Quantcast
Правото за трета година е най-желаната специалност в СУ | СЕГА
facebook
twitter

Просвета

Правото за трета година е най-желаната специалност в СУ

Бъдещите юристи ще завършват с общи държавни изпити
611
 Илияна Кирилова
Т.г. софтуерното инженерство в СУ измества графичния дизайн от третата позиция на най-желаните специалности

За трета поредна година правото е най-желаната специалност в Софийския университет. Това показват резултатите от първия етап на класирането на кандидат-студентите във висшето училище за 2022/2023 г., обявени наскоро.

9 356 са кандидатите, подали документи за прием в СУ. На първо място, както и м.г., сред посочените от най-много кандидати специалности е "Право" (редовна форма на обучение). Интересът към тази специалност се възобнови от 2020 г. насам, от когато най-старото ни висше училище започна да приема студенти в нея без изпити, а само с оценки от матурата по български език и литература и общия успех от дипломата за средно образование.

На второ място по интерес си остава "Психология", която няколко години преди 2020 г. беше номер едно по интерес, а на трето - "Софтуерно инженерство", която м.г. бе на 4-та позиция сред желанията на кандидат-студентите. На следващите места кандидатите са поставили специалностите "Графичен дизайн" (м.г. бе на трета позиция), "Предучилищна и начална училищна педагогика" (задочна форма на обучение), "Английска филология", "Международни отношения" (редовна форма), "Журналистика" (редовно), "Връзки с обществеността" (редовно обучение) и "Компютърни науки".

5 682 са кандидатите, приети на първия етап на класирането в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение. След първото класиране са приети 21 лауреати и 42 първенци на национални олимпиади и състезания.

 

Бъдещите юристи - общи държавни изпити

Единни национални държавни изпити ще полагат при завършването си студентите по право от всички юридически факултети в България. Те ще са по конспекти, утвърдени от министъра на правосъдието. Това предвижда Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист", приета от правителството вчера. Според нея продължителността на обучението по право ще бъде задължително 5 години (10 семестъра) и ще завършва с образователно-квалификационна степен "магистър". Запазва се задочната форма на обучение, като хорариумът се изравнява с този в редовната форма.

Наредбата утвърждава и условията за прием по специалност "Право". Задължително в бала на кандидат-студентите ще влиза оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература. 

Въвежда се учебна практика от втори до пети курс, като се дава възможност юридическите факултети да създават правни клиники за практическо обучение на своите студенти. Те ще изучават и нова задължителна учебна дисциплина - "Защита на правата на човека". В наредбата се посочват конкретни практически умения и компетентности, които обучението по право трябва да осигури - формулиране и защитаване на правна теза, анализ на съдебната практика, решаване на казуси, извършване на научно-юридическо проучване; академично писане, участие в дебати, реторика и съдебна реторика, подготовка на проекти на юридически документи и др.

С Наредбата се въвежда възможност юридическите факултети, акредитирани по професионално направление "Право", да разкриват специализирани магистърски програми за дипломирани юристи с цел повишаване на професионалната подготовка на правистите в профилирани области.

 

Срокове

От 6 юли до 8 юли 2022 г. включително класираните от първия етап в СУ имат следните възможности. Едната е да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи. Класираните по първа желана специалност трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията. Класираните по второ, трето и т.н. желание могат да се запишат в специалността, за която са класирани от този етап, или да заявят желание за участие в следващото класиране, като депозират диплома-оригинал за средно образование и попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност. Класираните от първия етап на класирането кандидати, които не се запишат в специалността, в която са класирани, или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващите класирания, отпадат и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране. Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

Записването се извършва в отдел "Студенти" на факултета, в който кандидатите са приети. Всички необходими документи за записване трябва да бъдат попълнени предварително. Закупува се единствено студентска книжка от книжарниците на Университета в сградите на Ректората, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Стопански факултет и от щандовете на Университетското издателство с печатница "Св. Климент Охридски".

Вторият етап на класиране е на 12 юли 2022 г. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон, и некласираните кандидат-студенти. Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 13 до 15 юли 2022 г. включително. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране, което е окончателно.

Третият етап на класирането е на 19 юли 2022 г. Срокът за записване е от 20 до 22 юли 2022 г. включително. Резултатите от това класиране са окончателни.

 

 

 

 

Още

Фалирала фирма окончателно осъди ВАС за над 650 000 лв.

09.07.2022

7193
Правото отново тръгва от ширпотребата към блясъка
Революция: Завършващите право ще държат единни държавни изпити

23.05.2022

3199