Quantcast

Медия без
политическа реклама

Над 2000 ученици повече ще стажуват във фирми

321 училища у нас участват в европроект "Ученически практики 2"

23 Ноем. 2022
Pixabay
Учениците, преминали успешно практическото обучение, ще получават еднократна стипендия от 372 лв.

13 932 ученици ще развиват професионалните си умения със стажове в реална работна среда във фирми и предприятия по проект "Ученически практики 2". Техният брой се увеличава с 2 283 спрямо предварително предвиденото. За това са се споразумели министерството на образованието и науката и изпълнителна агенция "Програма за образование", управляващ орган по проекта, съобщиха от МОН.

Оттам уточняват, че разширяването на обхвата на "Ученически практики 2" се е наложило заради големия интерес от страна и на учениците, и на работодателите и многото заявления за участие.  Училищата, участващи в проекта, са общо 321 в цялата страна. Допълнително през тази учебна година се включват 108 нови училища. Благодарение на това проектът ще обхване по-голям брой паралелки и професионални направления. Голяма част от тях са от приоритетни за икономиката сектори като машиностроене, електроника, архитектура и строителство и др., каквато е една от целите на проекта. 

С над 2 млн. лв. се увеличават и средствата по проекта, като общият им размер става 12.5 млн. лв. На всеки ученик, преминал успешно практическото обучение, ще продължи да се плаща еднократна стипендия в размер на 372 лв.

Учениците ще получат възможност да участват в обучение в реална работна среда под ръководството на наставник от съответната фирма и на наблюдаващ учител. Така, от една страна, те ще повишават професионалните си умения, а от друга, ще се засили партньорството между работодателите и училищата. По проекта е предвидено и създаването учебно-тренировъчни фирми, в които гимназистите да развиват предприемачески способности.

Дейностите по проекта се финансират по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г. и ще продължат до края на 2023 г. 

 

 

 

 

 

Още по темата