Quantcast

Медия без
политическа реклама

Над 111 000 ученици от 7 и 10 клас утре се явяват на НВО

Изпитът за 7-класниците започва в 9 часа, а този на 10-класниците - в 8 часа

МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
С резултатите от НВО в 7 клас всички ученици ще кандидатстват за прием в гимназия в осми клас

Над 111 000 ученици от 4 и 10 клас ще се явят тази седмица на национално външно оценяване. Утре е изпитът за двата випуска по български език и литература, а тестът им по математика е в петък, 18 юни. Препитването за седмокласници започва в 9 часа, а това на десетокласниците - в 8 часа. 

На национално външно оценяване в края на 7 клас се очаква да се явят 59 800 ученици. То ще проведе в 1699 училища. Тестовете ще са върху учебното съдържание, изучавано между 5 и 7 клас, и са в две части. В първата част в рамките на един час те ще решават тест от 25 задачи, сред които 18 са с избираем отговор, шест - с кратък свободен отговор и една - с разширен свободен отговор. През втората част в рамките на 90 минути седмокласниците ще пишат подробен преразказ с дидактическа задача върху неизучавана художествена творба.

За първи път през тази година ще се проверят знанията и на над 51 600 десетокласници. Това трябваше да стане още миналата година, но заради пандемията НВО-то в 10 клас бе отменено. Изпитът за десетокласниците ще се проведе в 999 училища, като продължителността му е 90 минути. Тестът е от 23 задачи, сред които 14 с избираем отговор и шест с кратък свободен отговор. Има също задачи за редактиране, формулиране на теза по зададена тема, извеждане на аргументи/контрааргументи във връзка с дадена теза. Изпитът включва и създаване на кратък текст в жанр, изучаван в първи гимназиален етап.

     

МЕРКИ

За да избегне технически проблем с изтеглянето на изпитните материали, два дни преди първия изпит министерството на образованието и науката (МОН) организира стрес тест. Всички училища, в които ще се проведат национални изпити, влязоха в платформата на МОН, свалиха изпратения файл и го разархивираха с паролата под него. В министерството не са постъпили сигнали за затруднения, казват оттам.

Учениците ще се допускат на изпитите с маски и срещу документ за самоличност (лична карта, ученическа лична карта, ученическа книжка или задграничен паспорт). Изисква се всеки да носи със себе си прозрачен плик, в който да сложи личните си вещи. В една зала ще работят не повече от 10 деца.

На изпитите може да се ползва химикалка с черно мастило, молив и гума, а за изпита по математика - също линия, пергел, триъгълник. Ако ученикът е с нарушено зрение, са разрешени брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.

Изпитната зала и сградата могат да се напускат след първите 60 минути от началото на изпита, в случай че ученикът е приключил окончателно и е предал изпитната си работа.

   

КАРАНТИНА           

Подготвени са изпитни зали и за карантинирани ученици. Към 15 юни т.г. под карантина като контактни с болни са 16 седмокласници и 49 десетокласници.

 

СРОКОВЕ

Срокът за обявяване на резултатите от всички изпити от националните външни оценявания е 28 юни 2021 г. Издаването на свидетелствата за завършено основно образование на 7-класниците трябва да стане до 2 юли. Удостоверенията за завършен първи гимназиален етап на 10-класниците ще се раздват до 15 юли.

 

ПО ИЗБОР

На 17 юни ще бъде оценяването по чужд език, участието в което е по желание. Десетокласниците, които ще се явят на изпит по чужд език, трябва да имат минимум 60% правилни отговори, за да покрият съответното ниво по Общата европейска езикова рамка.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключови думи:

7 клас, НВО, български език, 2021

Още по темата