Медия без
политическа реклама

Съюзът на юристите: Данаил Кирилов и ГЕРБ да не пипат Конституцията

18 Септ. 2020
Илияна Кирилова
Данаил Кирилов подаде оставка като правосъден министър, след като беше представен проектът за нов основен закон.

Проектът за нова конституция, внесен от 127 депутати, да бъде оттеглен. За това призова с отворено писмо Съюзът на юристите в България (СЮБ). "Конституцията не може и не трябва да бъде заложник на политически ходове с очакване на дивиденти по време или на политическо оцеляване", пише съюзът.

И напомня, че сега действащата Конституция е разработвана от "най-високо ценените ни и ерудирани юристи, като проф. Александър Янков, проф. Живко Сталев, проф. Кино Лазаров, Петър Корнажев, Христо Данов, Гиньо Ганев и др., целия състав на Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (тогава единствен) и Института за държавата и правото на БАН. Очевидно е, че на тези имена трудно може да се противопостави екипът на Данаил Кирилов и преговарящият състав на ГЕРБ", пише СЮБ.

Юристите напомнят, че основният закон изисква задълбочена оценка на въздействието, както на действащия нормативен акт, така и на проекта; зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност; максимална прозрачност, публичност, участие на обществеността и преди всичко, участие на най-изтъкнатите ни юристи, както от практиката, така и от доктрината.

Според СЮБ в предложенията няма развити кардинални промени, които да налагат приемането на нова конституция - като промяна на формата на държавно устройство или държавно управление, или съществена промяна на обществените отношения, вследствие на дълбоки социални и структурни промени.

"Анализът показва палиативни изменения от компетентността на Обикновено Народно събрание и повторение на над 90% от разпоредбите на действащата Конституция", пишат те. И допълват, че някои депутати са подписали проекта, без да го четат, очевидно визирайки лидера на "Воля" Веселин Марешки.

Юристите алармират и че се нарушава Законът за нормативните актове, който казва, че отмяна и приемане на нов закон се допуска само ако промените са многобройни и важни.

СЮБ напомня позицията на Българската асоциация по европейско право (БАЕП) с председател Александър Арабаджиев, съдия в Съда на ЕС, че "идеята за приемане на изцяло нова Конституция подкопава устоите на крехката българска конституционна традиция, изглежда необоснована и неоправдана". Юристите са съгласни и със становището на Висшия адвокатски съвет, което е в същия смисъл.

"Изложеното до тук и преобладаващото мнение на юристите налагат извода, че не е налице никакво основание, предпоставки или причини за приемането на изцяло нова Конституция", се казва в писмото на СЮБ до парламента.

В разгара на протестите, които повече от месец искат оставката на правителството и главния прокурор, ГЕРБ дава на прокуратурата още власт с право на законодателна инициатива. Това е записано в проекта за нова конституция, внесен днес от ГЕРБ в парламента.

 

Още по темата