Медия без
политическа реклама

Протести накараха МОСВ да се поправи за Камчийски пясъци

Процедурата за обявяване на защитената зона стартира отново

05 Февр. 2021
Гледка към пясъците край Камчия отвисоко.
Фейсбук/За да остане природа в България
Гледка към пясъците край Камчия отвисоко.

Сигнал на еколози, а и готвен протест другата седмица, накараха Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да стартира наново процедурата за обявяване на зашитена зона "Камчия". Заповедта за зоната бе обнародвана в Държавен вестник в средата на януари, но сдружението "Зелени закони" алармира, че мистериозно на сайта на министерството са били подменени документи, докато тече общественото обсъждане. Под заплаха бюха дюни и неоценимо богатство от Камчийските пясъци.

От "Зелени закони" бяха забелязали, че заповедта в своя проектен вариант фигурира чрез два файла - при единия със забрани за строеж, разораване, извеждане на сечи и т.н. в част от имотите; във втория, появил се междувременно, без тези рестрикции. Еколозите заявиха, че хората са гледали първия вариант, затова не са внесли възражения. Обнародван бе вторият вариант на заповедта. След сигнала екоминистърът Емил Димитров обеща проверка. 

Днес бяха съобщени резултатите й. МОСВ се съгласи да рестартира процедурата, без обаче да приеме напълно версията на "Зелени закони". Позицията на министерството е:

"Проверката установи наличие на технически проблем, поради който направеното обявление на страницата на МОСВ се публикува на две места в раздела за обществени обсъждания в тема „Природа“. За защитена зона BG0000116 „Камчия“ публикуваните линкове в едната част на страницата за обществено обсъждане отварят стари, архивни файлове от предишни обществени обсъждания през 2014 г. В другата част на страницата се отварят коректните файлове. Проблемът е констатиран от технически лица още в първите дни от хода на общественото обсъждане и некоректната информация е отстранена. Предвид постъпилите редица становища по публикуваната за обществено обсъждане проект на заповед, става ясно, че заинтересовани граждани и организации са взели участие в процеса на взимане на решение по коректния проект на заповед. При подготовката на окончателната заповед са взети предвид всички постъпили становища, включително и тези, представени след крайния срок. Безспорно обаче възникналият технически проблем би могъл да доведе до объркване и създаване на предпоставка за ограничаване на правото за изразяване на становища, възражения и предложения, което може да бъде определено като нарушаване на административнопроизводствените правила, въпреки наличието на коректната информация в същата рубрика на интернет страницата на МОСВ и отстраняването на проблема в първите дни от хода на общественото обсъждане. В тази връзка, на 01.02.2021 г министърът на околната среда и водите разпореди предприемане на действия за отмяна на Заповед № РД-987/10.12.2020 г. за обявяване на защитена зона „Камчия“ и възобновяване на производството по нейното издаване".

Още по темата:

За странна смяна на файлове на страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) алармира екологичното сдружение "Зелени закони". Става дума за проектозаповед за обявяване на защитена зона "Камчия", публикувана за обществено обсъждане.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата