Quantcast

Медия без
политическа реклама

Социални чиновници искат да работят по-бавно

Сроковете за работа на фонд "Социална закрила" или отпадат, или се удължават

17 Февр. 2020ОбновенаТАНЯ ПЕТРОВА
Снимка: Архив
Държавата е длъжник на хората с увреждания, сега ще се издължава още по-бавно.

Ключов социален фонд, който изплаща помощи на хора с увреждания и финансира проекти на социални предприятия, възнамерява да забави темповете си на работа. Сроковете, в които фондът трябва да организира и да се произнася по финансирането на различните дейности, или ще отпаднат изцяло, или ще се удължат. В работата на фонда има и други скандални нововъведения - като възможността да се финансират и проекти със завишени разходи.

Това става ясно от публикувана в портала strategy.bg заповед на министър Деница Сачева, с която ще бъде променена Методиката за разпределение на средства по фонд "Социална закрила".

Фонд "Социална закрила" е създаден по силата на Закона за социално подпомагане като основен инструмент за финансиране на дейности в областта на социалното подпомагане. Бюджетът на фонда се утвърждава ежегодно, като тази година това се е случило на 3 януари, а утвърдените разходи на фонда за 2020 г. възлизат на 5 760 900 лв. В момента правилата за работа на фонда изискват в 30-дневен срок от утвърждаването на бюджета му управителният съвет да е готов  с решение за откриване на процедура за набиране на проекти. Този едномесечен срок се струва на администрацията твърде кратък и застрашаващ правилното разпределяне на парите. В доклада към заповедта се изтъква, че 30-дневният срок създава пречки за "обстойно преценяване, изследване и планиране на насочеността на фонда към целевите групи". Предлага се срокът изцяло да отпадне без никакви гаранции, че това няма да доведе до голямо забавяне на процедурите.

На управителния съвет на фонда ще му е широко около врата и около вземането на решения дали даден проект да бъде финансиран или не. В момента УС е длъжен да излезе с решение най-късно до два месеца от датата на постъпване на проектите. Занапред този срок отпада. УС на фонда ще се произнася най-късно до един месец след оценяването на проекта от съответната комисия, но пък няма ограничение кога да е готова самата тя. Фондът не е доволен и от "кратките" срокове, в които трябва да уведомява писмено кандидатите за взетите решения - 14 дни към момента, и затова настоява той да се удължи на 30 дни.

Спорни промени има и в реда за оценка на проектите. В момента има изрично изискване при установяване на завишение в разходите по проекти те да се редуцират до действителните след изготвена оценка на съответната комисия. Занапред изискването за редуциране става пожелателно. Отпадна и изричното изискване за становище на Агенцията за социално подпомагане при взимането на решения от УС за финансиране на проектите - занапред то ще се иска само при необходимост от компетентна институция или лице. Проекти с непълна документация и неотстранени пропуски няма да се отхвърлят, така че кандидатът да е наясно с решението, а просто няма да подлежат на оценка.

Към момента няма коментари по публикуваните промени в методиката за разпределение на средствата от фонда, но е ясно, че те ще засегнат голям брой лица. От сайта на социалното министерство става ясно, че са обявени две процедури за отпускане на помощи - за подпомагане на активния живот на хора с трайни увреждания и за подпомагане на хора със зрителни увреждания. Бюджетът на двете схеми е съответно 200 000 лв. и 300 000 лв., като за едно лице помощта не може да нахвърли съответно 2500 и 3500 лв. Парите се отпускат за помощни средства и съоръжения, които не попадат към друг вид държавно финансиране. Обявени са и схеми за финансиране на модернизацията на материална база за предоставяне на социални услуги с бюджет 1,45 млн. лв. и за подкрепа на различни политики на социалните предприятия с ресурс от 50 000 лв. Има и процедура за набиране на предложения от общини и доставчици на социални услуги.

НАМЕРЕНИЯ

Отпадането на 30-дневния срок, в който фондът е длъжен да обяви процедура за набиране на проекти, цели да създаде по-гъвкава рамка, коментира изпълнителният директор на фонда Марина Сарадинова. При сега действащите срокове фондът не може да реагира, ако иска да финансира целеви социални програми, при които е възникнала спешна нужда, обясни Сарадинова. Тя изтъкна, че фондът обикновено успява да организира дейността в по-кратки срокове от 30 дневните. "Ще мислим за евентуална редакция на текстовете, така че да не оставя впечатление, че сроковете напълно отпадат", коментира Сарадинова.Отпадането на изричното изискване проекти с раздути разходи да се редуцират пък е продуктивано от разбирането, че такива проекти изобщо не следва да стигат до управителен съвет и разходите се редуцират на ниво комисия, коментира Сарадинова. Тук целта била друга - да се даде възможност за намаляване на бюджета на проекти при недостиг на средства. От фонда твърдят, че и останалите промени в методиката са продиктувани от добри намерения, но допускат, че могат да са останали неясни заради краткото им мотивиране.

 

Още по темата