Медия без
политическа реклама

Правителството ще обявява извънредна обстановка по неясни критерии

Управляващите предложиха нова компенсация от 290 лв. за работници и самоосигуряващи се от пострадали сектори, която ще се изплаща шест месеца

13 Май 2020Обновена
Илияна Кирилова

Сериозни сблъсъци между управляващите и опозицията предизвикаха в парламента новите разпоредби в Закона за здравето, които позволяват на правителството да обявява по своя преценка извънредна епидемична обстановка след 13 май, когато приключва извънредното положение.

Като първи проблем опозицията в лицето на БСП и ДПС открои механизма, по който ще се обявява епидемична ситуация. Според текстовете, които парламентът окончателно одобри, това ще става с решение на Министерския съвет, взето по предложение на здравния министър и съгласувано с главния държавен здравен инспектор. Решението ще се обосновава с оценка на съществуващия епидемичен риск, извършена от главния инспектор. Самата оценка ще се съставя на основата на наличието на някой от 8 критерия, записани в закона. След като е обявена извънредната обстановка здравният министър ще налага със заповед ограничителни мерки в части от страната или цялата й територия.

От опозицията изпаднаха в недоумение откъде вносителят – шефът на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова, е взела някои от критериите. Тук се включват случаи на заболяване, което „протича по-тежко от очакваното, има по-висока заболеваемост и/или смъртност, или е с необичайни симптоми”, или „има регистрирани случаи сред медицински специалисти.” „Означава ли, че винаги при такива случаи трябва да се преминава към извънредна ситуация?”, зачуди се Нигяр Джафер от ДПС. А соцдепутатът Георги Михайлов констатира: „Никакви цифри не стоят зад критериите, стоят някакви общи симптоми.” И прогнозира, че тази неяснота ще позволи на управляващите да обявяват извънредна обстановка „когато и както си поискат”.

Засегнатата Даниела Дариткова се оправда, че критериите са взети от официален документ на Световната здравна организация (СЗО). И с основание упрекна опозицията, че не е предложила нищо по-добро.

Другата линия на критика на БСП и ДПС засегна факта, че правителството ще може и след 13 май да налага мерки, характерни за извънредното положение, без да има вече такова. Тук влизат временно ограничаване на придвижването, ограничаване или прекратяване на дейността на обществени обекти и др. Въвеждането на такива рестрикции при извънредно положение, при това само със заповед на здравния министър, би било нарушение на конституцията, смятат от опозицията. Управляващите отхвърлиха обвинението, а правосъдният министър Данаил Кирилов провокативно се обърна към БСП да запитат заедно Конституционнния съд – на което обаче социалистите не реагираха.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

По предложение на ГЕРБ в закона се записа, че на задължителна изолация и/или лечение подлежат болните и носителите на редица заразни болести, включително COVID-19, а контактните лица – на карантина. Мярката може да се прилага и спрямо лица, влезли на българска територия от други държави. Споменаването на коронавируса предизвика протести от страна на депутатите от БСП, които изтъкнаха, че така той се поставя наравно с много по-тежки и смъртоносни инфекции. „Издигнат е на пиедестал, който не заслужава категорично”, заяви соцдепутатът Георги Михайлов, който е лекар по професия.

Задължителната изолация или лечение на болни, заразоносители и контактни ще става по разпореждане на здравния министър, който за тази цел ще издава заповеди по предложение на главния държавен здравен инспектор. И тук левите депутати възнегодуваха с мотива, че гражданите не могат да бъдат принуждавани да се подлагат на лечение, освен ако става въпрос за лица, които не носят отговорност за своите действия, при това след разрешение на съда.

Заповедите на министъра подлежат на обжалване пред съда, което обаче не спира предварителното им изпълнение. Изрично се споменава, че контактните не могат да откажат да бъдат подложени на изследване дали са носители на заразна болест.

САНКЦИИТЕ СЕ ЗАПАЗВАТ

При извънредна епидемична обстановка ще действат санкциите, които бяха налагани и по време на извънредното положение. Неспазването на противоепидемичните мерки, определени от здравния министър, ще се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв. Болните и носителите, които отказват задължителна изолация и/или лечение, ще плащат по 5000 лв. Също такава глоба ще получават и контактните, отхвърлили задължителната карантина.

МВР ще налага принудително изолация и лечение на гражданите, подлежащи на такива, ако отказват доброволно да се съобразят с наложените им мерки.

ОТСЛАБЕНА ЗАЩИТА НА ДЛЪЖНИЦИТЕ

Депутатите решиха, че до 2 месеца след края на извънредното положение при забавени плащания на задължения по договори за кредит и други форми на финансиране към финансови институции и трети лица, няма да се начисляват лихви за забава и неустойки, задълженията няма да бъдат обявявани за предсрочно изискуеми и договорът няма да може да бъде развалян поради неизпълнение.

