Quantcast
Концепцията на Гешев прилича на програма на политическа партия | СЕГА
facebook
twitter

Наблюдател

ИНТЕРВЮ

Концепцията на Гешев прилича на програма на политическа партия

Заради публичността, която кандидатът за нов главен прокурор предлага, държавата може да плаща нови обезщетения за вреди, твърди директорът на БИПИ Биляна Гяурова
2 126
 Илияна Кирилова
Биляна Гяурова-Вегертседер е един от учредителите на Българския институт за правни инициативи и понастоящем негов директор.

- Единственият кандидат за нов главен прокурор Иван Гешев вече представи своята концепция за управление на държавното обвинение през следващите 7 години. Вие как бихте я обобщили?

- Много неща се чуха за концепцията. На първо място мога да споделя като мнение, че е много клиширана. Сякаш това са някакви подпури от актуализираната Стратегия за съдебна реформа, от независимия анализ, който беше направен от прокуратурата, от докладите по Механизма за сътрудничество и проверка. Има компилация на някакви добре звучащи фрази, без обаче в тях да има дълбочина. На моменти дори се замислям дали тази концепция е изцяло написана от Иван Гешев, защото се вижда разностилие в начина, по който е писано. Има неща, които доста сериозно противоречат на неговите публични изяви. В концепцията пише, че "активното сътрудничество със съсловните и неправителствените организации, медии и образователни институции е необходима основа за постигане на международните стандарти...". Отговорно мога да кажа, че това е в разрез с всичко, което той е обявявал до момента в публичното пространство. Направи ми впечатление, че той говори за проблемите на прокуратурата, но в тяхното описание разбираме, че те са само външни проблеми за прокуратурата.

- Той директно отрича извода, че има безконтролност на главния прокурор, което беше констатирано от Венецианската комисия и Европейския съд за правата на човека.

- Той отрича не само това, но и неща, които са свързани директно с работата на прокуратурата. Според него проблемите на първо място са от нормативен характер. Но това не е проблем на прокуратурата, а на законодателя. Ако има проблеми от нормативен характер, те не могат да бъдат решени през държавното обвинение, защото то няма законодателна инициатива. На следващо място пише, че е необходимо преодоляване на формализма в наказателното производство, но това също е законодателен проблем. Специално проблемът с формализма стои много отдавна в прокуратурата и е споменат последно в независимия анализ за оценка и функционалност на прокуратурата. Но понякога този проблем с формализма често бива удачно използван при някои по-сложни дела, защото през него ти можеш да протакаш досъдебното производство, да събираш доказателства, за които се знае, че няма да издържат в съда. Така че може би това е една от причините, поради която до момента законодателят не се е заел с преодоляване на формализма в наказателния процес.

- А как оценявате предложението на Иван Гешев да отпадне провокацията към подкуп от НК?

- Това не е ново. Според мен в една такава концепция ти не трябва да тръгваш директно със законодателни предложения. Като главен прокурор първото, което трябва да направиш, и това трябваше да присъства в концепцията, е да извършиш задълбочен анализ на това какво е направил главният прокурор с изтичащ мандат. След това да видиш дали проблемните зони са свързани наистина с подкупа. Не можеш да си позволяваш толкова несериозно да хвърляш такива важни предложения в общественото пространство, без те да са базирани на сериозен анализ. Това за мен е един от големите проблеми изцяло в съдебната власт, а не само в прокуратурата - много малко внимание се обръща на задълбочения анализ на различни тенденции, както в наказателното, така и в гражданското и търговското производство. Оставя се впечатлението, че проблемите в съдебната система се решават на парче и в зависимост от политическата конюнктура.

- В своята концепция Гешев обръща внимание и на фигурата на т. нар. сътрудничещ обвиняем, като предлага да се стимулира добросъвестното поведение на сътрудниците на разследването. Според вас тази мярка необходима ли е?

