Медия без
политическа реклама

Синдикат обвини лошата дисциплина за двойките на изпитите

Нужно е намаляване на учебното съдържание с 1/3, смята д-р Юлиян Петров

д-р Юлиян Петров
Синдикат Образование към КТ Подкрепа
д-р Юлиян Петров

Без национално външно оценяване в 4 клас, промяна в учебните програми, намаляване на учебното съдържание с 1/3 и сериозно затягане на дисциплината в училище. Това са първите мерки, които следва да бъдат взети, за да се повишат образователните резултати. Това се казва в експертен анализ на синдикат „Образование“ по повод слабите оценки на тазгодишните изпити в 4, 7, 10 и 12 клас.

 

4 клас

Според синдката НВО в 4 клас е неефективен формат на изпитване, който дава необективна оценка на началния етап. За доказателство посочват, че от всичките 1761 училища, които са се явили на този изпит, в първите 100 места се класират от частни училища, чиито брой ученици е много под тези на общинските училища, а също така и училища с 1-2 или под 10 ученика. "Не могат в подобна класация да се сравняват ученици в паралелка с 2-8 ученика в частни или общински маломерни паралелки, с паралелки в други училища с между 22-29 ученика. В последните често фигурират ученици със специални потребности и други, които са със същия статут, но поради дефект на нормативната уредба не са в този режим", казва председателят на синдката д-р Юлиян Петров.

По думите му друг системен недъг на изпитите в 4 клас, които са по български и по математика, е обезличаването на останалите учебни дисциплини, което според него води до натрупване на огромни емоционални и ценностни дефицити във формиране на личността. "Неефективно и натоварващо за ученици и учители е, че този изпит се осъществява в учебен ден и това трябва незабавно да се промени като се провежда в предпоследна или последна седмица за този етап. Според Синдикат „Образование“ НВО в 4 клас трябва да отпадне в този формат! Ако остане НВО в 4 клас, то трябва да се преосмисли фундаментално", казва той. "Оценката на този изпит трябва да бъде бариера за преминаване през начален етап, защото и сега се явява до определена степен мотивираща за учениците. Налагат се и предложенията този изпит да се премести в първи клас и да има статут за преминаване във втори клас. Тогава става задължително в 1 клас да се учат повече правила и умения в социализацията и по-малко знания, които ще се надграждат в следващите класове", посочва той.

 

7 клас

Резултатите при НВО-7 клас според синдиката са съизмерими с м.г. и налагат изводи, които са "ненаучен урок за МОН и са благодатна почва за псевдоспециалисти и НПО да се изявяват в хейт-реторика". От "Образование" смятат, че вдигнатите 30 т. за тройка в никакъв случай не действат мотивиращо към учениците, а показват безсилие на просветната администрация да направи правилните промени. "Поне от десетилетие сме обединени около това, че учебните програми трябва да бъдат реформирани, но за сега остава само обилното говорене. Учебното съдържание трябва да се намали с 1/3 за сметка на практически и мотивиращи ученика образователни дейности, които да гарантират практическото прилагане на наученото, които да показват приложението на теорията в практиката, като трябва да мерим не обем, а умения!", казва Петров. 

Според него и при НВО в 7 клас продължава приоритизирането на 2 учебни предмета (български и математика - бел. ред.), а трудността на математиката в прогимназия и гимназия е съизмерима с програмите във висшите европейски училища. "Защо ли на българските ученици е необходима висша математика, която много често генерира ниски резултати и липса на мотивация в учениците? И защо ли образователните експерти в МОН и РУО нехаят за емоционалната и естетическа дискриминация, налагана към българския ученик, която се задълбочава при оценяване на само два учебни предмета и неглижиране на останалите науки и изкуства?", пита той.

От синдиката виждат основните причини за ниските резултати в липсата на дисциплина и спазване на училищните правилници. "Липсата на партниране от страна на семействата, но и изобилието на родителска агресия, била тя вербална, документална или виртуална, катализира негативните процеси в българското училище. Необходима е оценка за дисциплина на учениците, оценка за дисциплина и партниране към родителите. Категорично е необходимо да се забрани нерегулираната комуникация на родител към учител. Нека родителят да идва в училище само, ако е призован от педагогически специалист или директор", настоява той. По думите му българският родител е един от най-важните фактори за постигане на образователни резултати, но само и единствено, ако е в своето призвание да възпитава и партнира.

 

В очакване

Новият просветен министър проф. Галин Цоков вече коментира, че учебните програми трябва да се изчистят от фактология и да се ориентират към компетентностите вместо към знанията. Докато първото може да стане по-бързо, за второто е нужно повече време и обсъждане, даде да се разбере той. От ведомството му вече анонсираха промени в оценяването, които намаляват задължителните текущу оценки на учениците по време на учебен срок. Предложени бяха и нови дати за изпитите в 7 и 10 клас, които вече ще се провеждат в отделни дни. Самият изпит в седми клас ще е с няколко дни по-късно, за да имат повече учениците да учат.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

матури, синдикат, НВО

Още по темата