Quantcast
Малки фирми ще вземат до 20 000 лв. безвъзмездно за ИКТ проекти | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Икономика

Малки фирми ще вземат до 20 000 лв. безвъзмездно за ИКТ проекти

Програмата е само за компании, регистрирани преди 2020 г. и не изисква съфинансиране
12 687
 Снимка: Архив

Микро, малки и средни предприятия ще могат да получат безвъзмездно финансиране за ИКТ проекти (информационни и комуникационни технологии) и повишаване на киберсигурността. Проектите, които ще се финансират, ще са с минимална стойност 3000 лв. и максимална стойност 20 000 лв., като по тях не се изисква съфинансиране. Програмата за подкрепа на фирмите е по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, като предстои скоро да бъде отворена за кандидатстване.

За новата схема съобщи тези дни министърът на иновациите Александър Пулев. Проверка на "Сега" показа, че насоките за кандидатстване вече са публикувани за обсъждане в информационната система за плана - ИСУН. 

Според детайлните правила за участие право да кандидатства за парите ще имат микро, малки и средни фирми, регистрирани не по-късно от 30 декември 2019 г. Изисква се и те да са минали конкретни прагове за оборота за 2021 г. За микропредприятията се изисква минимален оборот от 41 000 лв., прагът за годишния оборот при малките предприятия е 82 000 лв., за средните предприятия се изискват минимум 123 000 лв. годишен оборот за 2021 г. Допустими за финансиране са повечето икономически дейности, но има и сектори, които няма да могат да кандидатстват по програмата. Сред тях са "селско стопанство", "добивна промишленост", "образование", "строителство", част от фирмите в сектор "Хуманно здравеопазване и социална работа". Не се допускат и фирми в областта на "дейности в областта на информационните технологии" и "информационни услуги". Има и други ограничения заради съществуващи паралелни схеми за подкрепа по други европейски програми.

Фирмите ще могат да кандидатстват за финансиране на три вида разходи – за решения за дигитален маркетинг, уебсайтове и мобилни приложения; за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси и за осигуряване на киберсигуррност в предприятията. Срокът за изпълнение на инвестициите е една година. Общото финансиране по схемата е 30,6 млн. лв. Пълна информация може да се получи от проекта на насоките за кандидатстване, публикувани на ИСУН.

Още

Срокът за заявки за "безплатно" саниране се удължава до 31 май

26.11.2022

ЮЛИАНА БОНЧЕВА

1627
Валят още критики срещу Националния план за възстановяване

14.12.2021

ЮЛИАНА БОНЧЕВА

2743
Малки фирми с отказани грантове до 10 000 лв. ще получат втори шанс

08.10.2020

МИЛА КИСЬОВА

1404