Медия без
политическа реклама

ВиК фирми и топлинни счетоводители се карат кой да слага умни водомери

Потребителите имат нужда от повече информация за подмяна на уредите, настоява омбудсманът

До 2027 г. всички топломери на радиаторите и водомери за топла вода трябва да бъдат подменени с уреди с дистанционно отчитане.
Илияна Кирилова
До 2027 г. всички топломери на радиаторите и водомери за топла вода трябва да бъдат подменени с уреди с дистанционно отчитане.

Топлинни счетоводители и ВиК оператори притискат битовите абонати на топлофикациите да подменят топломери и водомери с "умни устройства", без да дават достатъчно информация като ги подвеждат и нарушават техните права. 

Това алармира омбудсманът Дияна Ковачева, която е получила множество сигнали и оплаквания от граждани, решили да изпълнят законовото изискване и да поставят в жилищата си уреди с дистанционно отчитане на топлинната енергия. Законът за енергетиката задължи абонатите да преминат към такива уреди, което би трябвало да ги улесни, защото ще реши проблемите, свързани с осигуряването на достъп до жилищата за отчитане на потреблението. Освен това така ще отпаднат и годишните изравнителни сметки, които сега създават огромни неудобства и неясноти.

Въпреки, че крайният срок е до 1 януари 2027 г. преоборудването на жилищата с топломери и водомери за топла вода с дистанционно отчитане вече се извършва с ускорени темпове. Причината е, че през тази и през следващата година изтичат гаранционните и експлоатационните срокове на хиляди средства за дялово разпределение на топлинната енергия.

Клиентите на топлофикациите обаче нямат достатъчно информация за техните права и задължения, свързани с подмяната на уредите. Наред с това законови неясноти и караници между топлинните счетоводители и ВиК операторите кой да слага новите умни водомери за топла вода още повече объркват потребителите, посочва омбудсманът.

Гражданите се оплакват, че търговците за дялово разпределение ги притискат да подменят топломери и водомери за топла вода доста преди изтичането на експлоатационните им срокове. Освен това те поставяли къси срокове за взимане на решение, което не позволява на хората да потърсят най-добрите за тях оферти. Не е предоставяна също така информация и за гаранционните срокове на новите уреди, нито за възможен сервиз.

Голям проблем се явява конфликтът между ВиК операторите и топлинните счетоводители кой да достави и да монтира водомерите за топла вода с дистанционно отчитане. „Поради слаба информираност относно разпоредбата в Закона за енергетиката, клиенти приемат монтаж на водомери за топла вода с дистанционно отчитане от ВиК оператор и впоследствие научават, че това е в нарушение на законовия текст и топлинният счетоводител няма да приеме за валидни показанията на тези водомери“, разяснява омбудсманът.

Наред с това има нормативни празноти за взаимотношенията между фирмите за топлинно счетовоство и ВиК дружествата относно "умните" водомери за топла вода. Има случаи, когато топлинният счетоводител подменя тези уреди, но не подава навреме информацията за тях към съответния ВиК оператор. Някои фирми за топлинно счетоводство сключвали споразумения с ВиК оператори за безплатно предоставяне на данните от водомерите с дистанционно отчитане, други обаче поставяли условие за допълнителни плащания за тази услуга.

Заради множеството оплаквания омбудсманът Диана Ковачева е изпратила препоръка до министрите на енергетиката и на регионалното развитие, в която настоява да се организира информационна кампания за битовите клиенти на топлофикационните дружества във връзка с ангажиментите им по подмяна на топломери и водомери с дистанционно отчитане. Тя подчертава, че въпросното преоборудване с „умни уреди“ е свързано със значителни финансови разходи и извънредни организационни усилия от страна на абонатите и  затова трябва да се защитят техните права - правото на информация, правото на индивидуален избор и правото на качествена услуга. 

Необходими са и промени в няколко наредби, в които да бъде определен срок - например 5 дни, в който топлинните счетоводители да предоставят на ВиК операторите данните на новите водомери за топла вода. Омбудсманът настоява да бъде уредено сключването на споразумения за обмяна на информация между топлинните счетоводители и ВиК операторите относно показанията на тези водомерите с дистанционно отчитане, като не се допуска обвързването им с финансови тежести за битовите клиенти.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата