Медия без
политическа реклама

Сигналите на Васил Божков за корупция не се проверяват

Бившият депутат от ГЕРБ Лъчезар Иванов вече е разпитан по делото за пране на пари, казва говорителят на спецпрокуратурата Христо Кръстев

Христо Кръстев е прокурор в Специализираната прокуратура и неин говорител. Завършил е право в Нов български университет. В съдебната система е от 2014 г. Започва като младши прокурор в Софийската районна прокуратура.

- Г-н Кръстев, Специализираният съд върна на прокуратурата делото срещу Лиляна Деянова – ЛиЛана и още шестима души. Прокуратурата пусна дори клипче как е свързана с Васил Божков, когато това дело трябваше да стартира, а сега е върната на поправка. Защо се случва така по тези знакови дела?

- Прокуратурата е внесла в съда обвинителен акт срещу 7 души за организирана престъпна група и за усвояване на евросредства с предоставяне на невярна информация. В края на септември по време на разпоредителното заседание по делото, съдът прие, че при изготвяне на обвинителния акт са допуснати нарушения, които ограничават правата на обвиняемите. Това определение на съда е протестирано пред горната инстанция. Към момента е висящ въпросът дали има нарушения. Независимо какво реши апелативният съд, прокуратурата ще извърши всичко необходимо, за да започне съдебната фаза на процеса и съдът да има възможност да се произнесе по въпросите дали има извършено деяние, извършено ли е то от подсъдимите и извършено ли е виновно.

- Защо все се препъвате по знаковите дела?

- Не по всички дела. Делото за търговия с българско гражданство например не е върнато. Проблемът е комплексен. Когато покажа на колеги от Италия, Португалия, Франция един обвинителен акт, те се озадачават колко много неща са написани в него. При нас процесът е формален и много тежък. Колегата е съставил обвинителен акт от стотици страници, това коства много време, допусната е може би някаква грешка в объркване на дати, това е незначително нещо, което може да бъде оправено много бързо.

- Свързахте директно ЛиЛана с Васил Божков. А с неговото дело какво се случва? Екстрадицията му буксува, а хората около него един по един излизат от ареста…

- Към настоящия момент делото за хазартната дейност се намира на етап разследване. Извършват се много действия. Разпитани са множество свидетели, събрани са множество документи и информация, които са значими за предмета на доказване. Извършена е финансова инспекция от страна на АДФИ, като докладът е приобщен към материалите по делото. Назначена е комплексна финансова и икономическа експертиза, чието заключение се изготвя. На базата на това заключение наблюдаващите прокурори ще направят преценка за прецизиране на обвиненията.

- Експертиза на какво?

- За неплащането на таксите за хазартната дейност - следвало ли е да се плащат, в какъв размер, имало ли е ощетяване на бюджета. На базата на доклада на АДФИ се установява, че има неплащане към държавния бюджет във връзка с хазартната дейност.

- Срещу Божков има и дело по глава Първа от НК - престъпление срещу републиката. 

- То също е на етап разследване, извършват се активни действия. По самото дело има искания до съда за използване на СРС спрямо определен брой хора. СРС-та са използвани само за хора, за които съдът е дал разрешение. Няма как да кажа колко и кои са, това е класифицирана информация. Но да подчертая, че е неправилно тълкуване на закона, ако в броя на подслушваните се включва не само броят на лицата, за които е дадено разрешение, но и лицата, които са провеждали разговори с тях. Установяването на престъпна група е сложен процес. 

- И не се образуват дела по конкретни текстове, само за да се ползват СРС-та? И не се "закачат" и хора само защото са говорили с подслушван?

- Не. Това би било нарушение на закона, а и престъпление.

За нуждите на разследването се запазва информацията, придобита посредством СРС, която касае предмета на разследването. Ако прилагането на СРС не дава резултат, по закон не се изготвя веществено доказателствено средство, а събраната информация се унищожава. Ще дам пример, за да онагледя казаното: Спрямо лицето А е дадено разрешение за подслушване, тъй като следва да се установи дали А е ръководител на организирана престъпна група. А провежда телефонен разговор с Б по повод дейността на престъпната група. Разговорът се отнася до престъпната дейност и е част от предмета на доказване. Затова се изготвя веществено доказателствено средство - запис на проведения разговор и протокол, който отразява в писмена форма разговора. Същевременно А е провел разговор и с В по повод ремонт на автомобил. Този разговор не е свързан с престъпна дейност и по силата на закона не се изготвят веществени доказателствени средства и протокол, а събраната информация се унищожава.

Специалните разузнавателни средства са способ на доказване и се използват, ако съответните обстоятелства не могат да бъдат установени по друг начин или установяването им е свързано с изключителни трудности. Нито в теорията, нито в практиката има съмнение, че доказване на съществуването и дейността на организирана престъпна група е свързано с трудности.

- Тогава как се стигна до злоупотребите със СРС. Дори Бюрото за контрол излезе със становище, че има неправомерно подслушвани по време на протестите.

- Не мога да вляза в конкретика, информацията е класифицирана. Предполагам, че един ден ще може да се каже много повече от това, което е по делото.

- Особено когато делото влезе в съда.

- Да. Но имайте предвид, че това е текст, който няма практика. Ние създаваме практика по този текст.

- Това беше другото учудващо - че сте образували дело по глава първа заради антиправителствените протести.

- Не мога да кажа какво е било преди. Разследването на престъпления против републиката е от компетентността на специализираната прокуратура от 2015 г. В конкретния случай е имало данни за такова престъпление. При положение, че в прокуратурата пристигне информация от държавна институция, в която е посочено, че има данни, ние трябва да проверим дали те могат да се потвърдят в хода на разследване или не. Ако не съберем фактите, не може да се произнесем по даден казус.

- Ако Божков никога не бъде екстрадиран, какво ще стане с делото?

- Въпросът дали и кога ще ни го предаде е в преценката на ОАЕ. Предадени са абсолютно всички искани от тях документи, преведени на арабски език. Чакаме техния отговор по дипломатически път. Предполагам, че ако лицето не бъде предадено, ще се мине към вариант за задочно производство още на досъдебната фаза. Но доколкото се вижда от изявите на г-н Божков, той знае, че срещу него се води наказателно производство. Но за да можем да го разпитаме в качеството на обвиняем, първо трябва да бъде предявено постановлението за привличане като такъв. А това не може да бъде направено по делегация.

- Самият Божков подаде сигнали в прокуратурата. Какво свършихте по тях. Например по твърденията за десетки милиони лева подкупи? Разпитана ли е Севделина Арнаудова, която видяхме заснета в сладка раздумка с главния прокурор? Ако да – кога. Ако не – защо? Борисов и Горанов разпитани ли са пак?

- Случаят с г-н Божков е изключително специфичен, доколкото той има качеството на обвиняем. Всъщност в Специализираната прокуратура не е подаван сигнал от г-н Божков, следователно не е извършвана проверка. Той може да изложи твърденията си с само при депозиране на обяснения в качеството на обвиняем. Тогава прокуратурата е задължена да извърши проверка и да се произнесе дали има извършено престъпление или не. Обясненията на обвиняемия имат двояка природа – от една страна се явяват способ за изграждане на защита, а от друга страна - внасят доказателства в процеса. Ако г-н Божков желае да депозира своите обяснения, Специализираната прокуратура ще извърши необходимите действия за установяване на обективната истина.

По делото за хазарта Борисов и Горанов са разпитвани, но не по повод твърденията на Божков във Фейсбук. Севделина Арнаудова в това производство не е разпитвана.

- С какви мотиви спецпрокуратурата отказа да образува досъдебно производство срещу Владислав Горанов за това, че живее безплатно в апартамента на бизнесмен?

- Във връзка с този случай КПКОНПИ извърши проверка, която не установени данни за конфликт на интереси или данни за корупционни практики. Затова и прокуратурата прие, че няма достатъчно данни за образуване на досъдебно производство. Но прокурорските актове нямат силата на пресъдено нещо, така, както съдебните, и това, че е постановен отказ да бъде образувано досъдебно производство, не означава, че някой е признат за невиновен.

- Т.е. вратата за Горанов е отворена?

- Всеки прокурорски акт, който не е минал съдебен контрол, може по всяко време на бъде пререшен.

- Има ли разследвания срещу Делян Пеевски при Вас?

- Разследванията срещу висши държавни служители са от компетентността на Специализираната прокуратура от 5 ноември 2017 г. Промените в НПК, с които бе направено това, гласят още, че неприключилите досъдебни производства се довършват от органите, пред които са висящи. Към настоящия момент в Специализираната прокуратура няма активни разследвания срещу г-н Пеевски. Не ми е известна информация дали в други прокуратури има разследвания срещу него.

- Лъчезар Иванов от ГЕРБ разпитан ли е вече по делото за пране на пари? Какво предстои там? Кога да чакаме развитие?

- Г-н Иванов вече е разпитан по делото като свидетел. Делото е в начален етап. Предстоят множество действия по разследването, разпити на свидетели, извършване на финансови ревизии и изготвяне и изпълнение на молба за правна помощ до САЩ. Това е по-бавен и труден процес. Разследва се активно.

- Минаха 2 месеца, откакто Бойко Рашков подаде сигнал срещу Иван Гешев за разгласяване на доказателства, събрани със специални разузнавателни средстваq и започна проверка. Тя приключи ли вече и как? 

-  След постъпване на сигнала на г-н Рашков в СП е извършена проверка по реда на Закона за съдебната власт. Към настоящия момент проверката е приключила и наблюдаващият прокурор има едномесечен срок да се произнесе - има ли достатъчно данни за извършено престъпление или не, и съответно да постанови образуване на досъдебно производство, или да откаже образуването на досъдебно производство.

- Кога ще видим резултати по делото "Барселонагейт"? Уж разследвате активно, а в публичното пространство няма нищо. Какво е свършено по това дело и какво предстои? Срещу Борисов май се пипа много внимателно.

- Всяко разследване е сложен процес, в който разследващите органи са като архитекти на миналото. Трябва да се изгради, посредством способите на НПК това, което е извършено, за да може прокуратурата да стъпи в съда с годни доказателства, за да има положителен резултат за обществото. По посоченото от Вас дело са изпратени Европейски заповеди за разследване до Кралство Испания и се очаква тяхното изпълнение. Извършват се финансови ревизии. Необходимо е да се съберат всички факти по предмета на разследването, за да може прокурорът да прецени дали има извършено престъпление. Ако да, какво е то и от кого е извършено.

- Не мина ли твърде много време от възлагането на тези ревизии?

- Това не зависи от прокуратурата. Много са малко експертите, те са затрупани с работа и заключенията се бавят.

- Спецпрокуратурата прекрати проверката за записите на Борисов, разпространени миналия юни, без изобщо да провери дали наистина говори той. Защо? А установи ли се коя е Мата Хари?

- В хода на извършената проверка не са установени данни за извършено престъпление от общ характер, поради това не е извършено експертно изследване, което да установи дали има идентичност между гласа в аудиозаписа с този на министър-председателя. При липса на данни за извършено престъпление, подобно изследване се явява безпредметно, тъй като чутото в записа не се явява престъпление, независимо от кого е казано. По преписката не се съдържат твърдения, че разпространените записи са правени от лице, назовано Мата Хари, за да се установява кое е то.   

- В момента тече дебат за нуждата изобщо от специализиран съд и прокуратура. Главният прокурор рисува апокалиптични картини за закриването им, а те всъщност не бележат особени успехи. Каква е полезната реформа в спецправосъдието според Вас?

- Трябва да има специализирани органи за борба с организирана престъпност под една или друга форма. Каква ще е тази форма, е въпрос на политическа воля. Смятам за неправилно закриването на едни институции, които в период от близо десет години са изградили добра практика в разкриването, разследването и наказването на членовете на организираната престъпност. Специализирани магистрати за борба с организираната престъпност има в аналогичен на нашите вид в почти всички държави от ЕС. В Испания например има Прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност (La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada), в Италия съществува Национално звено антимафия и антитероризъм (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo).

- Все пак в 45-ото и в 46-ото НС бяха внесени проекти за закриването на спецправосъдието с мотив, че то изпълнява политически поръчки, освен че няма успехи.

- Много малка част от работата ни е видна за обществото.

- И от това, което се вижда, излиза, че качеството на работата не отговаря на очакванията, понякога прозират и политически или икономически цели.

- Трябва още време, за да се видят значими резултати в борбата с корупцията, извършена от висши държавни служители. Специализираните съд и прокуратурата са компетентни по тези дела едва от четири години. Правосъдието е сравнително бавен и скъп процес, особенно относно организираната престъпност и корупцията. Необходимо е време първо за разкриване на престъпната дейност, която се осъществява от органите на МВР, ДАНС и КПКОНПИ, след това разследване, за да се съберат доказателства, които да дадат възможност на прокуратурата да предаде на съд лицата, които смята, че са извършили престъпления, а след това делото да премине тринстанционно съдебно производство, което да приключи с влязъл в сила съдебен акт. Не съм съгласен с твърдението, че Специализираната прокуратура няма успех в борбата с организираната престъпност и че се повдигат несъстоятелни обвинения за организираната престъпна група. Доказват го решения на Върховния касационен съд, с които са оставени в сила осъдителни присъди за организирани престъпни групи за данъчни престъпления и разпространение на наркотици, по внесени от Специализираната прокуратура обвинителни актове.

Още по темата