Медия без
политическа реклама

Спецсъдиите и спецпрокурорите държат да останат в София

Софийският градски съд и административният съд в столицата са най-желани за съдиите от закритите структури

11 Май 2022Обновена
Илияна Кирилова

Част от съдиите и прокурорите от двете специализирани съдилища и прокуратури, които бяха закрити, вече са подали заявления къде искат да бъдат прехвърлени и всички те държат да останат в София. Това става ясно от информация, предоставена на "Сега" от конкурсната комисия към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. По-късно отговори дойдоха и от Прокурорската колегия.

Докато депутатите обсъждаха дали да закрият спецправосъдието, магистратите обвиняваха политиците, че ги изселват от София, че тези, които дойдоха от други градове, за да станат спецмагистрати преди 10 години, вече са се устроили в столицата и т.н.

При съдиите към 5 май картината е следната: от апелативния спецсъд, в който според последния му публично наличен доклад, работят 13 съдии, прехвърляне вече са заявили четирима. Всички те искат да отидат в Софийския апелативен съд. Едит от тях е посочил като алтернативно желания Военно-апелативния съд.

Преназначаването си вече са поискали и 12 от магистратите в Специализирания наказателен съд, които досега гледаха като първа инстанция делата срещу организираните престъпни групи и корупция по високите етажи на властта. Това са половината от спецсъдиите. Те са подредили по няколко желания, сред които са Софийският градски съд (който ще поеме делата на спецсъда), Софийският окръжен съд, Военният съд в София, Административният съд на София-град и Административният съд на София-област. Най-много са посочили като първо желание градския съд - 7. Ако определените в закона квоти бъдат спазени обаче, няма как всички желаещи да се прехвърлят там. Четирима са заявили столичния административен съд като първо желание. Това е любопитен детайл, като се има предвид, че постигнатата специализацията на съдиите по наказателни дела срещу мафията и корупцията, беше изтъквана като аргумент срещу закриването на структурите.

Спецпрокурорите са около 70. От тях към 10 май преназначаване са заявили 11. Всички те също държат да останат в столицата. Любопитното е, че двама спецапелативни прокурори са подали молба да бъдат прехврълени в Софийската районна прокуратура, т.е. слизат две нива надолу в системата. Останалите 9 желаещи са следователи от спецпрокуратурата, които искат да отидат като следователи в Софийската градска прокуратура.

ЗАКОНЪТ

Промените в Закона за съдебната власт, с които бяха закрити спецсъдът и спецпрокуратурата, бяха обнародвани на 26 април. Тъй като според преходните и заключителни разпоредби на закона закриването влиза в сила след 3 месеца, спецправосъдието реално спира да съществува на 28 юли. От публикуването на промените в "Държавен вестник" започна да тече и 14-дневен срок, в който магистратите трябва да подават заявление за преназначаване. После Съдийската и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет имат 30 дни, за да разкрият съответните длъжности в съдилища, прокуратури и следствени отдели, на които да бъдат преместени спецмагистратите. Така фактическото преназначаване може да започне от 9 юни.

Според закона в един съд се преназначават до 1/4 от съдиите от спецсъда и до 1/3 от апелативните им колеги. Аналогични са и разпоредбите за прокурорите – до една трета от обвинителите могат да бъдат преместени в една окръжна прокуратура, както и до една трета – в една апелативна прокуратура.

Очаква се обаче Висшият съдебен съвет да спре процедурата по преназначаване, тъй като главният прокурор Иван Гешев атакува повечето от промените в Закона за съдебната власт в Конституционния съд. Ако той допусне делото за разглеждане, прехвърлянето на магистратите ще чака произнасянето му.

Магистрати от специализираното правосъдие ще се влеят в редиците на организираната престъпност.

ВЪПРОСИ

Шефовете са двете спецсъдилища - Георги Ушев и Мариета Райкова са пратили до ВСС серия от въпроси във връзка с прехвърлянето на делата и преназначаването на спецмагистратите. Писмото им ще бъде разгледано първо от Съдийската колегия на 11 май, а впоследствие и от Пленума на ВСС. Ушев и Райкова искат и среща с ВСС, пише "Лекс".

Двамата председатели питат как ВСС ще прилага квотния принцип при преназначаването на съдии и как ще бъдат преназначени самите те. Друг въпрос е свързан с преместването на служителите и как ще бъде приложена разпоредбата, предвиждаща продължаване на мандата на съдебните заседатели, които участват в съставите по висящите дела.

Ушев и Райкова се интересуват и как ще бъде извършено прехвърлянето на делата след окончателното закриването на спецсъдилищата. "Кой ще осигури транспорта и охраната на тези дела (за сведение към настоящия момент делата, които отговарят на критерия "не е проведено разпоредително заседание" в Специализирания наказателен съд са 68, при ориентировъчен брой томове около 5000, без да се вземат предвид обемът на съпътстващите ги веществени доказателства)?", питат двамата съдии.

Те поставят и въпроса как ще се действа, ако не бъдат спазени сроковете за преназначаването на магистратите поради спиране или обжалване на процедурите, а същевременно спецсъдилищата престанат да съществуват.

Друго питане е дали въобще е възможно физическото прехвърляне на приключилите и висящите дела в Съдебната палата, където е Софийският градски съд, предвид обемите на тези производства.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата