Quantcast

Медия без
политическа реклама

Ямболският кмет: Вецове изсмукват питейната вода

Комисия подозира малка централа и за замърсяване в пловдивско село

26 Авг. 2020Обновена
Фейсук

Кметът на Ямбол Валентин Ревански посочи наличието на вецове по поречието на Тунджа като причина за безводието в региона. В понеделник той и местни експерти имаха среща с министъра на околната среда и водите Емил Димитров. Обсъждаха се водните запаси на Ямбол и Сливен. Заключението бе, че засега те са налични, но трябва да се вземат мерки занапред. "По-важно ли е захранването на определена ВЕЦ или по-важни са питейно-битовите нужди?", попита Ревански в социалните мрежи. Думите му са в сихрон с тезата, набираща все по-голяма популярност в обществото, че нароилите се през последните години водни централи са причина за водния недостиг сега.

В изявлението си по повод срещата с Димитров кметът заяви: "Заедно обсъдихме водните запаси на областите Ямбол и Сливен и възможността за тяхното повишаване, както и сегашната ситуация, свързана с отклоняването на водата от река Тунджа след язовир "Копринка" и нейното вливане в река Марица, което от своя страна ощетява жителите на двете области. Неподхранването с вода по коритото на Тунджа става за сметка на подаване към частни ВЕЦ централи. Това се е случвало през последните години и е една от основните причини за крайно ниските нива на язовир "Жребчево". Време е тази практика да се спре. По-голямата част от оттока на река Тунджа сега се влива в река Марица, а в същото време язовир "Жребчево", който трябва да покрива нуждите на областите Ямбол и Сливен и за напояване на земеделските земи, е със значително намалял воден обем. Редно е да си зададем въпроса: кой интерес е по-важен? Частният или общественият? По-важно ли е захранването на определена ВЕЦ или по-важни са питейно-битовите нужди на жителите на двете области? Нека отбележим, че област Ямбол изцяло разчита на сондажи. Ако има по-добро водоподаване и по-високи нива на река Тунджа, нивата на подпочвените води ще са по-високи населението няма и да страда от липса на вода в кладенци и сондажи. Немалко са и подадените сигнали от граждани за ниски нива на подпочвените води. Настоявам водните количества, който се изпускат през язовирите, да бъдат нормални и да отговарят на нуждите на двете области. Река Тунджа трябва да преминава през коритото си така, както е било стотици години и областните градове не са страдали от безводие". Край визираните от него язовири има общо пет веца - "Копринка", "Стара Загора", "Жребчево", "Караново" и "Събрано".

Междувременно пловдивска междуведомствена комисия констатира, че малкият ВЕЦ край село Кадиево на Въча не отговаря на екологичната оценка и одобрените проекти. Проверката там стартира, след като през пролетта в чешмите на съседното Брестовица бе установен манган. Предстои експерти да се произнесат дали заключенията на комисията са правилни. Засега констатациите са: завиряването на водното огледало е край помпена станция, на около метър след обозначеното по проект място; в огледалото има заблатяване, изсъхнали дървета и растителност, гнилоч; пак до станцията се е формирал безотточен участък. „Това е грубо нарушаване на всички екологични норми. Ако не се вземат спешни мерки, има риск и за сондажа, който водоснабдява Кадиево“, заяви областният управител Дани Каназирева. До 20 дни ВиК трябва да изготви техническата експертиза. 

Още по темата