Медия без
политическа реклама

Правото за трета година е най-желаната специалност в СУ

Бъдещите юристи ще завършват с общи държавни изпити

07 Юли 2022
Т.г. софтуерното инженерство в СУ измества графичния дизайн от третата позиция на най-желаните специалности
Илияна Димитрова
Т.г. софтуерното инженерство в СУ измества графичния дизайн от третата позиция на най-желаните специалности

За трета поредна година правото е най-желаната специалност в Софийския университет. Това показват резултатите от първия етап на класирането на кандидат-студентите във висшето училище за 2022/2023 г., обявени наскоро.

9 356 са кандидатите, подали документи за прием в СУ. На първо място, както и м.г., сред посочените от най-много кандидати специалности е "Право" (редовна форма на обучение). Интересът към тази специалност се възобнови от 2020 г. насам, от когато най-старото ни висше училище започна да приема студенти в нея без изпити, а само с оценки от матурата по български език и литература и общия успех от дипломата за средно образование.

На второ място по интерес си остава "Психология", която няколко години преди 2020 г. беше номер едно по интерес, а на трето - "Софтуерно инженерство", която м.г. бе на 4-та позиция сред желанията на кандидат-студентите. На следващите места кандидатите са поставили специалностите "Графичен дизайн" (м.г. бе на трета позиция), "Предучилищна и начална училищна педагогика" (задочна форма на обучение), "Английска филология", "Международни отношения" (редовна форма), "Журналистика" (редовно), "Връзки с обществеността" (редовно обучение) и "Компютърни науки".

5 682 са кандидатите, приети на първия етап на класирането в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение. След първото класиране са приети 21 лауреати и 42 първенци на национални олимпиади и състезания.

 

Бъдещите юристи - общи държавни изпити

Единни национални държавни изпити ще полагат при завършването си студентите по право от всички юридически факултети в България. Те ще са по конспекти, утвърдени от министъра на правосъдието. Това предвижда Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист", приета от правителството вчера. Според нея продължителността на обучението по право ще бъде задължително 5 години (10 семестъра) и ще завършва с образователно-квалификационна степен "магистър". Запазва се задочната форма на обучение, като хорариумът се изравнява с този в редовната форма.

Наредбата утвърждава и условията за прием по специалност "Право". Задължително в бала на кандидат-студентите ще влиза оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература. 

Въвежда се учебна практика от втори до пети курс, като се дава възможност юридическите факултети да създават правни клиники за практическо обучение на своите студенти. Те ще изучават и нова задължителна учебна дисциплина - "Защита на правата на човека". В наредбата се посочват конкретни практически умения и компетентности, които обучението по право трябва да осигури - формулиране и защитаване на правна теза, анализ на съдебната практика, решаване на казуси, извършване на научно-юридическо проучване; академично писане, участие в дебати, реторика и съдебна реторика, подготовка на проекти на юридически документи и др.

С Наредбата се въвежда възможност юридическите факултети, акредитирани по професионално направление "Право", да разкриват специализирани магистърски програми за дипломирани юристи с цел повишаване на професионалната подготовка на правистите в профилирани области.

 

Срокове

От 6 юли до 8 юли 2022 г. включително класираните от първия етап в СУ имат следните възможности. Едната е да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи. Класираните по първа желана специалност трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията. Класираните по второ, трето и т.н. желание могат да се запишат в специалността, за която са класирани от този етап, или да заявят желание за участие в следващото класиране, като депозират диплома-оригинал за средно образование и попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност. Класираните от първия етап на класирането кандидати, които не се запишат в специалността, в която са класирани, или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващите класирания, отпадат и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране. Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

Записването се извършва в отдел "Студенти" на факултета, в който кандидатите са приети. Всички необходими документи за записване трябва да бъдат попълнени предварително. Закупува се единствено студентска книжка от книжарниците на Университета в сградите на Ректората, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Стопански факултет и от щандовете на Университетското издателство с печатница "Св. Климент Охридски".

Вторият етап на класиране е на 12 юли 2022 г. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон, и некласираните кандидат-студенти. Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 13 до 15 юли 2022 г. включително. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране, което е окончателно.

Третият етап на класирането е на 19 юли 2022 г. Срокът за записване е от 20 до 22 юли 2022 г. включително. Резултатите от това класиране са окончателни.

 

 

За втора поредна година правото е най-желаната специалност в Софийския университет. Това показват резултатите от първия етап на класирането на кандидат-студентите във висшето училище за 2021/2022 г. обявен днес.

 

За национални държави изпити, при които в един и същи ден и час възпитаниците на всички юридически факултети в цялата страна ще решават един и същи казус, следва да се готвят следващите право, както и бъдещите кандидати да учат тази специалност.
Който не е кандидатствал в университет, той не е бил приет". Такава е картината в родното висше образование от години насам, а матурите, които вече се наложиха като вход за повечето специалности във вузовете, улесниха този процес - особено за правото.

 

Още по темата