Медия без
политическа реклама

Седмокласниците изкараха Добър 4.30 на изпита по български

Над 50% от учениците не разчитат внушенията в откъс от изучавана творба

28 Юни 2021Обновена
Двойно по-малко ученици са постигнали 100 точки на изпита по математика - т.г. те са 152-ма при 349 за 2020 г.
ЕПА БГНЕС
Двойно по-малко ученици са постигнали 100 точки на изпита по математика - т.г. те са 152-ма при 349 за 2020 г.

Едва забележимо повишение на успеха си показват тазгодишните 7-класници - и на двата изпита учениците са постигнали повече точки от миналата година. Въпреки това резултатите им остават посредствени - "Добър 4.30" е средният резултат по българския език и литература за 57 538-те ученици, явили се на този изпит. 57 328-те седмокласници пък са постигнали средно по математика едва "3.80".

От МОН отбелязват, че изпитите показват положителна тенденция, тъй като, макар и с малко, те надхвърлят постигнатото през 2020 г., освен това са по-високи дори от тези през 2019 г., когато цялото обучение беше присъствено. 

Средният успех по български език и литература сега е 53.86 точки от максимум 100. Миналата година бе 51.06 т., а по-миналата - 53.06 т.  Разказът „Череши“ от Захари Карабашлиев като цяло не е затруднил учениците, посочват от МОН. Седмокласниците са предали текста, макар и невинаги подробно. Не всички са прилагали книжовноезиковите правила. Повече от половината не умеят да оформят текст графично. Преобладаващата част от седмокласниците се ориентират в изучавани творби по отношение на герои, образи, теми, проблеми, констатират още от МОН. Едва един от всеки четири обаче открива повечето или всички грешки в текст. Над половината от учениците не разчитат внушенията в откъс от изучавана творба.

Продължава тенденцията към плавно нарастване на средния брой точки по математика, но въпреки това той остава изключително нисък - 37.94 точки (при 36.33 точки м.г. и 33 през 2019 г.), или "3.80". По математика най-лесни са били задачите за ъгли, казват от министерството.

Само трима седмокласници са пълни отличници и по двата предмета - колкото са били и през 2020 г. Със 100 т. по български т.г. има 14 ученици, докато година по-рано те са били 8. При математиката обаче има двойно по-малко ученици, постигнали 100 точки - т.г. те са 152-ма при 349 за 2020 г.

Увеличава се броя на учениците с максимален брой точки на затворените отговори по български - от 2723 на 4639 човека, както и на тези с максимален брой точки на затворените отговори по математика - от 1651 на 3154. от 10 на 15 се увеличават младежите с максимален брой точки на отворените отговори по български, но на отворените отговори по математика броят им намалява - от 471 на 171. От 13 на 16 хиляди расте броят на учениците с 0 точки на отворените отговори по математика.

44-ма имат нула точки и на двата изпита. С нула точки по български език и литература са 223 седмокласници (при 208 м.г.), а по математика - 208 (при 150 за м.г.).

 

РЕГИОНИ

Не се забелязва значително разместване спрямо предходни години сред регионите с най-високи постижения. С високи резултати и по двата предмета са София, Смолян, Варна и Русе. По български първенец е София с 65.3 точки, следвана от Смолян - 61 т., Варна - 57 т., Русе - 56 т. и Габрово - 55 т. По математика на първо място отново е столоцата с 50 точки, след което се подреждат Варна - 44 т., Смолян - 42 т., Бургас - 39.4 т. и Русе - 39.1. Както и при 10-и клас, учениците от Ямбол и от Кърджали са значително по-добри по математика, отколкото по български език и литература. Обратното е в Перник - там са по-силни по български език и литература.

 

ОТЛИЧНИЦИ

Възпитаниците на математическите и природо-математическите гимназии са традиционно с най-добри резултати и по двата предмета, показват още резултатите от НВО. По български език най-добри средни резултати са показали учениците от столичната Софийска математическа гимназия - 91.8 точки. На второ място е математическата гимназия "Д-р П. Берон" във Варна (91.6 т.), на трето - природо-математическата гимназия "Акад. Никола Обрешков" в Бургас с 90 точки, а на 4-то и 5-то са съответно "Акад. К. Попов" в Пловдив и частно основно училище "Света София" в столицата. По математика лидер отново е СМГ, следвана от Първа частна математическа гимназия в София, математическите гимназии "Д-р П. Берон" във Варна, "Баба Тонка" в Русе и "Акад. Никола Обрешков" в Бургас.

 

Малко по-зле по български език и малко по-добре по математика са се представили тази година на изпитите близо 56-те хиляди български седмокласници. По български език и литература резултатът им средно е 51. точки от 100 възможни, а по математика - едва 36. точки (от 100 т.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НВО, 2021

Още по темата