Quantcast

Медия без
политическа реклама

Помощите за II, III и IV клас вече се отпускат без удостоверение

01 Авг. 2023
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Еднократните помощи за ученици, които продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас, вече ще се отпускат без да е необходимо удостоверение, че детето е записано в училище. Това произтича от днешното обнародване на Закона за държавния бюджет за 2023 г. Една от многото промени в другите закони беше именно в условията за предоставяне на помощта, като с новия текст се дава възможност служителите на Агенцията за социално подпомагане да проверяват по служебенпътпродължаващите обучението си деца до четвърти клас.

Подадените до момента заявления, за които не е представено удостоверение, ще бъдат преразгледани служебно, съобщиха от социалното министерство.

За учениците от първи и осми клас остава изискването да бъде представено удостоверение, че са записани в съответния клас, тъй като за тези класове има предварително класиране и записване. Удостоверението е необходимо, в случай че семействата искат да получат помощта преди началото на учебната година. Когато такова не бъде представено, помощта може да бъде изплатена след 15 октомври, след като АСП получи по служебен път от Министерството на образованието и науката данните за реално записаните ученици в съответния клас за учебната година.

Заявленията за еднократна помощ за ученици се подават най-късно до 15 октомври. Размерът на еднократната помощ за учебната 2023/2024 се запазва на 300 лв., които се изплащат на два пъти - по 150 лв. за всеки срок. Първоначално имаше идея помощ да има и за децата в пети клас, но в крайна сметка тя отпадна.

 

Ключови думи:

помощи за ученици