Медия без
политическа реклама

Хибридите и електромобилите са бизнес за над €90 млрд. в ЕС

Трите най-големи вносители, от които Европейският съюз доставя хибриди, са Великобритания, Япония и Турция

21 Ноем. 2023
Интересът в Европа към хибридните и електрическите автомобили бележи постоянен ръст.
Pixabay
Интересът в Европа към хибридните и електрическите автомобили бележи постоянен ръст.

През последните години Европейският съюз стана свидетел на забележителна трансформация в автомобилния сектор. Между 2017 г. и 2022 г. се наблюдава сеизмично увеличение в търговията с електрически и хибридни автомобили, което показва значителна промяна в потребителските предпочитания и нарастващ ангажимент към екологична устойчивост.

Според последните данни удивителните 42% от общия брой автомобили, внесени в ЕС през 2022 г., са били електро или хибриди. Това е значително увеличение от 35% спрямо 2017 г. Износът също претърпя значителна промяна, с ръст от 24% през 2022 г. в сравнение с 2017 г. Тези числа илюстрират дълбокото въздействие на електрическите и хибридните коли върху световния автомобилен пазар.

Какво показва разбивката? Хибридните автомобили (без Plug-in - онези, които може да се зареждат от ел.мрежата) се очертаха като

 

най-търгуваната категория в сегмента.

 

През 2022 г. хибридите (без Plug-in) са били 21% от общия внос на автомобили и 13% от износа, бележейки забележителен скок спрямо скромните си дялове от 6% внос и 0,4% износ през 2017-а. Тази тенденция означава нарастващо предпочитание на потребителите към возила, които комбинират двигатели с вътрешно горене и електромотори.

Нарастващата траектория на растежа продължи и при изцяло електрически автомобили. През 2022 г. те са 15% от автомобили и 9% от износа, носейки значителни печалби от съответно 14 и 8 процентни пункта спрямо 2017 г. Освен това, Plug-in хибридите, които предлагат гъвкавостта на електрическите ии на традиционните двигатели, представляват 7% от и 4% от износа през 2022 г. Тези данни сочат нарастваща диверсификация на пазара и задоволяване на различни потребителски нужди и предпочитания.

Трябва да се отбележи, че стойността на вноса в ЕС на хибридни и електроомобили има значително увеличение през 2022 г. и 

 

възлиза на общо 37 млрд. евро.

 

Това е ръст от 27% в сравнение с предходната година. Стойностите на вноса на хибриди без Plug-in достигнаха 16 млрд. евро, следвани плътно от изцяло електрическите (12,6 млрд. евро) и хибридните с Plug-in (8,4 млрд. евро). Ангажиментът на ЕС за възприемане на възможности за устойчив транспорт е очевидно отразен в неговите финансови инвестиции.

По подобен начин износът на хибридни и електромобили от ЕС към страни извън ЕС отбеляза значителен ръст, достигайки обща стойност от 59,1 млрд. евро през 2022 г. Това забележително число отразява 41% увеличение спрямо предходната година. Хибридите (без Plug-in) са най-голям дял от износа, възлизащ на 28,5 млрд. евро. Износът на електромобили е за 22,4 млрд. евро, а на хибриди (с Plug-in- за 8,1 млрд. евро.

Така се оказва, че в бизнеса с този тип коли в ЕС са се "завъртели" общо 96.1 млрд. евро (37 млрд. внос и 59.1 млрд. износ). И Евросъюзът се превърна в световен лидер в този сегмент, като ключовите търговски партньори играят жизненоважна роля. Трите най-големи вносители, от които ЕС доставя хибриди, са Великобритания, Япония и Турция. Междувременно САЩ, Великобритания и Норвегия се очертаха като основните дестинации за износ от ЕС в тази категория.

Възходът на електрическите и хибридни коли в Евросъюза означава промяна на парадигмата в автомобилната индустрия, в съответствие с глобалните усилия за борба с изменението на климата и намаляване на въглеродните емисии. Тези трансформиращи тенденции не само отразяват променящите се потребителски приоритети, но и демонстрират ангажимента на ЕС към устойчива мобилност и по-зелено бъдеще.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?