Quantcast

Медия без
политическа реклама

Варненци трупат най-големи дългове

Мъжете задлъжняват по-често от жените

06 Март 2022ЙОАНА ПЕТРОВА
Pixabay
Най-много нередовни платци има разбира се в София

След двете кризисни пандемични години 2020 и 2021 г. хората с просрочени задължения намаляват, а сумите, които се изплащат към колекторските фирми, нарастват. Това отчитат фирмите за събиране на вземания, според които финансовите затруднения на потребителите заради ковид-пандемията отшумяват.

„След изтичането на мораториума върху банковите потребителски кредити сме свидетели на разумно потребителско поведение и стремеж на клиентите да се справят успешно със задълженията си. Хората си дадоха сметка, че имат задължения, които рано или късно трябва да бъдат погасени. Може да се каже, че на този пазар пандемичната криза за физическите лица е приключила”, коментира Лилия Димитрова, изпълнителен директор на компанията за събиране на вземанията Frontex International.

Наблюденията й показват, че докато през 2020 г. за почти всеки четвърти дълг е поискана и направена отстъпка, то в края на 2021 г. отстъпки са поискани само за 10% от задълженията, което е знак за финансово стабилизиране на потребителите. 

Отчита се спад както при хората, които са в реално затруднение, така и при хората, които, по една или друга причина, не желаят да възстановяват задълженията си. През 2020 г. над 30% от потребителите са били в реална невъзможност да плащат, докато през към края на 2021 г. техният дял пада на 14%.

От Fortex отчитат и изключително силни януари и февруари на 2022 г. за изплащане на стари задължения, което е нетипично за първите месеци на годината. "Немалко потребители бързат да изчистят задълженията си, за да си осигурят добро кредитно досие. Това им позволява да изтеглят нов заем от банка на изгодните в момента условия”, казва Лилия Димитрова.

В същото време на фона на намаляващ брой длъжници колекторските фирми отчитат нарастване на средния размер на просрочените задължения, които събират - в момента той е 2 682 лева при 2 218 лева в края на 2020 г.

Клиентите на фирмите за събиране на вземания са основно длъжници по потребителски кредити, ипотеки и кредитни карти, сочат още данните на Frontex International.

Варна е градът, в който длъжниците са най-голям размер на необслужвани кредити – 3 732 лева. Най-малка е тази стойност в София-област – 1 900 лева.

Среден размер на дълга (в левове)

 

Ноември 2020                                            Януари 2022

Бургас

2,528

2,888

Варна

3,262

3,732

Видин

2,294

2,669

Враца

1,675

1,944

Кърджали

2,018

2,506

Монтана

1,607

1,980

Плевен

2,780

3,264

Пловдив

1,879

2,332

София - град

2,989

3,543

Източник: Frontex International

Най-много нередовни платци има разбира се в София. След столицата се нареждат Пловдив, Варна, Враца, Монтана, Плевен, Стара Загора.

Мъжете много по-често от жените изпадат в просрочие у нас – те са 60% от клиентите на колекторските фирми. Мъжете са и с над 30% по-големи дължими суми в сравнение с жените.

Хората между 40 и 49 години формират най-голямата група длъжници както като брой, така и като общ обем непогасени задължения. Най-скромен дял имат младите хора – тези до 29 г. с 4.79% от всички, както и хората над 70 години – 6.56%.

 

Възраст

Дял /от общ брой клиенти/

Под 29 г.

4.79%

30-39 г.

21.66%

40-49 г.

30.67%

50-59 г.

23.77%

60-69 г.

12.55%

Над 70 г.

6.56%

Източник: Frontex International

 

 

 

Още по темата