Quantcast
Авансовите данъчни облекчения за деца може да създадат големи проблеми | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Икономика

Авансовите данъчни облекчения за деца може да създадат големи проблеми

Нито родителите, нито фирмите се оказаха подготвени да се възползват от мярката
4 384
 Илияна Кирилова
НАП не направи разяснителна кампания и много родители така и не разбраха, че могат авансово да ползват данъчни облекчения за деца тази година.

Авансовото ползване на данъчни облекчения за деца през тази година, въведено в помощ на семействата като антиинфлационна мярка, може да създаде проблеми за много родители с ниски заплати и те да връщат пари на хазната.

Четворната коалиция вдигна съществено отстъпките за деца от данъците върху доходите, придобити през 2022 г., и въведе възможност те да се ползват текущо през годината. Преди това преференцията можеше да се ползва чрез работодателя със заплатата за декември, която обикновено се получава през януари след годишно изравняване, или с декларацията за доходите, която се подава до 30 април на следващата година.

Правилото е размерът на данъчното облекчение да не надвишава годишните трудови доходи на родителите. Което до миналата година фирмите можеха лесно да проследят при изравняването в края на годината.

Сега има нови, по-високи облекчения за деца - доходите може да се намалят с 6000 лв. за едно дете (така сумата за получаване е 600 лв.), с 12 000 лв. за две деца (сума за получаване до 1200 лв.), а за три и повече - с 18 000 лв., при което сумята за получаване достига 1800 лв. А размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания стана 12 000 лв. (сума за получаване 1200 лв.) 

Тези суми вече може да се получават чрез работодателя текущо през годината като се намалява месечната данъчна основа на трудовите доходи. Според законовите промени парите за периода януари-юни 2022 г. може да се получат с юлската заплата. А с октомврийската - за периода юли-септември. За месеците октомври – декември 2022 г. данъчните облекчения може да се получат от работодателя през януари при годишното изравняване.

Така например майка с две деца би трябвало да може да намалява всеки месец дохода си с 1000 лв. и да получава по 100 лв. към заплатата. При три деца месечното данъчно облекчение е 1500 лв., а чистата сума за получаване е 150 лв. месечно.

Ако обаче заплатата на майката е под 1000 лв. - например минимална заплата от 710 лв., то в края на годината ще се наложи тя да връща пари.

Тези дни МФ публикува проект на промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица, с които указва на работодателите при създадената възможност за авансово ползване на данъчните облекчения за деца как коректно да определят разликата за удържане или възстановяване на данък до 31 януари 2023 г. 

Все още тази новост в данъчните облекчения за деца не е стикована, не са изгладени процесите, затова и много работодатели не са съгласни да я предоставят, коментираха пред "Сега" счетоводни кантори.

Оказва се, че масово фирмите са били неподготвени да приложат авансовото предоставяне на тези данъчни облекчения за своите служители през юли за периода януари-юни. Така например много работодатели не са успели навреме да настроят счетоводните си софтуери, не са го направили и за тримесечието юли-септември. Други умишлено са се отказали да предоставят месечно на служителите си данъчни облекчения за деца и изчакват да направят това накуп в края на годината. Така ще си спестят голяма бумащина, защото се налага да се води отделно счетоводство за всяко лице, което поиска авансови данъчни облекчения, посочват счетоводители.

Една от неяснотите е какво се случва със служители, които през годината са получили авансово данъчните си облекчения за деца, а в края на годината при изравняването се установи, че сумите надхвърлят годишния им доход, но вече не работят в компанията, за да им бъдат удържани.

Самите данъкоплатци също се оказа, че са слабо запознати с новата възможност за текущо ползване на данъчни облекчения и вече са пропуснали възможностите да поискат това от работодателя си. НАП не направи навреме разясненителна кампания, правителството, което ги въведе, падна скоро след това.

Остава вариантът парите да бъдат поискани от работодателите до 31 декември или да бъдат поискани от НАП с годишната данъчна декларация догодина.

Още

Семейство с две деца спестява 1200 лв. от данъци

02.12.2022

413
И децата от втори до четвърти клас ще получават 300 лв. помощ

30.11.2022

Обновена

ДИЛЯНА ДИМИТРОВА

20784
Неимунизираните срещу морбили деца са нараснали двойно

27.11.2022

198