Медия без
политическа реклама

Правото за четвърта година е най-желаната специалност в СУ

На трета позиция т.г. се появява специалността международни отношения

12 Юли 2023
Илияна Димитрова

Излезе първият етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2023/2024 г.

9 044 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище. 40 от тях кандидатстват във Филиала на СУ в Бургас, който приема студенти за първа година.

На първо място сред посочените от най-много кандидати специалности е "Право". На второ място, както и м.г., е „Психология“. Третото място заема т.г. специалността „Международни отношения“, която измества софтуерното инженерство. На следващите места кандидатите са поставили специалностите „Връзки с обществеността“, „Журналистика“, „Комуникационен мениджмънт“, „Софтуерно инженерство“, „Компютърни науки“, „Английска филология“, „Бизнес администрация на английски език“.

5 761 са кандидатите, приети на първия етап на класирането в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение. След първото класиране са приети 27 лауреати.

В срок от 11 юли до 14 юли 2023 г. включително класираните от първия етап кандидати имат следните възможности:

1. Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи.

1.1. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията.

1.2. Класираните по второ, трето и т.н. желание кандидати могат да се запишат в специалността, за която са класирани от този етап, или да заявят желание за участие в следващото класиране, като депозират диплома-оригинал за средно образование и попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност.

2. Класирани от първия етап на класирането кандидати, които не се запишат в специалността, в която са класирани, или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващите класирания, отпадат и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

Записването се извършва в отдел „Студенти“ на факултета, в който кандидатите са приети. Всички необходими документи за записване трябва да бъдат попълнени предварително. Закупува се единствено студентска книжка от книжарниците на Университета в сградите на Ректората, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Факултета по математика и информатика, Стопански факултет и от щандовете на Университетското издателство с печатница СУ.

Вторият етап на класиране се извършва на 18 юли 2023 г., а третият на 25 юли 2023 г. Актуалната информация за кандидатстудентската кампания може да бъде намерена в страницата на Софийския университет в интернет на адрес: www.uni-sofia.bg и в страницата във Фейсбук „Кандидат-студенти 2023“ @SofiaUniversityAdmissions2023.

 

НАПЛИВ

"Радваме се на рекорден за последните години интерес. Над 6100 кандидат-студенти желаят да учат в УНСС", обяви наскор и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Висшето училище също обяви резултати от първо класиране, които могат да се видят на сайта му. Класираните кандидат-студенти могат да се запишат в специалността, в която са приети или да потвърдят желанието си да участват в следващите етапи на класирането. Ако желаят да се обучават в желаната специалност, но мястото им в резервите не ги удовлетворява, възможност е платената форма на обучение. Достатъчно е да подадат съответното заявление, за да бъдат записани. Към момента университетът има над 200 кандидати, записани в платена форма на обучение.

От тази година за първи път УНСС приема студенти и по съвместни програми с други университети - като „Киберсигурност и електронно управление“ и „Компютърна обработка и анализ на данни“ съвместно с Тракийския университет. Това означава две паралелни класирания, като кандидатите трябва да решат в коя специалност искат да се обучават и да го отбележат в профила си. Студентите основно ще учат в УНСС, а когато има нужда от изнесено обучение или специализирани лаборатории ще посещават Тракийския университет. Завършилите ще получат диплома, подписана от двамата ректори.

 

За трета поредна година правото е най-желаната специалност в Софийския университет.  Това показват резултатите от първия етап на класирането на кандидат-студентите във висшето училище за 2022/2023 г. обявени наскоро. са кандидатите, подали документи за прием в СУ.

 

Ключови думи:

СУ, право, класиране

Още по темата