Quantcast
Министерството на правосъдието отказва да изпълни съдебно решение | СЕГА
facebook
twitter

ГОРЕЩИ НОВИНИ / България

Министерството на правосъдието отказва да изпълни съдебно решение

Поведението на МП е административен произвол, смята адвокат Александър Кашъмов
Обновена
28 679
 МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Данаил Кирилов

Министерството на правосъдието отказва да изпълни съдебното решение да предостави на "Сега" бележките от срещите на представителите на съдебната власт с евроекспертите, подготвящи докладите за България.

"Сега" поиска записките, правени от министерството от 1 януари 2007 г. до 19 март 2018 г. Бележките след 19 март 2018 г. бяха публикувани онлайн от Висшия съдебен съвет, след като министерството му ги предостави по искане на представляващия Боян Магдалинчев. Той мотивира искането си до Данаил Кирилов с това, че не всички членове на съвета са наясно какво се говори по тези срещи, а и за обществото също е важно да знае. Затова и през юни м.г. "Сега" поиска и останалите паметни бележки. Изведнъж обаче министерството промени критериите си за публичност и шефът на правната му дирекция Росен Кожухаров отговори, че "това е служебна обществена информация, която няма самостоятелно значение". И още - "това не е обществена информация в чист вид. Срещите са затворени". 

С помощта на Александър Кашъмов от "Програма достъп до информация" обаче "Сега" осъди министерството да предостави бележките. Съдия Веселина Женаварова от Административния съд в София прие, че поисканата информация е обществена по дефиниция, защото става дума за резултатите и напредъка на България в областта на правосъдието и вътрешния ред. "Тези резултати са безспорно от обществен интерес и МП дължи прозрачност", мотивира се съдът. Магистратите напомнят още, че дори достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при надделяващ обществен интерес. И че и служебната информация не може да се отказва, ако са минали 2 години от създаването й.

Главен юрисконсулт Вера Домузчиева, действайки от името на шефа на правната дирекция, обаче не се съобразява с мотивите на съда и за втори път отказа да предостави паметните бележки. Тя преписва аргументите на Кожухаров от първия отказ, като допълва, че министерството било изискало съгласието на институциите, участвали в срещите и не го било получило от всички. Нямало и надделяващ обществен интерес. От МП би трябвало да са търсили съгласие от ВСС, председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, главния прокурор, други представители на съдебната власт и антикорупционната комисия. От ВКС потвърдиха пред "Сега", че съгласието им е търсено и са го дали. Съгласие е дал и Върховният административен съд.

Без отговор

"Сега" попита официално министър Данаил Кирилов дали е в течение с действията на служителите си, упълномощени да отговорят по ЗДОИ. Както и дали би отменил решението на Домузчиева, което нарушава съдебния акт. Попита и дали е практика на министерството негови служители да не изпълняват съдебни решения. Въпросите останаха без отговор.

Чии интереси се пазят?

"Повторният отказ на МП да предостави паметните бележки изразява пряко несъгласие с влязлото в сила решение на съда. В правовата държава това е недопустимо поведение, което нарушава принципите за върховенство на закона и разделение на властите. Практически служителят от министерството се е поставил по-високо от съда, който е решил казуса, в който страна е тъкмо този служител. Такова поведение граничи с административен произвол", коментира пред "Сега" адвокат Кашъмов. Според него сега министърът трябва да покаже, че има контрол върху подчинената му администрация и работи в обществен интерес. "Иначе излиза, че се пазят някакви неясни частни интереси по един обществено значим въпрос", допълни адвокатът. 

И напомни, че правосъдното министерство по закон установява нарушения и налага административни наказания за погазване на ЗДОИ. "Интересно как се очаква да изпълнява тези си функции и министърът да налага наказания, след като самото министерство се въвлича в неизпълнение на влязло в сила съдебно решение по този закон", каза още Кашъмов. Той обясни, че досега случаите да не се изпълнява съдебно решение за предоставяне на информация са били рядкост. Но "в последно време се забелязват и други подобни случаи, например от страна на екологичното министерство и Столична община". "Ако правителството не съумява да поддържа ефективен механизъм за изпълнение на закон, който гарантира основно човешко право и отчетността на властта пред гражданите, не знам как се очаква справедливо и открито управление в обществен интерес", заключи адвокатът.

Целта на избирателно публикуваните документи

Паметните бележки, разпространени от Висшия съдебен съвет, дадоха повод на медиите, близки до властта да обявят, че председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов "топи" България пред ЕК. Вероятно и това беше целта на обнародването им, тъй като Панов е в постоянен конфликт с мнозинството в съвета, което споделя тезата, че той не представя реалната картина за страната ни. А по времето на публикуването им конфронтацията им беше в остра фаза.

От паметните бележки тогава се разбра, че всички освен Панов не виждат проблеми. А председателя на ВКС обяснява на евроекпертите, че основна пречка на борбата с корупцията е, че политиците се стремят да овладеят върховете на съдебната власт, а антикорупционната комисия (КПКОНПИ) раздава индулгенции. Той говори също за липсата на контрол върху главния прокурор и за това, че "няма разследвания срещу политици от високите етажи, а има само такива, които са по отношение на изпаднали в немилост". Според Панов докладите на ЕК са единственият начин да се разобличат някои от вършените безобразия. 

16

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Съюзът на юристите: Данаил Кирилов и ГЕРБ да не пипат Конституцията

18.09.2020

2484 30
Данаил Кирилов вече не е и депутат

09.09.2020

Обновена

5518 39
Десислава Ахладова смени Данаил Кирилов като министър на правосъдието

03.09.2020

Обновена

8120 55

Коментари

Джиджи

"Егати държавата, щом аз съм ѝ правосъден министЕр!" Барни Ръбъл. ?

sega_reader

Барни ми напомня за Римската империя.

И тогава там са назначавали малоумни управители, но то е било в провинциите.

Единственото изключение е бил Клавдий, който се е задържал в Рим.

Дани де вито Кирилов пасва идеално за районен кмет на Видин.

А какво прави в софия, това вече шефа му да отговори.

VBA...

Много на високо си го издигнал!

 Районен кмет на Видин. Това човече заслужава да трие наровете

 в някоя архивна стая с малко прозорче и да разлиства стари папки.

Джиджи

А какво прави в софия, това вече шефа му да отговори.

Ами, в торбата с чудесата – пардон, на резервната скамейка, вече нема никой! ?

 

Най-малкото, подходящ за правосъден минестЕр! ???

ssto

След промяната в началото на 2019 г. на чл. 40 от ЗДОИ, със създаването на нова ал. 3, съдебните производства срещу отказите за предоставяне на достъп до ОИ са едноинстанционни - "Решението на административния съд не подлежи на касационно оспорване." Това означава, че редакцията би трябвало да има влязло в сила съдебно решение, с което отказът е отменен като незаконосъобразен.

 

От статията не става ясно, дали диспозитивът на решението съдържа и съдебно разпореждане за предоставяне на исканата информация. Не знаем и дали съдът е определил срок на МП да предостави на редакцията исканите документи. Мотивите на решението не се ползват със сила на присъдено нещо. Задължителен за страните е само диспозитивът на решението.

 

Всяко влязло в сила съдебно решение се ползва с т.н. "сила на присъдено нещо". Тя има три действия - установително: установява какви са спорните права и задължения на страните, влизащи в предмета на делото, към момента на постановяване на решението; прекратително: задължава страните да прекратят правния спор и да уредят отношенията си според постановеното от съда; преклудиращо: страните вече нямат право да искат ново съдебно разглеждане на същия правен спор.

 

Според чл. 177, ал. 1 от АПК "Решението има сила за страните по делото. Ако оспореният акт бъде отменен или изменен, решението има действие по отношение на всички.  

ал. 2 постановява, че "Актове и действия на административния орган, извършени в противоречие с влязло в сила решение на съда, са нищожни. Всеки заинтересован може винаги да се позове на нищожността или да поиска от съда да я обяви."

 

След като редакцията има влязло в сила решение срещу МП, то съответният министър е длъжен да го изпълни. Тези действия са част от неговите служебни задължения като длъжностно лице. Дори да няма изрично посочен срок в решението, той не може да бъде по-дълъг от посочения в ЗДОИ.

 

Как би следвало да бъде изпълнено решението, ако МП и неговия министър нарушават закона?

 

Налице са предпоставките прокуратурата да се самосезира от тази публикация и да образува досъдебно производство. Следва да се провери, дали са налице елементите на съставите по чл. 282 и чл. 285 от НК за търсене на наказателна отговорност:

 

 Чл. 282.  (1) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6, или с пробация.  

(2) Ако от деянието са настъпили значителни вредни последици или е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6.

 

Чл. 285. Длъжностно лице, което съзнателно допусне подчинено нему лице да извърши престъпление, свързано със службата или работата му, се наказва с наказанието, предвидено за извършеното престъпление.

 

Ако прокуратурата се прави на разсеяна след тази публикация, може да `и се изпрати сигнал за извършено нарушение, с искане за разследване срещу неизвестни лица. Може да се помогне на прокуратурата, като се поиска да се проверят действията на длъжностните лица от МП, споменати в статията - Данаил Кирилов, Росен Кожухаров и Вера Домузчиева

 

В случай, че бъде постановен отказ за образуване на ДП, следва да се проучи прокурорската преписка по исканата проверка и в случай, че се установят данни, покриващи състава на чл. 288 от НК, да се поиска образуване на досъдебно производство срещу съответния прокурор.

 

 Чл. 288. Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6.

 

 

Разбира се, най-доброто решение е да не избираме за управници правно неграмотни, закононарушители и престъпници. Всяка такава грешка ни струва много излишни разходи от бюджета. Затова сме бедно общество, защото критериите ни за избор на управници са неадекватни.

Илиан Мавров156...

ssto,всичко е така,но Дани Остр,ааа Кирилов чете закона както рогатия Евангелие.Цепят мрака с всяко изказване,действие или бездействие.Убеждавам се,че зрителите на "Сатирата" бадева си дават парите-МС прави по-смешни продукции за сметка на населението обаче.

Памфуций
снимка на Памфуций

От статията не става ясно, дали диспозитивът на решението съдържа и съдебно разпореждане за предоставяне на исканата информация. Не знаем и дали съдът е определил срок на МП да предостави на редакцията исканите документи. Мотивите на решението не се ползват със сила на присъдено нещо. Задължителен за страните е само диспозитивът на решението.

?

ssto

 

Би било добре да има съдебно разпореждане за предоставяне на исканата информация в срок, но дори да липсва, дори да има само отмяна на отказа като незаконосъобразен, задължението на МП да предостави документите стои.

 

МП дължи законосъобразни действия по искането.

Затова цитирах и ал. 2 на чл. 177 от АПК.

Памфуций
снимка на Памфуций

Аз затова цитирах само релевантния към поместената в статията твой параграф, защото съдебно разпореждане Дирекцията да предостави бележките нма. 

Не успях да намеря решението на съда на сайта на АССГ

Там има само протоколите от заседанията ноември мг. и януари т.г.:

Номер на дело: 9385

Година:2019

Съдебен състав:31

Входящ номер:25294

Дата на подаване:8/13/2019

Архивен номер:--- / ---

Заседания

ВидОт датаРезултат

Открито18.11.2019 г. 14:40 ч.Отложено

Открито20.01.2020 г. 14:50 ч.Обявено за решаване

с приложени протоколи.

Решението открих на сайта на "Достъп до информация":

 

http://store.aip-bg.org/court_cases/2020/Reshenie_ASSG_Doroteya_v_MP_pametni_belezhki.pdf

 

ОТМЕНЯ писмо с рег.No95-00-53/03.06.2019г. на директорът на дирекция „Правни дейности“ при Министерство на правосъдието,  с което е отказано предоставяне на достъп до обществена информация,  по заявление с рег.No95-00-53/22.05.2019г. отД. Д. Д.. ВРЪЩА преписката, образувана по заявление  с рег .No95-00-53/22.05.2019г. отД. Д. Д.  за предоставянена достъп до обществена информация, на директора на дирекция „Правни дейности“ при Министерство на правосъдието за ново произнасяне в срок от 14 дни от съобщаване на настоящото решение, при спазване на дадените в мотивите му указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението, съгласно чл.40, ал.3 ЗДОИ, не подлежи на касационно обжалване.

 

Затова и статията набляга на повторенията в доводите на двата отказа. От авторката разбираме, че в новия отказ от дирекцията, последвал решението на съда,  се повтарят мотиви от първия отказ (които са били вече анализирани и отхвърлени в мотивите на решението на съда), но не разбираме дали няма добавени и нови мотиви.

ssto

 

"Кога един гради, а друг разваля, какво ще получат те за себе си, освен умора?

- Книга Премъдрост на Иисуса, син Сирахов 34:23

Giacomo Grelli
снимка на Giacomo Grelli

С тъз снимка, Барни спокойно би могъл да замени и трите разгневени лъва от герба.Велик!

binich

Много на високо си го издигнал!

 Районен кмет на Видин. Това човече заслужава да трие наровете

 в някоя архивна стая с малко прозорче и да разлиства стари папки.

Виждам го с ръкавели  и две химикалки, забодени в малкото джобче на сакото.??

 

sega_reader

Хайде, хайде, още малко и ще го вкарате при Умберто Еко в "Името на розата", където след толкова години все още блести страхотния Шон Конори, а онова хлапе Крисчън Слейтър бе неподправено добър.

От време на време си пускайте по Тубата тия стари класики.

Днес вече не се правят такива филми, холивуд го е ударил на сини екрани , екшъни и чудовища.

Аз лично вече съм спрял да гледам сащки филми, произведени след 2000 г., с някои малки изключения.

Но виж, Дани става там за някоя епизодична роля, имаше един улав.

фортинбрас

„Дани КИРиЛОВ и немуподобните от МП (Министерство на Престъпността), сър!”

Той Конституцията (чл.8, чл.58, ал.1 и чл.76, ал.2 предл. „да спазвам Конституцията и законите на страната”) клетвопрестъпно, инкриминирано (чл. 282, ал.3 от НК) и съдебно безнаказано нарушава, та на някакви АПК и АССГ ли ще ще „цепи басма”?!...

И все пак... - на ход са Гешев и Гешевтурата Му, по реда на чл.208, т.1 от НПК.

Guro Gurov

Абе много сте сложни!

Човек, пардон - нещо, което целува ръка на капо ди тути капи, може да бъде само част от пейзажа и то смърдалива, воняща и димяща, ако е наскоро сътворена /отделена/.

 

Барни!!!

Барни беше съвсем приличен герой, винаги подкрепящ правото, това нещо не може да мърси анимационния герой.

Evg70

Даниел Кирилов - при БСП-общински съветник

Барни Ръбъл -при гърб- депутат и Мин пръвсс

ДКБР - ....    - трети български космонавт, логично, ама едва ли!?

 

 

Влез или се регистрирай за да коментираш