Медия без
политическа реклама

200 нови специалности има за осмокласниците догодина

В средните училища е засилен интересът към „Компютърна графика“ и „Графичен дизайн“

Илияна Кирилова

200 са новите специалности в гимназиите за осмокласниците през новата 2020/21 учебна година. Това показват обобщени данни на просветното министерство.

Става дума за специалности от професии, които са обявени от регионалните управления по образованието и са нови за съответното училище или регион, а не нови изобщо за страната. Най-много като нови (за училището или областта) са заявили учебните заведения в София-град - 31 паралелки, следват ги тези от област Враца - 16, Бургас, В. Търново и Благоевград - 11, Силистра, Монтана и Варна - 10, показват данните на МОН. В останалите региони училищата са предложили по по-малко от 10 нови специалности.

Интересно е, че преобладават предложенията за нов прием на ученици в областта на информационните технологии - например по професиите „Системно програмиране“, „Компютърна графика“, „Приложно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“ и др. Сред новите специалности са още такива в сферата на инженерните науки като „Микропроцесорна техника“, „Автоматизирани системи“, „Автоматизация на непрекъснатите производства“ и др., както и „Асистент на лекар по дентална медицина“, „Измервателна и организационна техника“, „Оптически комуникационни системи“, „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“, „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства“ и др. В средните училища е засилен интереса към „Компютърна графика“ и „Графичен дизайн“, посочват още от МОН.

Данните на министерството сочат задълбочаване на проблема с недостига на кадри в икономиката, поне ако съдим по броя на паралелките по специалности от професии с недостиг на специалисти на пазара на труда - за догодина броят им е разчетен на 278.5 паралелки, повече от тазгодишните, които бяха планирани на 269, а реално се реализираха 209.5 паралелки, или 78% от планираните. Специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на трудовия пазар за учебната 2020/21 г., са 71 на брой, сред които топлотехника, автоматизирани системи, технология на неорганичните вещества, технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти и др.

За догодина МОН е предложило и 89.5 паралелки по защитени специалности от професии. Тази година планираният им брой бе 151.5, но реално планът се изпълни на 86%, т.е. този вид паралелки в момента за т.г. са 130.5. Общо защитените специалности у нас са 39 на брой, като най-новата добавена към тях е художествена дърворезба (професия художник - приложни изкуства), която се учи само в 2 училища. Разликата на двата вида паралелки - по защитени специалности от професии и по специалности от професии с недостиг на кадри на пазара на труда - с обикновените специалности е, че при тях е разрешено сформирането на паралелки и с по-малко от минимално допустимия брой ученици с цел запазването им.

Последвайте ни и в google news бутон