, профилираните и СТЕМ паралелките като дял на местата (учениците), а не като паралелки. При утвърждаването на държавния план-прием за учебната 2021/2022 г. МОН ще следва заложената в последните години политиката за преструктуриране на приема при професионалните паралелки и паралелките към профили и професии със STEM насоченост. Мярката е продиктувана от необходимостта от повече кадри на пазара на труда с техническо и професионално образование, както и от професии, които изискват по-задълбочено изучаване на математика, технически и природни науки. На експертно ниво в училищата в момента се провеждат обсъждания, които да подпомогнат определянето най-оптималните целеви стойности, след което план-приемът за следващата учебна година да бъде утвърден", коментираха от ведомството на Красимир Вълчев.

Плановете за София например са от следващата учебна година да има 97 паралелки с профил "чужди език" от общо 409, или с 15 по-малко от т.г. Местата в професионални гимназии в столицата следва да са 45% от всички, а в СТЕМ специалности, които могат да са както в професионални, така и прифилирани паралелки - 47%. "През учебната 2021/22 г. се очаква в софийските гимназии да кандидатстват 11 541 ученици, което е с 300 повече от м.г., а паралелките да се увеличат от 388 на 409", съобщи шефът на РУО-София Ваня Кастрева. По думите й намаляването на езиковите паралелки не означава категорично, че ще се учат по-малко часове чужд език. Ако профилът на ученик например е "Софтуерни и хардуерни науки", той може да има същия хорариум чужд език като в езикова паралелка.

По данни на БНТ при шестте елитни езикови гимназии няма да има намаление на броя на паралелките. В други училища обаче ще се наложи трансформиране на езикови паралелки в СТЕМ или професионални - като например 31-во, 32-ро, 35-то. Същото би следвало да се случи и в 137- мо училище в "Люлин", което ще остане без езикови паралелки.

Във Варна догодина планираните паралелки с прием след 7-и клас следва да са 174 на брой (168 за м.г.). 60% от тях ще са професионални, а тези с профил "чужди езици" ще намелят с 4 до 25. Паралелките в областта на СТЕМ технологиите пък следва да достигнат 51% от общия брой паралелки в профилирани и професионални гимназии. "Директорите трябва така да организират нещата, че част от паралелките с профил чужд език да бъдат трансформирани в такива с друг профил, например чужд език с профил, или СТЕМ с чужд език", коментира Венцеслава Генова, шеф на РУО-Варна. "Нуждите на регионалната икономика просто налагат обучението на определени кадри - специално за Варененска област дефицитът е на средни кадри в областта на ИТ-технологиите, строителството, корабостроенето и кораборемонта, както и в туризма", коментира Генова.

Във Велико Търново пък е засечена потребност от кадри в областта на ИТ-технологиите и здравните грижи. Областта е сред първите у нас, които въвеждат в профилираната хуманитарна гимназия професията "Балнео и спа процедури". "Първата година бе по-трудно да реализираме приема, но тази професия вече се утвърди като особено търсена", коментира шефът на РУО-Велико Търново Розалия Личева. Така е била разкрита и специалността "лаборант". В областта за догодина са заложени максимум 80 паралелки за 1826 ученици в осми клас. Местата в професионални гимназии следва да са 64%, а паралелките с профил "чужд език" - 7 на брой. Общо местата за СТЕМ специалности следва да са 62% от общия брой места в профилирани и професионални паралелки.

В Сливен целта е местата в професионална подготовка да достигнат 65%, при 60% за т.г. Общо там може да има максимум 66 паралелки, 57.7% от които да са в СТЕМ области. Паралелките с чужд език трябва да са само 6. "Надявам се, че тази година ще изпълним плана си, както и м.г.", коментира шефът на РУО-Сливен Милена Чолакова. В областта най-голям интерес има към гимназията по текстил и техникумите по машиностроене и икономика.

В Ямбол целвите стойности, заложени от МОН, са същите като т.г. Намеренията са там да има 45 паралелки в дневна форма и една в задочна, като 29 от тях да са професионални, а 15 - профилиращи. "На места трудно се случва преориентирането. Някои училища си вървят с утвърдения отпреди прием, притесняват се да разкриват нови специалности и професии, защото първо не знаят дали ще ги запълнят, второ, защото трябва да се търсят нови преподаватели. Светът обаче се променя", коментира шефът на РУО-Ямбол Стойко Стойков. Сред новите професии, разкрити в последните години, са пчеларство и дизайн.

Шефът на РУО-Пловдив Иванка Киркова коментира, че за областта са зададени почти същите стойности като м.г. - около 60% от местата да са за професионални паралелки. "Ние сме започнали преориентирането към професионалното образование преди години, просто защото животът го налага - бизнесът има нужда от много технически кадри - от такива с най-ниска квалификация до топ мениджъри", заяви тя. В областта се търсят кадри за почти всички отрасли - заварчици, стругари, шивачи, кадри в областта на земеделието и др. Новото за Пловдив догодина е, че няколко пловдивски училища смятат да направят прием в професии, свързани с електромобилите.

 

ПРОЩАПУЛНИК

5 гимназии до момента са направили предложения за разкриване на 6 нови за тях специалности, показват данни на РУО-София. Те са от професионалната гимназия по електротехника и автоматика - за професия "Охранителна техника и системи за сигурност и електродомакинска техника", от професионална гимназия "Княгиня Евдокия", предлагаща специалностите "Промишлен дизайн" и "Индустриални отношения", от професионалната гимназия по транспорт "Макгахан" - за "Металургия на цветните метали" като дуална паралелка, от 97-о СУ "Братя Миладинови" - специалност "Търговия" и от професионалната гимназия по текстилни и кожени изделия - специалност "Моден дизайн". Директорите следва да изпратят предложенията си до съответните регионални управления по образованието до 15-ти януари 2021 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата