Quantcast

Медия без
политическа реклама

"Булгаргаз" заплаши да спре газа за столичното парно от 1 септември

КЕВР назначи извънредна проверка на задлъжнялата "Топлофикация София"

21 Юли 2022
Илияна Кирилова

Извънредна проверка на „Топлофикация София“ заради високата задлъжнялост на топлофикационното дружество започва Комисията за енергийно и водно регулиране.

Проверката е след получено писмо от „Булгаргаз“ за просрочени задължения за доставка на природен газ в размер на над 328 милиона лева. Председателят на КЕВР Станислав Тодоров е издал заповед за извънредната проверка, която започва от днес и трябва да приключи до 5 август.

Към 18 юли 2022 г. задълженията на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" са в размер на 328 228 561 лв. Размерът на този непогасен дълг на най-големия потребител на природен газ в страната, натрупан основно в периода януари - юли 2022 г., поставя газовото дружество в тежка финансова ситуация и застрашава енергийната сигурност на страната, се казва в писмото на "Булгаргаз", изпратено и до всички компетентни държавни институции.

Застрашени са и стратегическите проекти, свързани с либерализацията на търговията с природен газ и диверсификацията на маршрутите и източниците. Освен погасяване на дълговете „Топлофикация София" трябва да осигури необходимия паричен ресурс за заплащане и на текущото си потребление през предстоящия отоплителен сезон, в случай че ще продължи договорните си отношения с „Булгаргаз“ ЕАД, свързани с доставка на природен газ.

В писмото на „Булгаргаз“ се настоява за незабавни мерки на държавно ниво за погасяване на задълженията на „Топлофикация София“.

Ако просрочените задължения не бъдат заплатени в срок до 20.08.2022 г. „Булгаргаз“ възнамерява да прекрати от 1.09.2022 г. договора за доставка на природен газ, за да може да се гарантират доставките за останалите клиенти. Газовият доставчик обявява, че няма да планира доставка на заявените от „Топлофикация София" количества за септември и ще предприеме действия за събиране на вземанията си по съдебен ред, включително и обезпечителни мерки.

Анализът на приходите и разходите на дружество, който КЕВР предстои да извърши в хода на проверката, ще установи причините за високата задлъжнялост на „Топлофикация София към „Булгаргаз“ през изминалия ценови период 1.07.2021 г.- 30.06.2022 г.

За да бъде изяснен високия темп на нарастване на задълженията на „Топлофикация София“ през първото полугодие на 2022 г., комисията ще изиска от дружеството цялата документация и ще извърши пълен анализ на паричните потоци за периода 1.07.2021 г. - 30.06.2022 г. По отношение на приходите ще бъдат проверени постъпленията на дружеството от продажба на високоефективна електрическа енергия на свободен пазар, приходи от продажба на топлинна енергия, както и получените премии от Фонд "Сигурност на електроенергийната система“. Ще бъде извършен и анализ на разходите на дружеството по месеци – за въглеродни емисии, горива, ремонти, материали, възнаграждения. 

Същевременно на база на утвърдените нови цени на топлинна и електрическа енергия, КЕВР ще изготви анализ по прогнозни данни на паричните потоци на дружеството за периода 1.07.2022 г. – 31.12.2022 г.

От КЕВР припомнят, че в новата утвърдена цена на високоефективната електрическата енергия на „Топлофикация София“ от 1.07.2022 г. е включен и дефицитът, който дружеството формира от разходи за природен газ и емисии за изминалия ценови период. Това би трябвало да позволи на „Топлофикация София“ да покрива миналогодишните и текущите си задължения, включително и по договора за доставка с „Булгаргаз“, смята енергийният регулатор.

Още по темата