Медия без
политическа реклама

Омбудсманът е против спирането на имотни сделки заради неплатени глоби

Исканата от МФ законова промяна нарушава правата на хората, смята общественият защитник

19 Апр. 2023
Диана Ковачева
Илияна Кирилова
Диана Ковачева

Остра критика отправи омбудсманът Диана Ковачева на искането на финансовото министерство да не се изповядват сделки с имоти на хората с неплатени глоби. 

В писмо до служебният финансов министър общественият защитник предупреждава, че предвидената промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс нарушава правата на гражданите.

Както "Сега" писа, ако се приеме исканата от МФ промяна, неплатена глоба към КАТ може да спре сделка с недвижим имот или с автомобил.

В опит да подобри събираемостта на данъци, осигуровки и всякакви други плащания към бюджета, държавата иска да задължи нотариусите да проверяват клиентите си за липсата на публични задължения и едва тогава да изповядват сделки с имоти и моторни превозни средства.

В опит да подобри събираемостта на данъци, осигуровки и всякакви други плащания към бюджета, МФ предлага нотариусите задължително да проверяват клиентите си за липсата на публични задължения и едва тогава да изповядват сделки с имоти и моторни превозни средства. В момента продавачът писмено декларира, че не дължи данъци, мита и осигуровки. Предлага се обаче проверката на нотариусите да включва не само неплатени данъци, мита и осигурителни вноски, но и неплатени в срок общински такси, глоби от различни държавни и общински институции, имуществени санкции, конфискации, надплатени или неправомерно получени средства по европейски програми и фондове заедно с лихвите и всякакви други вземания, обявени за публични. За целта нотариусите ще имат достъп до всички подобни задължения на клиентите си.

"Подобна рестриктивна мярка ще доведе до непропорционално и неоправдано ограничаване на правата на гражданите за сметка на улесняването на събираемостта на глобите", подчертава омбудсманът.

Ковачева припомня колко проблематично може да се окаже включването на глобите като условие за изповядване на имотна сделка. Например често се случва граждани да не разберат, че са били глобен или вече да са платили задължението си, но системата да не го е отчела - по този повод в службата на омбудсмана имало огромно количество жалби. Освен това е възможно за глобата да е изтекла погасителната давност, както и човек да не е съгласен с наложената глоба и да обжалва.

Омбудсманът обръща внимание, че това на практика е принудителна административна мярка, защото дори и да не е съгласен с наложената глоба, гражданинът ще предпочете да плати, за да може да сключи сделката, вместо да чака да приключи делото за обжалване.

В становището си до финансовия министър Ковачева подчертава, че събирането на публичните задължения към държавата, част от които са и наложените глоби, е задължение на органите на изпълнителната власт, за което имат и предвидени съответни правомощия. "С предлаганото изменение и нотариусите на практика придобиват функции на публичните изпълнители, защото след проверка за наличие на задълженията ще осъществяват форма на принуда за плащане като не изповядват сделка или вменяват задължение за плащане в самия нотариален акт или договор", пише Ковачева.

По този повод общественият защитник припомня решение на Конституционния съд (конст.д.№11/2020 г.), според което обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по принудително събиране на наложените глоби, по никакъв начин не може да бъде основание за фактическо санкциониране на гражданите.

Още по темата