Quantcast

Медия без
политическа реклама

Неплатена глоба към КАТ може да спре продажбата на имот

Финансовото министерство иска да задължи нотариусите да проверяват продавачите за всякакви публични задължения

22 Март 2023МИЛА КИСЬОВА
Pixabay

В опит да подобри събираемостта на данъци, осигуровки и всякакви други плащания към бюджета, държавата иска да задължи нотариусите да проверяват клиентите си за липсата на публични задължения и едва тогава да изповядват сделки с имоти и моторни превозни средства.

Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), предложени за обществено обсъждане от финансовото министерство. 

За целта нотариусите ще получат онлайн достъп до регистрите на НАП, за да проверяват имат ли продавачите "подлежащи на принудително изпълнение публични задължения". Ако се установят такива, нотариусите ще изповядват сделката едва след тяхното заплащане. Допуска се в нотариалния акт или в договора за покупко-продажба изрично да се вмени задължението купувачът да внесе дължимата сума в съответния бюджет.

В момента при продажба на имоти и моторни превозни средства продавачът декларира писмено, че няма задължения към хазната - данъци, мита и осигурителни вноски. Има, разбира се, и опция купувачът да плати задълженията на продавача и да ги приспадне от цената.

Констатирани са множество случаи, при които длъжникът умишлено не посочва задълженията си при изповядване на сделката, с цел да получи пълната сума и да не приспада средства за погасяване на задълженията си към бюджета, посочват от МФ. В тези случаи публични изпълнители уведомяват прокуратурата и се водят трудоемки и продължителни дела като често до влизане в сила на съдебно решение част от задълженията се погасяват по давност. Проверка на случаен принцип от НАП-София е показала, че само за два месеца - февруари и март на 2017 г. - в резултат на тези нарушения щетата за държавния бюджет била за 6,4 млн. лв.

Предвижда се още една промяна, която ще затегне примката за длъжниците - нотариусите да проверяват и да спират сделки за всякакви просрочени задължения, установени от НАП, а не само за данъци, мита и осигурителни вноски, както е в сегашните разпоредби. Това означава, че ще се проверява още за неплатени в срок общински данъци и такси, глоби, включително наложени от КАТ, имуществени санкции, конфискации, недължимо платените, надплатени или неправомерно получени или усвоени средства по програми и фондове на Европейския съюз, лихвите върху такива вземания и някои други вземания, обявени за публични. Нотариусите ще имат достъп до всички подобни задължения на клиентите си.

Нотариус, който състави акт при неспазване на разпоредбите,  отговаря солидарно за заплащане на задълженията, дължими от прехвърлителя или от учредителя, пише в проекта за изменение на ДОПК.

Още по темата