Quantcast

Медия без
политическа реклама

Държавата тегли все по-скъпи заеми

МФ не успя да пласира цялата планирана емисия ДЦК заради прекалено висока лихва

27 Септ. 2022МИЛА КИСЬОВА
Илияна Кирилова

Министерството на финансите зае нови 150 млн. лв. от вътрешния пазар при годишна лихва 4.13%. Емисията ДЦК е пласирана на 26 септември и е с падеж след 5 години и половина.

Първоначално МФ планираше да заеме 200 млн. лв., но част от офертите са отказани, вероятно заради поискана висока доходност от купувачите на държавен дълг. Заявките на инвеститорите са били за 203 млн. лв. Емисията е изкупена основно от банки, пенсионни фондове и застрахователни дружества.

Преди седмица държавата пласира на вътрешния пазар други 200 млн. лв. ДЦК със средна годишна доходност в размер на 3,01%.

В сравнение с началото на годината лихвите по новопоетия държавен дълг при последните две септемврийски емисии са двойно по-високи. Правителството на четворната коалиция бе критикувано, че се е забавило с тегленото на нов дълг за покриване планирания бюджетен дефицит, защото беше ясно, че през втората половина на годината финансовият ресурс ще поскъпне.

"В предстоящите месеци цената и достъпът до дългово финансиране ще представляват все по-голямо предизвикателство пред суверенните емитенти на дълг, с оглед на продължаващата геополитическа несигурност, високата инфлация и политиката на Европейската централна банка и Федералния резерв за продължаващо увеличение на основните лихвени проценти", заяви наскоро финансовото министерство.

Служебният кабинет планира да тегли още около 1.5 млрд. лв. вътрешни заеми до края на годината, става ясно от публикувания тези дни емисионен календар на МФ.

На 15 септември държавата зае 2.25 млрд. евро от международните капиталови пазари. Облигациите със срочност 7 г. бяха пласинари със 4,125% годишна лихва, а тези със 12 г. - с 4,625%.

"Реализираната емисия е един от инструментите за финансиране на бюджета  -  финансиране на планирания дефицит за тази година по консолидираната фискална програма от 6,2 млрд. лв. (4,1% от БВП), осигуряване на необходимите средства за рефинансиране на дълга в обращение и обезпечаване на законово регламентираните нива на фискалния резерв", посочи служебният финансов министър Росица Велкова.

В Закона за държавния бюджет за 2022 г. е поставен лимит на новият дълг, който може да бъде поет тази година, в размер на 10.3 млрд. лв. До момента са изтеглени заеми за над 7.6 млрд.

 

Ключови думи:

дълг, ДЦК, емисии, лихви

Още по темата