Това обаче няма да важи за банките, решиха управляващите. „Не трябва и не бива да създаваме физически фалити – хора, които няма да могат да се разплащат, защотно ще им се струпват нови и нови задължения”, предупреди Крум Зарков от БСП. В отговор правосъдният министър Данаил Кирилов заяви, че новата формулировка на разпоредбата ще защити длъжниците от фирмите за бързи кредити. И се впусна в сложно и неясно описание на отношенията между банките и кредитополучателите, от което се разбра само, че смята новия подход за по-балансиран.

СРОКОВЕТЕ ТЕКАТ ОТНОВО

Сроковете, спрени по силата на закона за извънредното положение, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на промените в Закона за здравето в "Държавен вестник". Тук влизат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, давностни срокове и много други.

ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ ЗА ТУРИЗМА

ГЕРБ, „Обединени патриоти” и ДПС се разбраха министерството на туризма да субсидира чартърните полети с туристи към България. Субсидията ще бъде в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет, изпълнен с български авиопревозвач. Ще се отпуска само за полети със самолети с капацитет от не по-малко от 100 места.

Концесионерите и наемателите на морски плажове през предстоящия летен сезон трябва да предоставят плажните принадлежности на посетителите на цени с 50% по-ниски в сравнение с 2019 г. За компенсация ще бъде намален размерът на концесионното възнаграждение или наема, който дължат. Ако не се съобразят с изискването, ще бъдат глобени с 50 000 лв., които ще нараснат на 100 000 лв. при рецидив.

Отпада за 2020 г. забраната за строителство в националните черономорски курорти, която принципно действа в периода 15 юни – 1 октомври всяка година.

СРЕЩУ ПОСКЪПВАНЕТО НА ТОКА

Парламентът гласува, че ценовият период, който приключва на 30 юни за цените на електроенергийните дружества, ще може да се удължи със срок до 2 месеца, считано от датата на изтичане на периода. Депутатите разтълкуваха това като възможност да се отложи поскъпването на тока с два месеца. От БСП констатираха, че това е единствената истинска антикризисна мярка в полза на гражданите в целия законопроект.

БЕЗ ЗАПОРИ ОЩЕ ДВА МЕСЕЦА

През следващите 2 месеца няма да се налагат запори на банкови сметки на физически лица, на лечебни заведения и общини, запори върху заплати и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване. Няма и да се описват движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

За такъв период срещу физически лица се спират всички публични продани и въводи във владение, обявени от държавни и частни съдебни изпълнители. След това се насрочват отново, като не се дължат такси и разноски.

ПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМПЕНСАЦИЯ

Агенцията по заетостта ще превежда в следващите 6 месеца компенсация в размер на 290 лв. на „определени категории лица, подлежащи на осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване, съгласно критерии и условия, определени с акт на Министерския съвет”. Това реши парламентът по предложение на управляващите. Средствата ще бъдат за сметка на еврофондовете.

НЕПРИЗНАТ ТРУД

Безработните, които получават социални помощи и не са включени в програми за заетост, ще могат да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за срок до 120 дни. Това време няма да се признава за трудов стаж.

Мярката ще действа до 31 октомври 2020 г. и ще помогне на земеделските производители да съберат продукцията си, а на безработните ще осигури трудова заетост, обясниха мотивите си управляващите, от които дойде тази инициатива. От БСП реагираха с възмущение, определяйки идеята като „пробив в трудовото законодателство”.

КАКВО СТАВА С НЕПЛАТЕНИЯ ОТПУСК

По предложение на управляващите беше решено, че неплатеният отпуск до 60 работни дни, ползван през 2020 г., ще се зачита за трудов стаж. Това време ще се брои и за осигурителен стаж, гласува още парламентът.

СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ

До 30 септември 2020 г. няма да се прилагат редица изисквания за получаване на социални помощи. Става въпрос за полагането на общественополезен труд от безработните и участието в програми за ограмотяване или повишаване на квалификацията. А също така и за изискването децата на социално слабите родители да посещават редовно детска градина или училище. Последното се отнася и до получаването на месечните семейни помощи за деца.

ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРЕДИМНО ЕЛЕКТРОННО

До края на втория срок на учебната 2019/2020 г. обучението на учениците ще се осъществява доколкото и ако е възможно в електронна среда.

След края на извънредното положение присъствието на децата в учебните заведения ще се допуска за неотложни дейности по приключването на настоящата учебна година и подготовката на следващата. При това само ако това е невъзможно да стане по електронен път.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата