Медия без
политическа реклама

"Правото на труд" на отстранен районен кмет не трогна съда

Цветнен Цветков загуби първата съдебна битка при скандала във Варна

06 Февр. 2024
FB/Район Одесос
За краткия си мандат до момента Цветнен Цветков успя да отреже само една лента - на коледно изложение.

Отстраненият от Общинската избирателна комисия (ОИК) кмет на варненския район "Одесос" Цветнен Цветков (ПП-ДБ, ДСБ) претърпя първата съдебна загуба по казуса. Днес той атакува в местния административен съд предварителното изпълнение на свалянето си от поста, но след няколко часа искането му бе оставено без разглеждане, а производството - прекратено.

В жалбата си Цветков бе посочил, че в законов срок ще обжалва решението на ОИК. Предварителното изпълнение щяло да му причини "значителни и трудно поправими вреди". Също и че „засяга по недопустим начин конституционно гарантираното на всеки български гражданин право на труд“. Съдът обаче счете, че за да бъде допустимо искането, следва да са налице процесуални предпоставки за неговото разглеждане - наличие на висящ съдебен процес за проверка на законосъобразността на решението на ОИК. А до настоящия момент не е образувано производство по оспорването му.

Кметовете не могат да извършват дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители, прокуристи и т.н. До месец след встъпването следва да предприемат необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването от заеманата длъжност. Цветков бе отстранен именно по тези текстове от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Сагата тепърва ще се разгаря. Днешното определение може да се обжалва в 7-дневен срок, Цветков очевидно смята да атакува и решението на ОИК. Но според юристи кметът на "Одесос" здраво е "сгазил лука", а на хоризонта са частични избори.

По същия повод процедура в ОИК е стартирана и за кмета на район "Приморски" Николай Желязков. Той също е от ПП - ДБ. 

Ключови думи:

Цветнен Цветков, Варна

Още по темата