Медия без
политическа реклама

МОН откри нарушения при избора на Любомир Спасов за декан в СУ

Министър Галин Цоков препоръчва да се проведе нов избор за органи на управление на Медицинския факултет

13 Авг. 2023
Свикването на Общо събрание на Медицинския факултет на СУ е незаконосъобразно, смята МОН
БГНЕС
Свикването на Общо събрание на Медицинския факултет на СУ е незаконосъобразно, смята МОН

Изборът на проф. Любомир Спасов за декан на Медицинския факултет на Софийския университет е съпътстван от редица нарушения и неизяснени обстоятелства. Установени са пропуски при свикването на Общото събрание на факултета и процедурата на неговото избиране. Това са част от изводите от направената проверка по разпореждане на просветния министър проф. Галин Цоков. Тя започна заради постъпили в МОН сигнали за избора на декан, проведен на Общо събрание на Медицинския факултет в края на месец юни.

Припомняме, че в отворено писмо трима преподаватели от Университета сигнализираха, че проф. Спасов се е добрал до поста с машинации. Изборът му за декан на Медицинския факултет на СУ бе посрещнато с възмущение, тъй като той бе уволнен от болница "Лозенец" след разкрития за извършвани незаконни трансплантации на богати пациенти, представяни за мними роднини на донорите - млади хора от Украйна и Молдова.

Комисия в МОН е изискала от висшето училище цялата налична документация и подробно се е запознала с нея. "По отношение на квотите в състава на Общото събрание комисията установи, че са спазени изискванията на закона за висшето образование, но откри пропуски в процедурата. От предоставените от висшето училище документи не може да се установи дали всички членове са били уведомени по електронната поща за предстоящото Общо събрание и дали, ако бяха уведомени и бяха се регистрирали, нямаше да повлияят на резултатите от проведените избори. При извършване на проверката би следвало да е приложен списък на регистрираните на 23 юни 2023 г. членове на Общото събрание на Медицинския факултет на СУ. Такъв не е бил приложен, а би послужил, като доказателство за кворума - 101 регистрирани, който се твърди, че е бил налице при някои от гласуванията. Това допълнително навежда комисията към съмнение дали изобщо е имало такъв кворум", пишат от МОН.

По отношение на свикването на Общото събрание става ясно, че са изпълнени частично изискванията на Правилника за устройството и дейността на СУ за свикването му. Не е ясно дали писмената покана с дневния ред за него е изпратена до всички членове. Първоначално за място на провеждането е посочено "Аулата на Болница "Лозенец" с начален час за регистрация 08,15 часа. След това е представена нова покана с друго място на провеждане - "Аулата на СУ" - ректорат с начален час на регистрация 08,15 ч. на 23 юни 2023 г. "От предоставените доказателства не може да се установи, че поканата е изпратена до всички членове на Общото събрание. Не се представени и такива, че поканата за провеждане в ректората на СУ изобщо е изпращана по електронната поща до членовете. Всичко това означава, че има сериозни нарушения в процедурата по свикване на Общото събрание на МФ на СУ, проведено на 23 юни 2023 г., поради което Комисията счита свикването му за незаконосъобразно", пишат членовете й.

Също така протоколът от проведеното събрание е подписан от избрания негов председател и от определения протоколист единствено на последната страница - по този начин не може да се установи дали не са извършвани допълнителни промени в него на останалите страници. Практиката при подобни документи е те да бъдат подписвани на всяка страница, за да се гарантира автентичността на информацията към датата на поставяне на подписа, обясняват от министерството.

Неизяснен и най-вероятно с редица процедурни пропуски е и въпросът защо се налага провеждането на допълнително заседание на 26 юни 2023 г. за избор на Факултетен съвет. От предоставения на комисията Протокол №1 е видно, че за предложението, направено от проф. Спасов за разпределяне на квотите за участие във факултетния съвет, са гласували 67 членове на Обюоот събрание, а необходимият кворум трябва да бъде - 72 членове. "В този смисъл гласуването по тази точка Комисията счита за незаконосъобразно. В тази връзка общото събрание обявява нова дата за провеждане на тайно гласуване за допълване на непопълнените места в първия работен ден - понеделник 26 юни 2023 г. от 9.00 ч. Подобно решение противоречи на Правилника на СУ. Въпреки исканата допълнителната информация от страна на МОН, не са предоставени доказателства, от които да е видно какъв е броят на регистрираните членове на ОС, събран ли е необходимият за гласуване кворум и др., поради което комисията счита, че има нарушения при проведеното второ гласуване за членове на факултетния съвет", казват от МОН.

При извършената проверка е установено и, че кандидати за декан на Медицинския факултет на СУ са проф. Любомир Спасов, назначен на трудов договор по външно съвместителство съгласно чл. 111 от Кодека на труда, и доц. Дорина Михова, която няма сключен договор с ректора на СУ. На база предоставените документи остава неизяснен въпросът относно допустимостта на кандидатите и дали е приложен еднакъв подход при двамата, както и дали са спазени условията за публичност, прозрачност и законност. 

На база всички данни за нарушения, установени в хода на проверката, министърът на образованието и науката препоръчва в 3-месечен срок да се проведено ново Общо събрание на Медицинския факултет на СУ за избор на органи за управление. Тези действия са съгласно правомощията му по закона за висшето образование и провъзгласената автономия на висшите училища, посочват от МОН.

 

Уволненият шеф на Правителствена болница проф. Любомир Спасов е бил избран за декан на Медицинския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Това съобщиха днес от висшето училище.
Просветният министър проф. Галин Цоков е разпоредил незабавна проверка на избора на проф. Любомир Спасов за декан на Медицинския факултет на СУ.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?