Quantcast

Медия без
политическа реклама

Министър Габриел се притесни, че дипломатите ни са "социално слаби"

Кабинетът търси над 15 млн. лева, за да вдигне команировъчните в задграничните мисии

Илияна Димитрова
"За периода 2017-2022 г. по данни на Световната банка е натрупана висока инфлация -  20,5% на годишна база, отразяваща радикалните промени в световната икономика заради пандемията от COVID-19 и военния конфликт в Украйна. Растящата инфлация доведе до значително понижаване на относителната стойност на командировъчните средства, заедно с осезаемо намаляване на покупателната способност на дългосрочно командированите служител", посочва министърът на външните работи в мотивите си за исканите повишения. Предложението още е на фаза "обществено обсъждане".

Ниското заплащане на кадрите, работещи в посолства, военни мисии, търговски представителства и прочее, създава рискове за националната сигурност. Това твърди вицепремиерът Мария Габриел в доклад, в който настоява за увеличаване на командировъчните в задграничните служби. В качеството си на министър на външните работи тя ще увещава колегите си от правителството да одобрят вдигане на средствата с 18% от 1 октомври заради вихрещата се по цял свят инфлация.

Екипът на Габриел е изчислил, че за целта целта са необходими малко над 15 млн. лева. Лъвският пай - 9.7 млн. лева, е за командированите от външното министерство. За задграничните мисии на военното министрество са нужни 1.92 млн., лева, за търговските служби към икономическото ведомство - 1.9 милиона, и т.н. 

Командировъчните са отделно перо, което допълва заплатите. 

В момента реалният размер на командировъчните за САЩ е такъв, че поставя дипломатическите ни служители там в категорията на лица с право на социални помощи, твърди външният министър. Заради малкото пари нямало кандидати за работа в постоянното представителство на България в ООН в Ню Йорк и в последните месеци се е наложило многократно да се пускат обяви за две вакантни позиции, посочва още Габриел. Тя добавя и други мрачни щрихи, за да аргуменгира нуждата от повишение:

"За последните 6 г. има сериозно несъответствие между действащите нормативи и необходимите средства за издръжка на живота и покриване на разходите, в т.ч. и за медицински нужди на служителите, командировани дългосрочно в чужбина. А като следствие от влошените условия МВнР изпитва все по-осезаем от недостиг на кадри и отлив на желаещи да работят зад граница. Отчетени са 22 оттеглени заявления.   Зачестяват и случаите, когато командированите искат да им бъдат прекратени предсрочно ангажиментите зад граница.

Външният министър намеква, че заради лошото заплащане служителите зад граница не са достатъчно мотивирани да защитават националните интереси - тоест че могат да бъдат вербувани от чужди служби, да изнасят поверителна информация и т.н.

"Трайната тенденция за недофинансиране на дипломатическата служба и недостигът на квалифицирани служители в МВнР и зад граница се отразяват негативно върху отстояването на българските интереси в чужбина. Лошото заплащане поражда рискове от компрометиране на лоялността към службата и/или държавата", се посочва в доклада, който правителството предстои да обсъди. 

Мария Габриел дава за пример други държави като Германия, Испания, Финландия, САЩ и др., които вдигали заплащането на дипломатите си и на служителите зад граница. И посочва, че "държавите от ЕС и НАТО отдават все по-голямо значение на човешкия капитал и ролята му за постигане на целите на външната политика, като полагат фокусирани усилия за повишаване на финансовото благосъстояние на своите служители.

Дори дипломати, пратеници на по-бедни страни (латиноамеранци, азиатци, африканци) получават повече от българските си колеги. Това създава риск от репутационни щети за България и за нейния международен авторитет, изтъква външният ни министър в мотивите си да иска актуализация на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат.

 

Къде колко

Според проекта "Габриел" след увеличението командировъчните за САЩ трябва да станат 134 евро. Най-голяма ще е сумата на дневните за Швейцария - 149 евро, а най скромна - 94 евро, за работещите в Йемен. Сред скъпите държави са още Дания, Япония и Република Корея - за там предвидените дневни суми са съответно 139 и 135 евро.  Прави впечатление, че командированите в Северна Корея ще взимат по 126 евро на ден, колкото и в Канада.  За Финландия, Франция и Чехия проектът предвижда по 125 евро на ден. 


 

Още по темата