Медия без
политическа реклама

Узакониха едри земеделци безконтролно да заграбват чужда земя

28 Март 2024

Промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи ще узаконят обработването на земя без съгласието на собствениците. Те ще доведат до това арендатори да отказват да се договарят със собствениците, но с административен акт да получават техните земи за ползване. 

Това нарушава интересите на собствениците на земеделска земя и дори е нарушение на конституционното право на собственост.

Това коментира в предаването (O)позиция Евгений Орашъков, председател на Асоциацията на собствениците на земеделски земи. Поводът е експресното приемане на промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи от Народното събрание в четвъртък. В рамките на една седмица законът бе гласуван и на първо, и на второ четене.

"Променя се начинът, по който се разпределя земята за ползване в едно землище в началото на всяка селскостопанска година. Досегашният режим на сключване на споразумения за масиви за ползване беше при 100% съгласие на ползвателите - арендатори и собственици, които обработват сами земите си. Сега се казва, че споразумението влиза в сила при съгласие на 2/3 от ползвателите. Проблемът е за останалата 1/3 - тези земи ще се разпределят за ползване административно от областните дирекции "Земеделие", а не с договор за наем или аренда между собственика и земеделския стопанин", обясни Орашъков.

Според него промяната обслужва едрите земеделци. "Те ще си харесат най-плодородната земя в землището и понеже са мнозинство с 2/3, ще искат да обработват в тази част от землището и ще разместят всички останали земеделци", казва той.

Така ощетени, освен собствениците, ще са и малките арендатори, които не са част от споразуменията за ползване в рамките на едно землище. Те ще бъдат изместени по административен път да обработват най-непродуктивните ниви и най-вероятно ще напуснат бизнеса.

Още за промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи вижте във видеото.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата