Медия без
политическа реклама

Десетки хиляди фирми ще бъдат ликвидирани по ускорена процедура

МП предлага облекчен ред, от който ще се възползват дружества без скорошна дейност и персонал

29 Дек. 2023
Сега
През годините можеше често да се видят опашки пред Агенцията по вписвания, включително свързани с ликвидация на неработещи фирми.

Провеждане в кратки срокове на производството по ликвидация на дружества, които отговарят на определени условия, включително да не са осъществявали скорошна дейност и да нямат нает персонал. Това предвиждат допълнения в Търговския закон, предложени от Министерството на правосъдието (МП). В тези случаи се осигурява и възможност за „обслужване на едно гише“ чрез Агенцията по вписванията. От промяната ще се възползват на практика десетки хиляди фирми.

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации 

Създаването на законова рамка за постигане на ускорена ликвидация на юридически лица е и ангажимент на страната ни по Плана за възстановяване и устойчивост, етап 254 в Реформа „Разрастване България“, посочват от МП.

Въпреки хвалбите на управляващите за намаляване на административната тежест и тази година офисите на Агенцията по вписванията (АВ) в края на март бяха задръстени от десетки хиляди собственици и пълномощници на фирми, които трябва да подадат задължителната годишна

Ликвидацията на търговското дружество е доброволно производство за разпределение на имуществото му след неговото прекратяване. Целта на ликвидацията е да се събере и осребри цялото имущество на дружеството и след като се удовлетворят всички кредитори, остатъкът да бъде разпределен между съдружниците, се сочи в мотивите към проекта.

В същото време в момента доброволната ликвидация на бизнес в България отнема близо една година,  процедурата е продължителна и скъпа. А средно на година се създават между 30 000 и 50 000 нови юридически лица, като над 90% от новостартиралите компании се провалят още в началните стъпки.

Служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов направо се е хванал за главата заради хаоса в Агенцията по вписванията (АВ) - наследство от дългогодишното управление на кабинетите "Борисов".

Предлаганите допълнения в Търговския закон предвиждат създаване нов член „Бързо производство по ликвидация“. Улесняването на процеса се постига по две основни направления – съкращаване на сроковете на процедурите и въвеждане на „обслужване на едно гише“ чрез Агенцията по вписванията, където ще се подават всички заявления. Условията за провеждане на бързо производство по ликвидация само се декларират и представянето на декларация за тях ще е достатъчно за разглеждане на заявленията в производството в по-кратки срокове

Между 1:45 ч. и два часа стоене на крак отнема подаването на задължителната годишна декларация за фирмите без дейност в централния офис на Агенцията по вписванията (АВ) в София, установи репортер на "Сега". Крайният срок за внасянето на необходимото заявление по чл. ал. т.

За да се възползва от новата възможност дружеството трябва едновременно да отговаря на пет условия:

1. не е осъществявало дейност или е прекратило осъществяваната дейност преди повече от дванадесет месеца;

2. не е наемало работници и служители или е прекратило трудовите правоотношения с тях преди повече от дванадесет месеца;

3. няма регистрация по Закона за данък добавена стойност или е прекратило регистрацията си преди повече от дванадесет месеца;

4. няма непогасени задължения към държавата и общините;

5. няма неприключило производство по установяване на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, по което страна е Националната агенция за приходите.

Още по темата