Медия без
политическа реклама

В ЮЗУ стават чудеса - право се завършва за 3 г.

Това е възможно само ако учиш по 20 часа на ден

Югозападен университет
DarikNews.bg
Югозападен университет

Как се завършва специалност "Право" за 3 години вместо за 5 години, колкото е обучението по тази специалност по закон? Този въпрос изникна, след като проверка на министерството на образованието откри редица нарушения в Югозападния университет в Благоевград - сред тях бяха обучение в съкратени срокове в регулираната специалност "Право", неспазване на продължителността на обучението, неспазване на хорариума по задължителните дисциплини, признаване на изпити от една образователно-квалификационна степен в друга и др.

По-конкретно, въпросното съкратено обучение се отнася за съпругата на сегашния ректор проф. Николай Марин (както съобщиха бивши преподаватели от ЮЗУ в свое писмо до институциите), който по времето на дипломирането ѝ е бил декан, а преди това и зам.-декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ. Мария Марина е била прехвърлена от специалност "Международни отношения" в ЮЗУ в специалност "Право" през 2020 г., а се е дипломирала през 2023 г.

Пред медиите проф. Марин заяви, че нарушение на закона няма, защото предсрочното завършване на "Право" е било разрешено от закона. По думите му до 2022 г., предсрочното завършване на тази специалност не е било забранено, не е било забранено и признаването на учебни дисциплини от други специалности. "Обхватът на проверката е 2015-2018 г. Задайте си въпроса, може ли закон, който е изменен през 2022 г., да се прилага за периода на проверката, която за специалност "Право" е 2015-2018 г.", заяви той.

Въпросните изменения в Закона за висшето образование от 2022 г. постановяват, че за продължаване на обучението по специалност от регулирана професия може да се признават завършени периоди на обучение и присъдени кредити само от проведено обучение по същата специалност от регулирана професия и в същата степен на висше образование. Т.е. преди това очевидно е можело да се прехвърлиш от международни отношения в право, както се е случило. Друг нов текст от преди 2 г. гласи, че "не се допуска обучение в съкратени срокове по специалности от регулирани професии освен ако това е предвидено изрично в държавните изисквания за придобиване на висше образование по съответната специалност от регулирана професия". И това условие е липсвало преди 2022 г., т.е. от него излиза, че право тогава е можело да се завърши в съкратени срокове. 

Друг текст в закона обаче, който не е бил изменян (чл. 42, ал. 8 от ЗВО), гласи, че "диплома за завършена степен се присъжда след успешно изпълнение на всички задължения, предвидени по учебен план, независимо от календарния срок на обучение". Т.е. той допуска съкратени срокове на обучение, но след покриване на часовете по учебен план.

Въпросът, който изниква, е колко са часовете по учебен план по специалността "Право" в ЮЗУ? Хорариумът е уреден в наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право". Въпросната наредба е заменена с нова, отново през 2022 г., малко преди да се случат и промените в Закона за висшето образование. 

Справка на "Сега" в старата наредба за право показва, че до 2022 г. обучението за придобиване на висше образование по специалността "Право", степен "магистър", е с продължителност "не по-малко от 10 семестъра и с минимален хорариум 3500 учебни часа" (и по сегашната наредба е същото - 5 г. или 10 семестъра). Според нея студентите от втори до четвърти курс трябва да имат задължителна учебна практика не по-малко от две седмици годишно в администрациите на изпълнителната власт по публичноправни науки и на съдебната власт по гражданскоправни и наказателноправни науки. Съотношението между лекции, упражнения и учебна практика пък се определя от висшето училище съгласно неговия правилник, като часовете за лекции не могат да бъдат по-малко от половината хорариум.

При определянето на хорариума по дадена специалност университетите се съобразяват и с наредбата за натрупване и трансфер на кредити. Според нея аудиторната заетост не може да е повече от 50% от цялата заетост. т.е. ако задължителната аудиторна заетост за право е 3500 часа, както пише в наредбата, то извънаудиторната трябва да е минимум още 3500 часа. Това означава поне 7000 часа натовареност за 10 семестъра, или 700 часа за един семестър. Семестърът е около 15 седмици, т.е. човек трябва да има по 46.7 часа на седмица, или 9.4 часа на ден при 5-дневна седмица. Или по 6.7 часа, ако учи 7 дни в седмицата. Ако две години се слеят в една, сметките показват, че човек трябва да учи по 12 часа на ден при 5-дневна седмица, или по 8 часа на ден при 7-дневна седмица. Още по-невъзможни изглеждат данните, ако се слеят 3 години, както е в случая с ЮЗУ - 15 часа на ден при 5-дневна седмица и 11 часа при 7-дневна. 

Според учебния план за специалност "Право" в ЮЗУ, с който "Сега" разполага, аудиторната заетост е определена на 3510 часа, а извънаудиторната - на 5730 часа, т.е. 9240 часа за 10 семестъра, или 924 часа за семестър. Така излиза, че човек следва да има по 61 часа на седмица, или по 12 часа на ден за 5-дневна седмица - и то само ако завърши за 5 години. За 3 години сметките показват, че човек трябва да учи по 20 часа на ден, ако учи 5 дни от седмицата, или по 14 часа на ден, ако учи 7 дни в седмицата.

От учебния план за специалност "Право" в ЮЗУ се вижда също така, че някои от дисциплините са с хорариум, доста по-нисък от минимума по наредбата за държавните изисквания (старата). Според нея обща теория на правото трябва да се изучават за 105 часа, докато в ЮЗУ са 75 часа. Наказателно процесуално право според наредбата следва да се изучава в рамките на поне 135 часа, в плана на ЮЗУ е 90 часа. Гражданско процесуално право пък в ЮЗУ се учи за 105 часа, вместо за 180 часа.

Първото нещо, което трябва да се направи, е още утре МВР и прокуратурата, заедно с министерството на образованието, да запечатат, ако не целия Югозападен университет, то поне учебния отдел на специалност "Право", за да няма възможност за фалшификации на документи".

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

право, ЮЗУ

Още по темата