Медия без
политическа реклама

Висши училища вдигат таксите за обучение с над 33%

За кандидатстудентски изпит ще се плаща от 30 до 60 лв.

16 Март 2023
Средният размер на таксата за обучение за учебната 2023/2024 година е 1050 лв.
СНИМКА : ИЛИЯНА КИРИЛОВА
Средният размер на таксата за обучение за учебната 2023/2024 година е 1050 лв.

До над 33% ще стигне повишението на годишните такси за обучение във висше училище у нас тази есен, показва публикуваният от МОН проект на решение за утвърждаването им. Има и специалности, които ще бъдат без увеличение за академичната 2023/2024 г. Таксата за кандидатстване варира в доста широки граници - от 30 лв. в Шуменския университет и ЮЗУ до 60 лв. във Великотърновския. В най-престижния ни университет - Софийския, таксата за кандидатстване ще бъде 30 лв.

При таксите за обучение решенията също са в големи граници. Софийският университет запазва без промяна таксите. СУ предлага за новата учебна година нова специалност на английски език „Климатични промени и управление“ с годишна такса 1000 лв. Великотърновският университет e предложил увеличение на повечето такси. При педагогическите специалности е предвидено таксата да се увеличи от 660 на 740 лв., таксите за популярни специалности като психология, право, информационни науки се увеличава от 760 на 840 лв. Таксите по тези специалности вдига и Югозападният университет, който предлага годишна такса за обучение по право от 920 лв. при 830 лв. за м.г., при психологията увеличението е от 950 на 1050 лв. Таксата за обучение на медицински сестри скача от 1200 на 1320 лв., а за специалност национална сигурност се променя от 1000 на 1100 лв.

Таксите в УНСС остават без промяна – за право годишната такса е 800 лв., 800 лв. е таксата за обучение в политически науки, икономиката е 600 лв. на година. Медицинският университет – София вдига таксите в медицинските специалности, които като цяло са едни от най-скъпите заедно с националната сигурност – таксата за новоприети студенти по медицина скача от 1000 на 1200 лв. годишно. Същото е увеличението и при фармацията и денталната медицина. Скачат и таксите за обучение в Техническия университет – София. Обучението по математика и информатика ще струва 1000 лв. на година при 750 лв. годишна такса в момента - поскъпване от над 33%, таксата за „Администрация и управление“ се вдига от 400 на 600 лв. на година. Таксите за обучение в УАСГ остават без промяна – 700 лв. на година.

 

СРЕДНО 

Средният размер на таксата за обучение за учебната 2023/2024 година е 1050 лв., а средният размер на таксата за кандидатстване е 50 лв., посочват от МОН в доклада към проекта. Средните такси по специалности са следните:

- за специалностите от област „Педагогически науки“ - 780 лв.
- за специалностите от област „Хуманитарни науки“ – 750 лв.
- за специалностите от област „Социални, стопански и правни науки“ – 900 лв.
- за специалностите от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ - 870 лв.
- за специалностите от област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ – 1000 лв.
- за специалностите от област „ Здравеопазване и спорт“ – 1100 лв.
- за специалностите от област „ Изкуства“ – 1450 лв.

Средната годишна такса за обучение на докторантите в държавните висши училища ще бъде 1300 лв., а за тези в БАН - 650 лв.

 

 

Още по темата