Медия без
политическа реклама

Държавата управлява 264 фирми с капитал от близо 27 млрд. лв.

Агенцията за публични предприятия измисли политика за управлението им без никакъв финансов анализ

12 Септ. 2022ТАНЯ ПЕТРОВА
Снимка: Архив
Държавната енергетика е структуроопределящ отрасъл с дял от 9,9% в БВП за 2021 г.

264 държавни предприятия с общ капитал в размер на 26,85 млрд. лв. Такава е картината на държавната икономика и у нас според данните на на Агенцията за публични предприятия и контрол. Агенцията успя да измисли държавна политика за управление на предприятията, без да пристъпи към никакъв финансов анализ на постигнатото от тях към момента. Документът, който се приема в изпълнение на законово изискване и като част от покриване на стандартите на ОИСР, бе публикуван за обществено обсъждане.

Големият брой държавни предприятия се дължи основно на сектор здравеопазване – покрай държавните болници, които са със статут на търговски дружества. Сред останалите министерства с най-много предприятия е МРРБ (37), икономическото министерство с 20 дружества, транспортното и земеделското - със съответно 19 и 18, министерството на отбраната – 15 и това на енергетиката - 10. Като форма на собственост повечето държавни предприятия са търговски дружества – 246, създадените със специални закони и по специален ред в ТЗ предприятия са 18.

Сред тези дружества с най-голяма тежест по показател собствен капитал са фирмите към енергийното министерство - 16,7 млрд. лв. Отрасъл енергетика е със структуроопределящо значение за икономиката, като общият дял на дружествата към БЕХ (б. р.) като капитал, е 9,9% от БВП за 2021 година. На второ място по собствен капитал са портфейлът дружества към транспортното министерство - 3,7 млрд. лв.

Това е един от малкото финансови показатели за дружествата, наличен в предлаганата нова политика за участието на държавата в публичните предприятия. Не се предлага никакъв анализ за дейността им към момента и не може да се разбере къде има натрупани сериозни проблеми. Разбира се само какви общи финансови цели се изискват от тях занапред, като предприятията са разделени в 2 големи групи – дружества, осъществяващи предимно търговска дейност и дружества, осъществяващи предимно публични функции. От тях се искат еднакви резултати - ефективност на разходите  ≥1; задлъжнялост ≤1; обща ликвидност, ≥1. Единствената разлика между двете групи е, че при дружествата с повече публични функции не се изисква отчитане на рентабилност на собствения капитал. До края на годината държавните предприятия следва да попълнят съответните показатели за базовата 2021 г., за междинната 2023 г. и за целевата 2026 г. Дружествата трябва да актуализират и бизнес програмите си спрямо новата политика.

Както "Сега" писа, предходното правителство завеща на служебния кабинет голям горещ картоф с недообмислено решение за преструктуриране на предприятия, взето в последния момент. Засега няма данни решението да е изменено или отменено.

Още по темата: 

Кабинетът "Петков" е заложил динена кора на служебното правителство, одобрявайки в последния момент решение за преструктуриране на всички държавни предприятия.

 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?