Медия без
политическа реклама

Перник се оказа център на кандидат-инженерите

Най-много ученици учат някаква професия във Враца - 75.74% от всички

18 Дек. 2021
С 3000 повече са учениците, които т.г. се подготвят по специалности с очакван недостиг на пазара на труда.
Pixabay
С 3000 повече са учениците, които т.г. се подготвят по специалности с очакван недостиг на пазара на труда.

За поредна година професионалните паралелки у нас с прием след VII клас се увеличават, както и тези със СТЕМ професии и профили (в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката). Това показва изпълнението на план-приема в гимназиите за учебната 2021/22 г.

Повече от половината ученици в България изучават професия след VII клас - осмокласниците в професионални гимназии са 56.56% от всички. "Това е увеличение от почти 4 процентни пункта спрямо учебната 2019/2020  година, когато за пръв път се забелязва повишен интерес към професионалното образование", отчитат от МОН. Като брой осмокласниците са 54 499, разпределени в общо 2333 паралелки. От тях 1381 са професионални, 1371 са СТЕМ. Профилираните са 952, от които с профил чужди езици - 296.

Почти 32 000 ученици в 8 клас (58.42%) се обучават по STEM профили и професии. От МОН отчитат ръст на приема в СТЕМ професиите в направления "Компютърни науки" и "Приложна информатика",  както и в профилите "Природни науки" и "Софтуерни и хардуерни науки".

Най-много са паралелките със STEM професии и профили в Перник - 75.56%, следвани от Търговище (75.06%) и Габрово (70.22%).

Най-високият процент на сформираните професионални паралелки пък е в област Враца - 75.74% от всички. Следва Перник с 69.10%. В София също има ръст - професионалните паралелки в VIII клас са 41.38%. За сравнение през учебната 2019/20 г. процентът е 36.92%.

Значително е нараснал броят на учениците, които се подготвят по специалности с очакван недостиг на пазара на труда. Тази учебна година те са 8483, а през изминалата са били 5425. Най-голям е броят на учениците, които се обучават по такива специалности в областите Пловдив, Варна, Сливен и Стара Загора. Най-предпочитани са "Автотранспортна техника", "Производство на кулинарни изделия и напитки", "Спедиция, транспортна и складова логистика", "Производство на хляб и хлебни изделия", "Електрически превозни средства", "Машини и системи с цифрово-програмно управление" и "Трайни насаждения".

Близо 1300 ученици в 70 паралелки в 8 клас се обучават и в защитени от държавата специалности. Техният брой е най-голям в областите Бургас, Варна, София-град и Стара Загора. Най-голям е броят на изучаващите "Полевъдство", "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника", "Корабни машини и механизми", "Корабоводене - морско" и "Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия".

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата