Медия без
политическа реклама

ЕК взе на мушка България заради езика на омразата

Срещу страната ни бяха стартирани процедури в общо три области

18 Февр. 2021
БГНЕС/ЕПА
В сградата на Европейската комисия бяха взети днес важни решения за няколко държави.

Европейската комисия (EК) обяви днес, че изпраща допълнителни официални уведомителни писма на България в общо 3 сектора - "Мобилност и транспорт", "Правосъдие и вътрешни работи", "Енергетика". Процедури са стартирани и срещу други държави.

Най-любопитни са съображенията на комисията в правосъдната сфера. Белгия, България, Финландия, Полша и Швеция са взети на мушка за това, че не са синхронизирали законите си с европейското законодатлество, което криминализира езика на омразата и престъпленията от омраза. Петте държави имат два месеца да отговорят на въпросите. Конкретно ЕК счита, че белгийското и българското законодателство не гарантират, че расистката и ксенофобска мотивация се вземат предвид от националните съдилища като утежняващ фактор за всички извършени престъпления, поради което не се гарантира ефективно и адекватно преследване на престъпленията от омраза.

В сектор "Мобилност и транспорт" ЕК е недоволна от общо 8 държави - те не предоставят и не експлоатират услуги по линии за предаване на данни на всички оператори на въздухоплавателни средства, които изпълняват полети във въздушното пространство под тяхна отговорност и имат възможност да осъществяват комуникации по линия за предаване на данни. На България комисията изпрати становище и поради продължаващото несвързване на националния ѝ търговски регистър със системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS).

В сектор "Енергетика" пък страната ни не е спазила всички изисквания на директивата на Евратом за питейната вода, свързани с мониторинга на радиоактивни вещества.

Още по темата