Медия без
политическа реклама

Родителите на 8-класници могат да кандидатстват за помощ до 15 октомври

Те ще получат на два пъти по 125 лв., или общо 250 лв., ако детето им ходи редовно на училище

МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

От днес до 15-ти октомври семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници през идната учебна година, могат да кандидатстват за получаване на помощ в размер на 250 лв., съобщиха от агенцията за социално подпомагане. Със средствата, които се отпускат по реда на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, може да се покрият част от разходите преди старта на първия гимназиален етап - за дрехи, учебници или други ученически пособия.

Заявления се подават на място в дирекция "Социално подпомагане", по пощата или с електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване. Хората, които желаят, могат да изтеглят предварително необходимите документи от адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti (Заявление-декларация по чл.12А).

За да бъде отпусната еднократната помощ, средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв. Средствата са обвързани с посещение на държавно или общинско училище и ще се изплащат на два пъти - след влизане в сила на заповедта за отпускането им и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне парите. Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

От кабинета очакват 44 000 ученици, записани в осми клас, да получат еднократна помощ в началото на учебната 2020/21 г. За целта ще са нужни 11 млн.лв., които ще бъдат раздадени на два пъти. Причината за отпускането на помощта е, че след седми клас от училище отпадат най-голям брой ученици. По данни на "Амалипе" около 7% от децата не продължават в средна степен на образователната система, като по-голям е този процент в малките населени места, където няма средно училище и децата трябва да пътуват.

Данни на МОН за 2018/19 и 2019/20 година, поискани преди време от "Сега", показваха, че учениците, които не продължават от седми в осми клас, намаляват леко - от 1341 на 938 души.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата