Quantcast

Медия без
политическа реклама

Десетокласниците едва минаха прага за тройка по математика

Изненада поднасят учениците в Кърждали, които са лидери по този предмет с 42 т. от 100 т.

ЕПА БГНЕС
Не е ясно на какво се дължи напредъкът на кърджалийските ученици по математика

Десетокласниците в Кърджали са постигнали най-високи оценки на националното външно оценяване по математика и са изпреварили дори връстниците си от София и Смолян, които традиционно са на челните позиции. По български език обаче лидер са десетокласниците в София, следвани от тези в Смолян и Варна. Тази изненада поднасят резултатите от НВО-то в 10 клас, провело се на 16 юни т.г., които МОН обяви днес. По станала вече традиция за новия екип в министерството, резултатите се обявяват с прессъобщения, без обичайните преди това пресконференции.

 

МАТЕМАТИКА

Средният резултат на кърджалийските ученици по математика е 42.21 точки от общо 100 т.. Този на смолянските 10-класници е 41.2 т., а на софийските - 40.4 точки. От МОН не посочват на какво се дължи успехът на учениците от Кърджали.

Вероятно и на техния напредък се дължи подобряването като цяло на средните резултати по математика на всички 49 900 десетокласници в страната, които се явиха на изпита - т.г. те имат средно 32.28 точки от максимум 100, докато през 2021 г. резултатът им бе 27.68 точки от 100. "В това изчисление не се включват допълнителните 4 точки, които някои ученици получават заради липсващите скоби в част от помощните формули за изпита", уточняват от МОН във връзка с гафа със сгрешените формули, допуснат на изпита. Със или без тези точки обаче резултатът е плачевен - той е по-слаб дори от този на учениците в 7 клас - по математика т.г. те получиха средно 35 точки, което бе определено от директори като "математическа криза". 32 точки от 100 (при летва за тройка 30 точки) са си почти на границата между двойка и тройка.

На изпита по математика десетокласниците работиха по 17 задачи, от които 15 - с избираем отговор и 2 - със свободен отговор. Проверяваха се не само разбирането и прилагането на основни понятия, свойства и теореми, но и уменията за извличане на информация от текст, графика, таблица.

Повече от 50% от учениците нямат проблеми да извършват действия и да сравняват реални числа, както и да прилагат аритметична прогресия, посочват от МОН. Над 2/3 от тях обаче се затрудняват да определят линейна функция по графика, да съставят модел на израз чрез извличане на информация от текст и да намират обем на тяло. Само около 37% от учениците умеят да решават задачи за произволен триъгълник, прилагайки косинусова теорема, едва 35% знаят метричните зависимости в правоъгълен триъгълник. Без присъдени точки на някоя от двете задачи с разширен свободен отговор са над 70%.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Средните резултати на националното външно оценяване по български език и литература - 43.16 точки от 100, са близки до миналогодишните 45 от 100, казват от МОН. Оттам припомнят, че в изпита по български език и литература бяха включени 23 задачи. 14 от тях бяха с избираем отговор и 8 - със свободен отговор. Една изискваше да се създаде текст. Значителният брой задачи със свободен отговор проверяваха уменията не само за търсене и намиране на информация, но и за обобщаване и тълкуване на отделни елементи в текстовете, както и за осмисляне и оценяване на сравнително кратки текстове.

Като цяло десетокласниците се справят успешно със задачите с избираем отговор, но имат проблеми с тези със свободен отговор, показват резултатите. Почти 2/3 от младежите се затрудняват да определят и запишат със свои думи два примера за отчуждението между хората в града, а 30% - да формулират собствена теза по темата "Човекът и общуването". На над 20 000 ученици (40%) не е присъдена нито една точка на задачата за създаване на резюме на откъс от художествена творба.

За разлика от резултатите от изпитите в 7 и 4 клас, за които МОН коментираха, че се дължат и на дългото онлайн обучение, при оценяването в 10 клас няма подобни обяснения и анализи. 

 

 

ОТЛИЧНИЦИ

Както и през предходната година, няма десетокласници с максимален брой точки и по двата предмета. 21 от тях обаче имат 0 точки и на двата изпита. По български език и литература с 0 точки са 75 ученици (през 2021 г. те са били 96). Никой няма 100 точки.

Над 14 пъти повече са пълните отличници по математика през тази в сравнение с миналата година. Сега 100 точки имат 412 срещу 29 през 2021 г. Любопитно е на какво се дължи този факт - дали например въпросните ученици са от математически гимназии, които изучават този предмет като профил, дали сред тези ученици има много от Кърджали, или нещо друго. В това сравнение не е отчетена компенсацията от допълнителни 4 точки на някои ученици заради липсващите скоби в помощните формули, уточняват от МОН. С 0 точки по математика са 328 ученици.

Няма информация колко точно са учениците, които не са минали прага от 30 точки на всеки един от двата изпита.

 

ПО РЕГИОНИ

По традиция сред регионите с най-висок среден резултат са София-град, Смолян и Варна. По математика първенец обаче е област Кърджали. Леки размествания се наблюдават при регионите с най-малък среден брой точки, като Разград е излязъл от последната тройка и по двата предмета. По-назад се е придвижила област Монтана.

Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика в VII клас можете да видите ТУК.

 

Още за изпитите:

Малко над 30 000 десетокласници ще получат по 4 точки над реално постигнатия резултат на националното външно оценяване по математика, което се проведе вчера, съобщават от МОН.

 

Близо 30% от седмокласниците, явили се на НВО по български език и литература, не разбират текста, който четат. имат затруднения да разберат внушенията на отделни цитати. Половината от децата се затрудняват да извличат информация от таблица и диаграма.

 

И тази година дванадесетокласниците изкараха дежурното "Добър 4" на първата задължителна матура по български език и литература (БЕЛ) - 4. е средната оценка на учениците, които са получили средно 52. точки от общо 100 (при 52. за м. г.

 

Ключови думи:

НВО, 10 клас, 2021, Кърждали

Още по темата