Медия без
политическа реклама

Тотализаторът дава 1.1 млн. лв. за реклама за 7 месеца

02 Юни 2020

Българският спортен тотализатор (БСТ) ще похарчи над 1 млн. лв. за реклама и други съпътстващи дейности за 7-те месеца до края на 2020 г. 

БСТ бе обявил обществена поръчка за "Организиране на събития, свързани с дейността на БСТ", с прогнозна стойност 830 00 лв. без ДДС (996 000 с ДДС), като покани за участие в нея пет фирми - „АПРА“ ООД, „БРАНД ПР“ ЕООД, „ЛОКАЛС“ ООД, „МАД ГРУП“ ЕООД и „Дрийм Тийм Груп“ ЕООД. Офертите бяха отворени на 22 май, а на 27-и бе определен и победителят. 

Това е рекламна агенция АПРА, която е дала най-ниска цена, но тя е доста над прогнозната, обявена в поръчката - 915 398,75 лв. без ДДС (1 098 478,50 лв. с ДДС).

Срещу тези пари (156 925,5 лв. месечно) агенцията трябва да осигурява и осъществява всички дейности по 7 групи събития, определени в заданието на конкурса.

Става въпрос за организиране, провеждане и отчитане на събитие по връчване на парични и предметни печалби от игрите на Тото 1, Тото 2 и моментните лотарии (търкането на талончета). Това включва изработване на рекламни аудио и видео клипове и материали, даване на реклами на БСТ в електронни медии, ежедневници, седмичници, спортни вестници и онлайн издания. 

Другите задачи на агенцията, за които тотото плаща над 1 млн. лв. са: популяризирането на правилата и промените в различните игри на Тото 1, Тото 2 и лотарийните. А също така и "услуги, свързани с цялостната организация, провеждане и отчитане на събития за популяризиране мисията, визията и целите на тотализатора".

Това не е първата крупна сума, която новото ръководство на тотализатора ще похарчи за реклама и популяризиране. Наскоро стана известно, че БНТ е сключила договор с фирмата „Дрийм Тийм Груп“ ЕООД (участник и в гореописания конкурс), която да излъчва тегленията на тиражите и реклами на игрите на тотото, като стойността на услугата за 8 месеца е 700 416 лв. с ДДС (по 10 944 лв. на теглене на тираж). 

Парите по този договор са осигурени отново от тотализатора, който не отговори на запитване от "Сега" за сумата, която е предоставил на националната телевизия по това перо и поиска въпросите да бъдат зададени по Закона за достъп до обществена информация. Законовият 14-дневен срок за отговор на тези въпроси изтича на 5 юни.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата