Quantcast

Медия без
политическа реклама

МВФ препоръча вдигане на максималния осигурителен доход

14 Февр. 2020

Социалното неравенство в България продължава да се увеличава, заявиха от Международния валутен фонд (МВФ). Причината била намаляването на социалните разходи като процент от брутния вътрешен продукт (БВП).

Като мярка за осигуряване на повече средства за социални разходи, МВФ предлага увеличаване на максималния осигурителен доход, който в момента е 3000 лв. Но това да стане без премахване на плоския данък.

Друго от заключенията е, че за да се подкрепи пазарът на труда, България може да си позволи малък бюджетен дефицит, но при запазване на настоящото ниско ниво на дълг.

Добрите макроикономически и фискални показатели трябва да бъдат превърнати в по-голям икономически растеж, каза на пресконференция ръководителят на мисията на МВФ Джейу Лий.

„Има начини, с които да се подобри преразпределителната роля на постъпленията от данъци, без това задължително да води до промени в плоския данък, за който има постигнат обществен консенсус. Като пример за мярка можем да посочим увеличаване на максималния осигурителен праг“, каза той.

МВФ също така препоръчва допускане на малък дефицит, който да не повлияе значително върху увеличаването на дълга, но да осигури повече средства в подкрепа на пазара на труда и за образование.

Експертите на фонда са в България от 4 февруари и са провели срещи с представители на правителството, БНБ, бизнеса и неправителствените организации. Представителите на МФВ очакват в общи линии стабилното икономическо представяне да продължи през 2020 г., макар и с по-умерен растеж и при неблагоприятни външни рискове. Ако въпросните външни рискове станат реалност, автоматичните фискални стабилизатори би следвало да бъдат оставени да заработят свободно и публичните разходи, които подкрепят инвестициите, биха могли да бъдат повишени.

"Имайки предвид трайното установяване на макроикономическа стабилност, предизвикателствата пред икономическата политика на България понастоящем са свързани с ускоряване на приобщаващия растеж и устойчиво сближаване на доходите. Това изисква подкрепа на благоприятстващите растежа реформи и инвестиции в хората. По-силните институции и по-доброто предоставяне на публични услуги са ключът, който на свой ред ще стимулира по-широкообхватни инвестиции и увеличаване на производителността", посочи Джейу Лий.

Според фонда постигането на по-приобщаващ растеж и по-бързото сближаване на доходите към тези на останалите страни членки на ЕС изискват всеобхватни структурни реформи, включително за подобряване на управлението и на публичните услуги, намаляване на недостига на работна сила, подобряване на образованието, понижаване на неравенството и укрепване на финансовия сектор.

МВФ отбелязва, че успешните реформи могат да доведат до значително повишение на ефикасността и да катализират по-високи инвестиции. По-големите и по-ефикасни инвестиции са необходими за поддържането на по-висок растеж и конвергенция и ще спомогнат за нормализиране на излишъка по текущата сметка на България, който понастоящем изглежда висок за икономика, която би следвало да инвестира повече за по-бързо преодоляване на изоставането по отношение на доходите.

По същия начин, повече и по-качествените разходи за държавни услуги също биха могли да намалят спестяванията и излишъка по текущата сметка.

 

Още по темата