Медия без
политическа реклама

Дюните на Велека изчезнаха от концесията на плажа

Част от най-защитените видове са вписани погрешно като друг вид, съобщиха "Зелени закони"

23 Апр. 2023
БГНЕС
Устието на Велека преди десетина години. Потокът от хора в района променя и тази защитена местност.

Голяма част от дюните при устието на река Велека в Синеморец са изпаднали от документацията за търга, с който трябва да се отдаде под наем плаж "Велека" - един от най-красивите по нашето Черноморие. За пропуска съобщиха от инициатива "Зелени закони". Това е пореден пример как декар по декар тези защитени природни образувания изчезват от картите - първа стъпка към застрояването им.

В района на устието на Велека са картирани 52 декара дюни - от тях 22 са зараждащи се (ембрионални) и 30 декара бели. В документите за конкурса обаче са вписани само 3,5 декара бели дюни и 18 декара ембрионални. Това означава, че фирмата, която ще стопанисва плажа, не знае къде е забранено да извършва дейности, увреждащи ценната дюнна растителност. Ограниченията важат за белите дюни, от които на хартия са останали само 1/10 от официално картираните, посочват природозащитниците. Те изтъкват, че обърнатото съотношение също е заплашително, защото за ембрионалните дюни законовата защита е минимална.

Велека е поредната местност, за която "Зелени закони" подава информация, че официалната карта на дюните се разминава с научните данни. Преди дни оттам предупредиха, че на плаж "Крапец-север" около 450 декара дюни са отразени на картите като дюни, без да е отразен типът им, а само „дюни на плажа“. Различните видове дюни обаче имат различна степен на защита и липсата на тази информация пречи образуванията при Крапец да се възползват от максималната степен на защита.

По-рано властите в Бургас посегнаха и на друг от великолепните ни плажове - Каваци. Там след две картирания с много различни резултати бе направено трето, при което 80% от дюните се оказаха земеделска земя. Това идеално устройва плановете за строеж на поредния курорт, на които дюните пречат, а вече има и скандално решение на местната екоинспекция, че няма нужда от екологична оценка на въздействието на бъдещия обект. Това решение се оспорва от две природозащитни организации.

Сезонът за безчинствата по морето е открит - поредни дюни в сряда получиха статут на земеделска земя, а оттам до застрояването им пътят е къс. Дюните имат лошия късмет да са на много апетитно място - зад дългия плаж Каваците.

КОНТЕКСТ

Всички дюни са публична държавна собственост, която не може да бъде приватизирана, обясняват "Зелени закони". Някои типове дюни са обект и на по-специализирана защита. Основните видове дюни са зараждащи се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни. Именно в бели, сиви и облесени дюни се забранява строителството и поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, промяната на предназначението и учредяването на ограничени вещни права, поставянето на шатри и палатки, както и преминаването, паркирането на превозни средства. За зараждащите се (или „ембрионални") дюни законът не предвижда същата защита и затова е важно картите да упоменават изрично вида дюни.

Въпреки отделни важни пропуски, като цяло Законът за устройство на Черноморското крайбрежие осигурява доста добра защита на дюнните местообитания по Българското Черноморие. Всички дюни са публична държавна собственост, която не може да бъде приватизирана. За съжаление, ЗУЧК опазва със строги забрани само белите, сивите и облесените дюни, които се изключват от активната част на плажа, върху която може да се разполагат временни съоръжения (до 2% от площта). Освен тези три вида дюни, обаче, по Черноморското крайбрежие се срещат още две дюнни местообитания. Това са ембрионалните (зараждащи се) дюни и влажните дюнни понижения. Не е съвсем ясно по каква логика законодателят не е поставил пълната защита на ЗУЧК – но за тях изброените ограничения не важат.


Състоянието на Велека

В плаж „Велека“, който се намира както в Природен парк Странджа, така и в защитена местност „Устието на река Велека“, дюнните растения са част от сложна екосистема, която се променя с изчезването им. Засиленото човешко присъствие в района (моторни лодки, каяци и т.н) по река Велека въздейства негативно и според експерти с всяка изминала година намалява броят на птици от видовете голяма бяла чапла, ръждива чапла, нощна чапла, сива чапла, които преди 20 години са имали много по-висока численост в териториите около плажа на Велека.

Благодарение на силния граждански интерес и отговорното стопанисване през последните години, дюнните местообитания между устието на река Велека и пясъчната коса към морето все още не са силно увредени, коментират от "Зелени закони". Част от ценната растителност на тези дюни е изчезнала заради засиления туристически поток около няколко преместваеми обекта, но по-нататъшно увреждане може лесно да бъде предотвратено, ако стопаните на плажа бъдат уведомени да опазват дюните, смятат оттам.

 

Още по темата