Медия без
политическа реклама

Идея на ВСС - членовете му да летят в бизнес класа и да ползват правителствения ВИП

Предлага се още представляващият съвета да има дипломатически паспорт

05 Юли 2019
Архив СЕГА

Членовете на Висшия съдебен съвет да имат право на билет във влак за спално място в отделно купе, а в самолет – за бизнес класа. Представляващият ВСС да има дипломатически паспорт, а целият състав на съвета и придружаващите ги лица да може да преминава през правителствения ВИП на летище "София". Това са идеите за промени в нормативната уредба, изготвени от международната дирекция на Висшия съдебен съвет, съобщи lex.bg. Те са в резултат на решение на Пленума на ВСС от 4 април, когато представляващият Боян Магдалинчев заяви, че съветът не е равнопоставен със законодателната и изпълнителната власт по отношение на протоколната дейност. И предложи да се подготвят промени в нормативни актове, за да не се маргинализира ВСС.

Сега една от идеите е да се промени Правилникът за прилагане на Закона за държавния протокол и членовете на съвета да бъдат включени в подредбата на лицата, които едновременно присъстват на официални церемонии. Предлага се те да бъдат веднага след тримата големи в съдебната система и преди председателя на Висшия адвокатски съвет и бившите президенти.

Другата идея е да се промени приложение към Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и кадровиците да имат право на билет във влак за спално място в отделно купе, а в самолет – в бизнес класа.

Предлагат се и промени, според които дипломатически паспорт да се издава и на представляващия ВСС. А също така да се ревизира решение на кабинета от 1998 г., с което да се осигури възможност членовете на съвета и придружаващите ги лица да преминават през правителствения ВИП на летище "София".

Предложенията са при представляващия ВСС, който трябва да ги изпрати на Министерството на външните работи.

Още по темата