Медия без
политическа реклама

Срокът за заявки за "безплатно" саниране се удължава до 31 май

В програмата за обновяване на блокове с европари ще участват малки и курортни градове като Банско, Несебър, Девин, Хисаря

26 Ноем. 2022

Напоследък всяка седмица Министерството на регионалното развитие (МРРБ) произвежда по някой нов документ, свързан с програмите за саниране на блокове и на обществени сгради. Последните новини са свързани с указанията за кандидатстване.   

Срокът за приемане на заявки за "безплатно" саниране за жилища се удължава до 31 май (вместо 31  март) догодина, предвижда проект,  който МРРБ е пуснало за обществено обсъждане. Става дума за възможността обствениците да кандидатстват за 100% безвезмездно финансиране. Тя е заложена като кратък преход (етап 1) към новия модел (етап 2), при който обитателите на сградите ще трябва да участват със собствени пари, като поемат 20% от разходите по обновяването. Безвъзмездните средства и за двата етапа са заложени в Плана за възстановяване и устойчивост. Целта на тези инвестиции е да се намали прахосването на енергия в сградния фонд. 

Безплатното саниране спира от април догодина, като държавата ще отпуска субсидия до 80%. Това става ясно от Националния план за възстановяване и развитие, където ще бъде преместена Националната програма за енергийно обновление на многофамилни жилищни сгради.

Насоките за кандидатстване са 52- страничен документ, който  разяснява кой има право да кандидатства, какви подобрения в сградата се финансират, какви са праговете и таваните на разходите, какви са изискванията за енергийно спестяване и т.н.  

За всяка община е определена максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ, която тя може да получи за сгради на своята територия. Например за София МРРБ предлага "таванът" да е 150 млн. лева, за Пловдив, Варна и Бургас - 80 млн. лева, за други 40 по-малки градове - 30 млн. лева.  Предвидено е финансиране и за 212 общини, попадащи в "селски райони". В тази група, за която общото финансиране за саниране на жилища не може да превишава 15 млн. лева, влизат и курортни градове като Банско, Несебър, Приморско, Созопол, Поморие, Балчик и др.

Безвъзмезните средства по Националния план за възстановянане и устойчивост са за саниране само на "многофамилни сгради". За еднофамилните къщи също ще има безвъзмездни помощи, но по оперативната програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г., която е пратена в Европейската комисия за одобрение.

 

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, секция „Проекти по НПВУ“, подсекция „Процедури по НПВУ“, раздел „Процедури за обществено обсъждане“, посочват от МРРБ.  Коментари и предложения по тях могат да бъдат изпращани на електронна поща: [email protected], както и по официален път в срок до 02.12.2022 г. включително.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НПВУ, саниране

Още по темата