- Тази идея също не е нова за наказателния процес, беше предлагана от настоящия главен прокурор преди няколко години. Но пак не става ясно въз основа на какво той прави това предложение. Дори не става ясно дали това са предложения, базирани на неговата практика от работата в Специализираната прокуратура. Защото в цялата концепция той не говори от свое име, а казва неща, които са тиражирани в общественото пространство. Във връзка с предложението му за сътрудничещия обвиняем смятам, че трябва да се подходи изключително внимателно. Още повече че не е характерна за нашата наказателно-правна традиция.

- Гешев също така обещава по-голяма публичност на прокуратурата в медиите. Тя би ли довела до положителен ефект, или по-скоро до по-голям брой обезщетения, които държавата ще плаща заради вреди, причинени от прокуратурата?

- Тук има едно открито противоречие. Той, от една страна, казва в концепцията си, че "естеството на преобладаващата част от прокурорските функции не предполагат публичност и затова се пораждат съмнения за начина, по който се провеждат процесуалните действия в досъдебното производство, защото то по дефиниция е тайно". А защо е тайно? Защото в хода на досъдебното производство прокуратурата трябва да събира доказателства, които не само да докажат евентуално вината, но и доказателства, които са свързани с обратното - с невинността. И веднага в следващото изречение Гешев си противоречи, като казва, че ще насърчава публичността. Това допълнително ще минира работата на прокуратурата и абсолютно може да доведе до нови обезщетения заради причинени вреди. В момента цялостното публично поведение на Иван Гешев изключително много удря върху авторитета на съдебната система. За мен главният прокурор трябва да стои много по-авторитетно. Не от сутрин до вечер да присъства в социалните мрежи и в медиите, а да говори много по-пестеливо, защото това ще даде тежест на твърденията му. 

- Как тълкувате намерението му да "изгради хармония" между съда и прокуратурата?

- Много е интересно това негово намерение по простата причина, че прокуратурата е страна в процеса, а съдът е независимият арбитър. Така че хармония трудно може да бъде изградена, а това, което трябва да се създаде между съда и прокуратурата, е взаимно уважение и зачитане на границите. Тази концепция с толкова много политически заявки ми прилична на предизборна платформа на политическа партия. В нея също така няма абсолютно никаква критика. Това означава, че през последните 7 години прокуратурата е действала перфектно. Концепцията му едва ли не е ода за прокуратурата и какво е свършила.

- Академичните среди и неправителствените организации имат право да зададат въпроси към кандидата за главен прокурор. Вие ще го направите ли?

- Да, ще зададем въпроси. Те ще бъдат базирани както на концепцията му, така и за цялостното развитие на реформата в прокуратурата. Защото, кандидатствайки за позицията на главен прокурор, твоят поглед не трябва да се фокусира изцяло върху ежедневната работа на прокурорите.

- За вас номинацията на Иван Гешев беше ли очаквана?

- Аз очаквах да не бъде толкова категорична. Очаквах някакво елементарно чувство за срам по отношение на управляващите, изразено в излъчването на още един кандидат, дори той да е някакво мюре.

- Считате ли, че той притежава необходимите качества да бъде главен прокурор?

- Ние ще следим каква оценка ще дадат комисиите от ВСС, които сега трябва да направят преценка за професионалните и етичните качества на кандидата. В Закона за съдебната власт изрично са изброени 4 важни качества - способност за придържане и налагане на висок етичен стандарт, изявена независимост, да притежава умения за работа в екип, за търсене и носене на отговорност. Съмнявам се, че той притежава тези качества, наблюдавайки неговите публични изяви.

Още

Безсрочното подпомагане на украинците най-сетне влезе в парламента

08.12.2022

Обновена

ДИЯН ИВАНОВ

2125
ДБ и БСП отказаха на Габровски подкрепа за кабинета му

08.12.2022

Обновена

ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ

3852
Гешев нареди МВР да атакува наркопазара с акция "Бяло"

07.12.2022

1007