Медия без
политическа реклама

Съдът разреши да има държавна лаборатория на "Капитан Андреево"

ВАС отмени решението на КЗК, което блокираше процедурата за доставка на техническо оборудване

27 Март 2023
Булфото

Върховният административен съд решението на Комисията за защита на конкуренцията от 2 март 2023 г., с което антимонополният орган блокира процедурата за възлагане на обществена поръчка за доставка на техническо оборудване за дейността на Централната лаборатория за химични запитвания и контрол (ЦЛХИК), съобщиха от съда.

Процедурата беше спряна след жалба на „Интерпред Еврологистик“ ЕООД.  Обществената поръчка е била открита на 18 януари 2023 г. с решение на директора на ЦЛХИК. Лабораторията е към Българската агенция по безопасност на храните и в нея се извършват и изследвания на пробите от ГКПП „Капитан Андреево“.

Върховните магистрати приемат, че изложените от възложителя съображения пред КЗК, както и приложените доказателства обосновават превес на обществения интерес от продължаването на процедурата по възлагане на обществената поръчка. Антимонополната комисия
е следвало да съобрази, че отрицателните последици от всички интереси, които могат да бъдат увредени – включително интересите, свързани с отбраната и сигурността, превишават ползите от налагането на временната мярка.

Определението на КЗК е постановено в нарушение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки, тъй като не са отчетени принципите на спешност и неотложност. Спешността и неотложността на провеждането на обществената поръчка са обосновани и с представеното от възложителя писмо от зам.-изпълнителния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност“ в Европейската комисия. В него се поставят въпроси – одитни препоръки, които касаят Системата за лабораторен контрол на остатъци от пестициди и ветеринарномедицински лекарства. ЕК изисква от страната ни да докаже, че лабораториите за изпитване имат подходящо оборудване за контрол на остатъчните вещества от пестициди, митотоксини и остатъци от ветеринарномедицински продукти.

Върховните магистрати считат, че определението на КЗК е неправилно и при постановяването му са допуснати пороци, които са основание за неговата отмяна. Определението на ВАС е окончателно.

Още по темата