Медия без
политическа реклама

11 НПО настояват парламентът да изпълнява Конституцията

Депутатите да открият процедура за попълване на органите с изтекъл мандат и да я проведат почтено, иска гражданският сектор

Много често процедурите за избор в различни органи, които парламентът провежда, са открити и прозрачни на хартия, но в действителност са резултат от предварителни договорки.
Илияна Димитрова
Много често процедурите за избор в различни органи, които парламентът провежда, са открити и прозрачни на хартия, но в действителност са резултат от предварителни договорки.

11 уважавани неправителствени организации припомниха на депутатите с писмо, че е крайно време да изпълнят законовите си задължения и да попълнят местата в регулатори и други органи, които се избират от парламента.

Новата Комисия за противодействие на корупцията също се подреди сред органите, за които парламентът се ослушва и не избира членове. Срокът изтече в началото на седмицата. В такава безтегловност са около 20 органа. Едва през декември, например, след забавяне от близо 2 години започна процедурата за попълване на състава на Конституционния съд от парламентарната квота. Причината за такива протакания обикновено е, че не може да бъде постигната договорка кой да заеме съответната позиция. Затова и често парламентът праща в тези институции хора със съмнителни професионални качества, чието назначение е резултат от политически пазарлъци.

Сега 11-те организации (вижте по-долу кои са те) настояват парламентът незабавно да започне незабавно процедури за избор на органите с изтекъл мандат, за да се преодолее институционалната криза. Те искат да се определи кога ще бъдат открити процедурите, като се започне с органите, които най-дълго са извън законоустановения мандат. Друго искане е да се публикува актуален график на мандатите на членовете на едноличните и колективните органи.

При избора пък депутатите са призовани да се придържат стриктно към принципите на публичност, прозрачност, обективност, равнопоставеност, предвидимост. Припомня им се, че с последните промени в Конституцията беше записано, че "Народното събрание спазва принципите на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост при избора на членове на органи, които изцяло или частично се избират от него, за да гарантира тяхната независимост. Решенията за избор се приемат с мнозинство две трети от всички народни представители, когато това е предвидено със закон."

Според НПО процедурите за избор трябва да оставят поне 3 месеца от номинацията до избора, за да се даде достатъчно време на професионални общности, медии и гражданско общество да се запознаят с предложените номинации и техните концепции. Друго искане е да се анализира секторът, за който съответният орган има правомощия, както и да се изследват годишните отчети на органа. За кандидатите трябва да бъде въведено задължително изискване да представят писмена и публична концепция, а на професионалните и етичните им качества да бъде направена задълбочена проверка, включително и чрез изискване на информация от други институции и организации.

Организациите разчитат, че ще бъде осигурена автентична конкуренция чрез номинации от професионални организации. Искат да има и граждански борд, който да дава становище за качествата на номинираните, а медиите, гражданските организации и представителите на академичната общност да имат възможност да задават писмени и устни въпроси по време на изслушването на номинираните.

КОИ СА ТЕ

Подписи под писмото до председателя на НС Росен Желязков и шефовете на парламентарни групи са сложили Българският институт за правни инициативи, Антикорупционният фонд, Асоциацията на европейските журналисти - България, Български адвокати за правата на човека, Българският Хелзинкски комитет, Българският център за нестопанско право, Институтът за пазарна икономика, Институтът за развитие на публичната среда, Програма "Достъп до информация", Центърът за либерални стратегии и Центърът за оценка на въздействието на законодателството.

Последвайте ни и в google news бутон