Quantcast

Медия без
политическа реклама

За тази Коледа бонусите в съдебната власт ще са само 70% от заплатата

Над 23,6 млн. лв. са нужни за тази премия за магистрати и служители в системата

25 Ноем. 2022
БГНЕС

70% от основната заплата плюс парите за ранг ще бъдат коледните премии за магистратите и служителите тази година. Това реши в четвъртък Висшият съдебен съвет (ВСС), който даде съгласие шефовете на съдилищата и прокуратурите да ги раздадат, съобщи "Лекс".

През последните години ВСС раздаваше по заплата или заплата и половина за Коледа. Изключение беше 2021 г., когато премиите бяха обвързани с натовареността. Средствата за бонуси тази година обаче са по-малко заради увеличените разходи за издръжка, както и заради орязания от Народното събрание бюджет на съдебната власт.

За да бъдат раздадени коледните премии в рамките на 70% от заплатата, са необходими малко над 23,6 млн. лв. За да ги осигури, бюджетната комисия на ВСС извършила анализ на изпълнението на съдебния бюджет, който показал, че към март т. г. има неразпределен резерв от 19 496 721 лв. От него през годината са били раздадени 17 287 067 лв. на съдилищата и прокуратурата за различни нужди, включително и за допълнителните трудови възнаграждения, отпуснати през юли т. г.

163 784 лв. са заделени за награди за магистрати. Законът за съдебната власт предвижда раздаване на награди за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Те са в размер до една заплата.

Към 31 октомври средствата от неразпределения резерв са 2 248 484 лв., което е недостатъчно за определяне на коледни премии. От получените справки станало ясно, че направените икономии са в размер на 11 700 950 лв. Самият ВСС имал икономии от 1 421 650 лв. Освен това имало и 7.4 млн. лева преизпълнение на приходите. За да достигне до сумата от 23 млн. лева комисията прехвърлила още един милион от бюджета на съвета. И така вече имало средства да се дадат пари за Коледа на магистратите и служителите.

Основната заплата на магистратите, които са на най-ниското - районно, ниво, е около 3000 лв. Административните и окръжните съдии и прокурори получават около 3800 лв., апелативните, а тези в столицата - малко над 4000 лв. На апелативно ниво в системата основната заплата е около 4500 лв., а на върховно - 5500 лв. Към тях се прибавят рангът и процентът за прослужено време.

Класификаторът на заплатите в администрацията в съдебната власт не е публично достъпен, макар и тези заплати да идват от бюджета. 

В съдебната власт са заети около 14 000 души.

Служители от Върховния касационен съд (ВКС) обвиниха Висшия съдебен съвет (ВСС) в непряка дискриминация, поискаха да получат поне по 2,3 заплати премия за натовареност и заплашиха със съд, ако това не се случи. За това разказва "Лекс", като цитира писмо на служителите до съвета. Причината за реакцията им е решението на ВСС от 25 ноември т.г., с което за първи път определи премии за натовареност на съдиите, каквито са изискванията на Закона за съдебната власт. Така изключително натоварените магистрати, в това число и тези във ВКС и Върховния административен съд, получават по 2,7 заплати, високо натоварените – по 2,3 основни възнаграждения, а за останалите магистрати (средно и ниско натоварени) – по заплата и половина. Бонусът за специализираните съдилища е 2,3 заплати - за съдии и служители. А за всички останали служители бе определен бонус от заплата и половина. Точно тази разлика в бонусите е разгневила служителите от върховния съд. "Осъществяването на сходни дейности от страна на съдебните служители в различни органи на съдебната власт, които са с изключително висока натовареност, не дава основание да се прилага диференциран подход при определяне на техните възнаграждения, включително разпределението на допълнителни такива. ВСС следва да се ръководи от тези принципни законни положения, като осигурява равни условия на труд и равно третиране, без оглед на субективни критерии", се казва в писмото на служителите на ВКС.  Въпросът за премиите на служителите в изключително и високо натоварените съдилища беше обсъждан от членовете на ВСС. Те изтъкнаха, че законът не предвижда допълнителни трудови възнаграждения за натовареност за служителите, а само за магистратите. За магистратите бяха отпуснати целево от държавата малко над 9 млн. лв. Заради това ВСС реши хората от администрацията да получат по заплата и половина - за толкова стигат икономиите от бюджета. Законът за съдебната власт обаче казва, че на служителите и на магистратите от спецсъдилищата се полагат допълнително до 6 заплати.

 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 2 април?